Fråga Google

You searched for: betty (Walesiska - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Walesiska

Engelska

Info

Walesiska

Denise Idris Jones : Nid wyf yn credu i Betty bleidleisio yn erbyn yr Ail Ddarlleniad

Engelska

Denise Idris Jones : I do not believe that Betty voted against the Second Reading

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Yr wyf yn adnabod ystâd Maes Geirchen yn eithaf da , er nad cystal â chi neu Betty Williams

Engelska

I know the Maes Geirchen estate reasonably well , although not as well as you or Betty Williams know it

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Dafydd Wigley : Da o beth fod gennych gysylltiad agos â Betty Boothroyd , Lywydd , i wybod y ffaith bwysig honno

Engelska

Dafydd Wigley : It is very good that you have a close link with Betty Boothroyd , Presiding Officer , to be able to know that important fact

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Pan ymddeolodd Betty Campbell o Ysgol Gynradd Mount Stuart ym Mae Caerdydd y llynedd , collodd Cymru ei hunig brifathrawes o gefndir ethnig

Engelska

When Betty Campbell retired from Mount Stuart Primary School in Cardiff Bay last year , Wales lost its only head teacher from an ethnic background

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Yr wyf yn siwr y byddai'r cadeirydd presennol , Mrs Betty Hopkins , a'r arweinydd prosiectau , Mrs Joan Oxley , yn dymuno imi dalu teyrnged i'r gofalwyr a'r gweithio effeithiol mewn partneriaeth sy'n digwydd yn Ysbyty Tonna

Engelska

The present chair , Mrs Betty Hopkins , and the project leader , Mrs Joan Oxley , would , I am sure , want me to pay tribute to carers and the effective partnership working that takes places at Tonna Hospital

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Y Prif Ysgrifennydd : Fel un sydd wedi bod yn Aelod yn San Steffan ers yn hwy na mi , gwyddost yn iawn yr hyn y byddai Betty Boothroyd yn ei ddweud pe na byddai digon o barch yn cael ei ddangos i'r hyn yr oedd gan San Steffan hawl i ddadlau yn ei gylch

Engelska

The First Secretary : As one who has been a Member in Westminster longer than I have , you know very well what Betty Boothroyd would say if there was not sufficient respect shown to what Westminster was allowed to debate

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Ieuan Wyn Jones : Ymddiheuraf i Denise Idris Jones am awgrymu bod Betty Williams wedi ymatal ar y Mesu ; yr wyf yn deall ei bod , fel gwraig o egwyddor , wedi pleidleisio o blaid Mesur y Llywodraeth

Engelska

Ieuan Wyn Jones : I apologise to Denise Idris Jones for suggesting that Betty Williams abstained on the Bil ; I understand that , as a principled woman , she voted in favour of the Government's Bill

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Fodd bynnag , faint ohonoch a all ddweud bod dwylo eich AS yn lân yn hyn o beth ? Dyma'r ASau Llafur Newydd a bleidleisiodd o blaid y cynnig ym mis Hydref 2002 , i gau 3 ,000 o swyddfeydd post ledled y DU : Nick Ainger , Llafur , Gorllewin Caerfyrddi ; Kevin Brennan , Llafur , Gorllewin Caerdyd ; Chris Bryant , Llafur , Rhondd ; Martin Caton , Llafur , Gwy ; Wayne David , Llafur , Caerffil ; Denzil Davies , Llafur , Llanell ; Hywel Francis , Llafur , Aberafa ; Paul Flynn , Llafur , Gorllewin Casnewyd ; Win Griffiths , Llafur , Pen-y-bont ar Ogw ; David Hanson , Llafur , Dely ; Kim Howells , Llafur , Pontyprid ; Martyn Jones , Llafur , De Clwy ; Ian Lucas , Llafur , Wrecsa ; Alun Michael , Llafur , De Caerdyd ; Julie Morgan , Llafur , Gogledd Caerdyd ; Paul Murphy , Llafur , Tor-fae ; Chris Ruane , Llafur , Dyffryn Clwy ; Llew Smith , Llafur , Blaenau Gwen ; Mark Tami , Llafur , Alun a Glannau Dyfrdw ; Gareth Thomas , Llafur , Gorllewin Clwy ; Don Touhig , Llafur , Islwy ; a Betty Williams , Llafur , Conwy

Engelska

How many of you can say , however , that your MP's hands are clean in this matter ? These are the New Labour MPs who voted for the motion in October 2002 , backing the proposed closure of 3 ,000 post offices throughout the UK : Nick Ainger , Labour , Carmarthen Wes ; Kevin Brennan , Labour , Cardiff Wes ; Chris Bryant , Labour , Rhondd ; Martin Caton , Labour , Gowe ; Wayne David , Labour , Caerphill ; Denzil Davies , Labour , Llanell ; Hywel Francis , Labour , Aberavo ; Paul Flynn , Labour , Newport Wes ; Win Griffiths , Labour , Bridgen ; David Hanson , Labour , Dely ; Kim Howells , Labour , Pontyprid ; Martyn Jones , Labour , Clwyd Sout ; Ian Lucas , Labour , Wrexha ; Alun Michael , Labour , Cardiff Sout ; Julie Morgan , Labour , Cardiff Nort ; Paul Murphy , Labour , Torfae ; Chris Ruane , Labour , Vale of Clwy ; Llew Smith , Labour , Blaenau Gwen ; Mark Tami , Labour , Alyn and Deesid ; Gareth Thomas , Labour , Clwyd Wes ; Don Touhig , Labour , Islwy ; and Betty Williams , Labour , Conwy

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Byddwch yn cofio mai fy nghyd-aelod Chris Ruane , fel yr Aelod Seneddol sydd newydd gael ei ethol , a frwydrodd yn galed dros Gonwy a Sir Ddinbych ynghyd â'i gyd-aelodau Gareth Thomas a Betty Williams , mewn gwirionedd a --

Engelska

You will recall that it was my colleague Chris Ruane , as the newly elected Member of Parliament , who fought hard for Conwy and Denbighshire along with his colleagues Gareth Thomas and Betty Williams , who actually --

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Ieuan Wyn Jones : A hoffai Denise wneud sylwadau , efallai mewn ymyriad diweddarach , ar y ffaith ei bod yn cefnogi'r Mesur , ond bod yr AS Llafur , Betty Williams , wedi ymatal yn y bleidlais ?

Engelska

Ieuan Wyn Jones : Would Denise like to comment , perhaps in a later intervention , on the fact that she supports the Bill , but Labour MP Betty Williams abstained on it ?

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Mae'n drueni nad ydych yn cyd-fynd â'ch cyd-aelodau , Julie Morgan , Albert Owen , Huw Edwards , Martyn Jones , Martin Caton a Betty Williams

Engelska

I am sorry that you do not share the views of your colleagues , Julie Morgan , Albert Owen , Huw Edwards , Martyn Jones , Martin Caton and Betty Williams

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Y Llywydd : Ar bwynt o drefn , ni chredaf ei bod yn briodol i ni drafod beth y byddai Betty Boothroyd yn ei ddweud yn y fan hon , ond dyma gyfle i mi ddymuno pen-blwydd hapus iddi yfory

Engelska

The Presiding Officer : On a point of order , I do not believe it is appropriate for us to discuss what Betty Boothroyd would say here , but this is an opportunity for me to wish her a happy birthday tomorrow

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK