Fråga Google

You searched for: pherson (Walesiska - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Walesiska

Engelska

Info

Walesiska

tri pherson

Engelska

three people

Senast uppdaterad: 2013-07-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Walesiska

Bu farw tri pherson yn y damweiniau hynny

Engelska

There were three fatalities in those accidents

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Mae angen inni helpu pob plentyn a pherson ifanc

Engelska

We need to reach out to all children and young people

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Gall athrawon wneud llawer gyda pherson ychwanegol yn y dosbarth

Engelska

Teachers can do much with an extra person in the classroom

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Dylai Comisiynydd Plant Cymru fod mewn cysylltiad â pherson penodedig ymhob sefydliad GIG

Engelska

The Children's Commissioner for Wales should be in contact with a designated person in each NHS organisation

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Mae un o bob chwe pherson yng Nghymru yn anabl ac mae gan bob person anabl anghenion gwahanol

Engelska

One in six people in Wales are disabled and each disabled person has different needs

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Golygai hynny roi isadeiledd cywir ar waith gan anelu at roi cyfleoedd i bob plentyn a pherson ifanc drwy addysg

Engelska

That meant putting a proper infrastructure in place and aiming to give all children and young people opportunities through education

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Nid oes gan un o bob tri pherson unrhyw gymwysterau academaidd ac mae'r system drafnidiaeth yn hollol annigonol

Engelska

One in three people have no academic qualifications and the transport system is wholly inadequate

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Y Dirpwy Lywydd : Yr ydym newydd gael chwe pherson yn codi pwynt mewn cynifer â hynny o funudau

Engelska

The Deputy Presiding Officer : We have just had six interventions in as many minutes

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Siaradais â pherson ifanc anabl yn ddiweddar a chefais fy synnu gan ei ganfyddiad ohono'i hun

Engelska

I spoke to a young disabled person recently and was taken by his perception of himself

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

ehangu'r cwricwlwm cenedlaethol er mwyn sicrhau bod profiad entrepreneuraidd yn hawl i bob plentyn a pherson ifanc

Engelska

to broaden the national curriculum to ensure that an entrepreneurial experience is the entitlement for all children and young people

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Wynebais broblem arall y bore yma pan oeddwn yn ceisio mynd â pherson bregus iawn i'r ysbyty

Engelska

I faced another problem this morning when I was trying to take a very frail person for admission into hospital

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Fodd bynnag , ceisiwn nodi yn yr arweiniad y dylech gymharu eich hun â pherson cyffredin yn y sefyllfa honno

Engelska

However , we try to indicate in the guidance that you should compare yourself to the average person in that situation

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Pa wahaniaeth sydd rhwng person croenddu a pherson croenwyn ? Swm bach o DNA yw'r unig wahaniaeth corfforol

Engelska

What difference is there between a black person and a white person ? A minor amount of DNA is the only physical difference

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Ni wyr neb fwy am ganser a'r pwysau a'r straen a ddaw gydag ef na pherson sydd yn dioddef o ganser

Engelska

Nobody knows more about cancer and the stresses and strains of that than a cancer patient

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Dim ond tri pherson oedd yn ei ddeall -- yr oedd un wedi marw , un yn orffwyll a'r llall wedi anghofio

Engelska

Only three people understood it -- one was dead , one was mad and the other had forgotten

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Nid oes anghytundeb rhyngom ar y mater hw ; nid oes arnom eisiau mân glerc a pherson gwneud te yn cynrychioli Ofcom yng Nghaerdydd

Engelska

There is no disagreement among us on this issu ; we do not simply want a junior clerk and a tea person representing Ofcom in Cardiff

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Pan ofynnais am y ddogfen -- datganiad gan y Cabinet -- dywedodd nad oeddwn yn deilwng o gael un am nad oeddwn yn dri pherson

Engelska

When I asked for the document -- a Cabinet statement -- he said that I was not worthy of receiving one as I am not three people

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Mae'r Gymdeithas Sgitsoffrenia Genedlaethol yn amcangyfrif bod un o bob tri pherson sy'n gofyn am help neu driniaeth yn cael ei wrthod

Engelska

The National Schizophrenia Fellowship calculates that one third of people seeking help or treatment is turned away

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Oni bai am waith rhagorol yr Awyrlu Brenhinol a'r timau achub mynydd gwirfoddol , byddai tri pherson arall wedi marw yn Eryri y penwythnos diwethaf

Engelska

Were it not for the excellent work of the Royal Air Force and volunteer mountain rescue teams , there would have been three more fatalities in Snowdonia last weekend

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK