Fråga Google

You searched for: amlddisgyblaeth (Walesiska - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Walesiska

Engelska

Info

Walesiska

Mae gan bob ysbyty dosbarth cyffredinol aciwt yng Nghymru dîm arbenigol amlddisgyblaeth ar y fron

Engelska

Every acute district general hospital in Wales has a multidisciplinary specialist breast team

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Sefydlwyd gwasanaeth amlddisgyblaeth Pen-y-bont ar Ogwr i ddiwallu anghenion plant anabl

Engelska

The Bridgend multidisciplinary service has been established to meet the needs of disabled children

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Caiff y gwasanaeth hwn ei redeg gan dîm amlddisgyblaeth o Ymddiriedolaeth GIG Gorllewin Canolbarth Lloegr unwaith y mis yn Henffordd

Engelska

This service is run by a multidisciplinary team from the West Midlands NHS Trust once a month in Hereford

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Dywedodd y Fonesig Deirdre Hine , y Prif Swyddog Meddygol dros Gymru yn ystod y cyfnod a gwmpaswyd gan ymchwiliad Phillips , wrth y Pwyllgor sut yr oedd y grŵp gweithwyr iechyd proffesiynol yn y Swyddfa Gymreig blaenorol wedi rhoi cyngor amlddisgyblaeth a chymorth iddi

Engelska

Dame Deirdre Hine , the Chief Medical Officer for Wales during the period covered by the Phillips inquiry , told the Committee how the former health professionals group in the Welsh Office had provided multi-disciplinary advice and support to her

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Ym Mhowys y gaeaf hwn bydd arian yr awdurdod iechyd , y sector gwirfoddol a'r awdurdod lleol yn darparu cynllun gartref o'r ysbyty a fydd yn caniatáu rhyddhau cleifion o'r ysbyty yn gyflym a diogel , tîm ymateb cyflym yn ceisio atal derbyn cleifion i'r ysbytai yn y lle cyntaf , a chynlluniau peilot ar gyfer gwasanaeth adsefydlu yn seiliedig ar dimau amlddisgyblaeth o unigolion sydd yn gweithio yn Ystradgynlais ac Aberhonddu er mwyn sicrhau y caiff pobl eu cynnal mewn iechyd da yn eu cartrefi eu hunain

Engelska

In Powys this winter , health authority , voluntary sector money and local authority money will provide a home from hospital scheme to allow for the swift and safe discharge of patients from hospitals , a rapid response team to try and prevent admissions to hospitals in the first place , and pilot schemes for a rehabilitation service based on multi-disciplinary teams of individuals working in Ystradgynlais and Brecon to ensure that people are maintained at good levels of health in their own homes

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Gan droi at ofal y rhai sydd yn dioddef o amrywiolyn CJD , mae ymchwiliad Phillips ac adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn tanlinellu pa mor bwysig yw datblygu ymagwedd amlddisgyblaeth tuag at ofal , a rhoi mecanweithiau ar waith a fydd yn hwyluso ymateb buan , ar y cyd , gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol ac asiantaethau eraill

Engelska

Turning to the care aspects of variant CJD , the Phillips inquiry and the Health and Social Services Committee's report underline the importance of a multi-disciplinary approach to care , with mechanisms in place to facilitate speedy , joint responses to care needs from social services departments and other agencies

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Mae'r darpariaethau ar gyfer y ffordd yr ydym am ddatblygu gofal iechyd sylfaenol , y ffaith y bydd ein grwpiau iechyd lleol yn fwy cynhwysol na'r grwpiau gofal sylfaenol sydd yn cael eu sefydlu yn Lloegr a'u bod yn rhai amlddisgyblaeth ac yn gyd-derfynol â'r awdurdodau lleol , yn gwneud Cymru'n wahanol iawn i Loegr yn hyn o beth

Engelska

The provisions for the way we want to develop primary health care , the fact that our local health groups will be more inclusive than the English version of the primary care groups being set up and that they are multi-disciplinary and coterminous with the local authorities , sets apart Wales from England

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Clywsom yr wythnos diwethaf hefyd gan y Comisiwn Gwella Iechyd ynglyn â'r timau amlddisgyblaeth sy'n datblygu yn awr ledled Cymru lle mae nyrsys yn darparu'r rôl honno , wedi'i chysylltu drwy ofal sylfaenol gyda'u meddygon teulu a gofal arbenigol

Engelska

We also heard last week from the Commission for Health Improvement about the multidisciplinary teams which are developing now across Wales where nurses are providing that role , linked through primary care with their GP colleagues and specialist care

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK