Fråga Google

You searched for: faddai swydd fel yna ddim yn fy siwtio i (Walesiska - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Walesiska

Engelska

Info

Walesiska

Dim ond ers pum wythnos y bûm yn fy swydd , fel y gwyddoch

Engelska

I have been in post , as you know , for just five weeks

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Pa bwyslais a roddodd parc Cathays ar ddarpariaethau anghenion addysgol arbennig drwy gyfrwng y Gymraeg rhwng 1975 a 2004 ? Y nesaf peth i ddim yn fy marn i

Engelska

How much emphasis did Cathays park place on Welsh-medium SEN provision between 1975 and 2004 ? Virtually none , I would suggest

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Cynhaliwyd trafodaethau ar Ganolfan y Celfyddydau Gweledol yng Nghaerdydd , a gaeodd ychydig o ddiwrnodau ar ôl imi ddechrau yn fy swydd fel Gweinidog , rai misoedd yn ôl

Engelska

Discussions on the Centre for Visual Arts in Cardiff , which closed a few days after I took office as Minister , took place some months ago

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Yr wyf yn cydlynu'r ymdrechion hynny yn fy swydd fel Cadeirydd y pwyllgor plant a phobl ifanc

Engelska

I co-ordinate those efforts as Chair of the children and young people's committee

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Yn olaf , yn rhinwedd fy swydd fel Cadeirydd y Pwyllgor Datblygu Economaidd -- yr wyf yn siwr y bydd aelodau eraill y Pwyllgor yn fy nghefnogi -- dywedaf fod yn rhaid i'r Pwyllgor roi cymaint o amser ag y gymer i sicrhau y bydd y pecynnau cymorth a gynigir yn gweithio

Engelska

Finally , in my capacity as Chair of the Economic Development Committee -- I am sure that other members of the Committee will support me -- I say that the Committee must give as much time as it takes to ensure that the packages of support that are put in place will work

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Rwy’n 19 oed, ac adeg fy namwain roeddwn i’n 18 oed. Roeddwn i newydd basio fy mhrawf gyrru, a digon teg fyddai dweud fy mod i braidd yn wyllt. Roeddwn i’n mwynhau gyrru’n gyflym, a chael blas ar ryddid. Fe wnaeth fy ffrindiau fy annog i ddwyn car, ac yna aeth rhyw dwpsyn drwy olau coch ac i gefn fy nghar. Alla i ddim cofio unrhyw beth o’r ddamwain nac am yr ychydig fisoedd canlynol, mae fy nghof o fod yn yr ysbyty yn niwlog. Mae’n debyg eu bod wedi fy rhoi mewn coma am bythefnos o ganlyniad i chwydd yn yr ymennydd, er mwyn iddynt allu fy monitro a gweld beth oedd y niwed. Yn ôl fy nheulu a fy mhartner, roedd hwn yn gyfnod brawychus iawn, ond a dweud y gwir, doedd gen i ddim syniad beth oedd yn digwydd a dydw i ddim yn cofio unrhyw beth amdano. Roeddwn i yn yr ysbyty am gyfnod hir, hyd nes i mi ddod yma. Yn gorfforol, rydw i wedi gwella’n dda. Rydw i’n gryfach o lawer ac yn gallu cerdded llawer gwell, ond mae fy nghof a fy ngallu i ganolbwyntio yn fyr. Rydw i o hyd i anghofio pethau, ac mae hynny’n boen mawr. Mae fy mam yn fy ngyrru i’n wallgof yn ffwdanu o’m cwmpas. Un dydd rwy’n gobeithio mynd i’r Brifysgol neu gael swydd, rydw i eisiau gallu byw yn annibynnol, cymdeithasu gyda fy ffrindiau, ac efallai hyd yn oed ddechrau gyrru eto. Rydw i eisiau bywyd arferol... Yr holl bethau mae dyn cyffredin fy oed i yn eu gwneud

Engelska

aw fair enough

Senast uppdaterad: 2020-12-14
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Walesiska

Er enghraifft, os mai / dev/ st0 ydi' ch dyfais, y fersiwn di- ailddirwyn ydi / dev/ nst0. Os nad ydi enw eich dyfais ddim yn edrych fel yna, teipiwch "ls - l% 2" mewn ffenestr derfynnell i weld enw go iawn gyrriant eich tâp. Rhowch yr enw yna yn lle / dev/ nst0 isod. Agorwch ffenestr derfynnell a theipio' r canlynol: tar tfv / dev/ nst0; tar tfv / dev/ nst0 tar xfv / dev/ nst0 Cael eich data i mewn i' ch cyfeiriadur cyfredol fydd y drydedd alwad i "tar". Rhowch wybod inni os digwydd hyn ichi! - Tîm Cynnal KDat

Engelska

For example, if your device is / dev/ st0, the non-rewinding version is / dev/ nst0. If your device name does not look like that, type "ls -l %1" in a terminal window to see the real name of your tape drive. Substitute that name for / dev/ nst0 below. Open a terminal window and type the following: tar tfv / dev/ nst0; tar tfv / dev/ nst0 tar xfv / dev/ nst0 The third call to "tar" will retrieve your data into your current directory. Please let us know if this happens to you. - KDat Maintenance Team

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Walesiska

Yr ydych yn clywed pobl mewn oed yn gwneud gosodiadau tebyg i , ` Does dim byd yma i gadw pobl ifanc ', ac fe glywch pobl ifanc yn dweud -- yn enwedig os ydynt yn symud i ffwrdd i gael addysg neu waith -- 'Ddof i ddim yn ôl ', neu ` Does yna ddim cyfle i mi ddod yn ôl . '

Engelska

You hear older people make statements such as , ` There is nothing to keep young people here ', and you hear young people saying -- especially if they move away to be educated or to work -- ` I will not come back ', or ` There is no opportunity for me to return . '

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Mewn ardaloedd eithaf difreintiedig , fel Trelái yn fy etholaeth i , ac yn Sandfields ac yn y blaen , mae dwy ran o dair o'r brecwastau sydd ar gael yn rhad ac am ddim yn frecwastau iach yn awr , o'i gymharu ag un rhan o dair chwe mis yn ôl pan wnaethom gymryd drosodd y cynlluniau a gâi eu hariannu gan y loteri

Engelska

In quite deprived areas , such as Ely in my constituency , and in Sandfields and so forth , two thirds of the available free breakfasts are now healthy breakfasts , compared with one third six months ago when we took over from the lottery-funded schemes

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Hoffwn gofnodi , er mwyn eglurder , na fyddwn i , o ran datblygiadau cynllunio a gynigir ar hyn o bryd , neu unrhyw ddatblygiadau cynllunio yn y dyfodol yn f'etholaeth , yn ymwneud ag unrhyw broses o wneud penderfyniad yn fy swydd fel Gweinidog

Engelska

I wish to put on record , for the purpose of clarification , that , in terms of current proposed planning developments , or any future planning developments within my constituency , I would not be involved in a ministerial capacity in any decision-making

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Vissa mänskliga översättningar med låg relevans har dolts.
Visa resultat med låg relevans.

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK