Fråga Google

You searched for: pwy y ti (Walesiska - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Walesiska

Engelska

Info

Walesiska

Ni wn pwy y dylwn ei gredu

Engelska

I do not know whom to believe

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Ni wyddom pwy y dymunant eu gwahodd i roi tystiolaeth

Engelska

We do not know whom they wish to invite to give evidence

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Mater i mi yw pwy y galwaf arno wrth i'r ddadl ddatblygu

Engelska

Whom I choose to call is a matter for me as the debate develops

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Wrth osod eu targedau eu hunain , gall ysbytai sefydledig benderfynu pwy y byddant yn ei drin

Engelska

In setting their own targets , foundation hospitals can decide whom they will treat

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Gwelwn wedyn pwy y mae pobl Cymru yn credu a ddylai ffurfio Llywodraeth y Deyrnas Unedig

Engelska

We will then see who the people of Wales think should form the Government of the United Kingdom

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Byddai mantais gan bobl wedyn o wybod yn well pwy y dylent ei ddal yn gyfrifol am gyflwr eu hysgolion

Engelska

People would then have the advantage of having a better knowledge of whom they should hold to account for the state of their schools

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Sylweddolaf nad ydym mewn sefyllfa i ddweud wrth Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru pwy y dylai ei enwebu ar hyn o bryd

Engelska

I realise that we are not in a position to tell the WLGA who it should nominate at this stage

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Cyfrifoldeb ffermwyr yw penderfynu pwy y maent yn dymuno ei gyflenwi , o ran y pris gorau a gynigir iddynt

Engelska

It is a matter for farmers to decide whom they wish to supply , in terms of the best price that is supplied to them

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Ni ddywedais nad oes gan ddatblygiadau alltraeth faterion sydd yn gysylltiedig â rhai ar y ti ; mae materion cysylltiedig

Engelska

I did not say that offshore developments do not have related issues with onshore one ; they do

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Soniasom hefyd am rôl nyrsys a'r cwestiwn ynghylch pwy y bydd pobl yn teimlo'n gyfforddus â hwy

Engelska

We also talked about the role of nurses and the issue of whom people feel comfortable with

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Mae'n ofnadwy bod y Llywodraeth am ddweud wrth y gwrthbleidiau pwy y dylent eu dewis i sefyll fel Aelodau Cynulliad

Engelska

It is appalling that the Government should want to tell opposition parties who they should seek to choose to stand as Assembly Members

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Ni wn pwy y credwch y byddwch yn ei gynnig i gytuno neu anghytuno , a chyda beth -- hoffwn wybod

Engelska

I do not know who you think you will be putting forward here to agree or disagree , and with what -- I would like to know

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Derbyniaf gyngor o sawl cyfeiriad ynghylch pwy y dylwn alw i siarad , yn enwedig gan yr Aelodau sydd am i mi alw arnynt

Engelska

I receive advice from many quarters about whom I should call to speak , not least from Members who want to be called

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Bydd eu cyflwyno yn rhoi mwy o ddisgresiwn i awdurdodau lleol benderfynu ynghylch pwy y gellir eu hystyried fel darpar riant maeth neu riant mabwysiadol

Engelska

Their introduction will give local authorities greater discretion to decide who can be considered as a potential foster parent or adoptive parent

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Ymchwiliaf i ganfod pwy y gallai ` hi ' fod a beth yw'r rheolau pitw y cyfeiriasoch atynt

Engelska

I will look into the issue of who ` she ' might be and what the petty rules that you mentioned are

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Mae fy Mhwyllgor i yn trafod unrhyw faterion y mae'n eu dewis , nid oes gwahaniaeth o dan bortffolio pwy y maent

Engelska

My Committee discusses any issues it chooses , no matter under whose portfolio they come

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Ni wn pwy y mae Aelodau'r gwrthbleidiau'n ceisio ei dwyllo ynghylch ` Iaith Pawb '

Engelska

I do not know who opposition members are kidding on ` Iaith Pawb '

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Fodd bynnag , ymddengys i mi nad yw cwmnïau megis AB Connectors bob amser yn glir o ran pwy y dylent gysylltu â hwy pan fo pethau'n anodd

Engelska

However , it struck me that companies such as AB Connectors are not always clear as to who they should contact in times of trouble

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Croesewir y system newydd gan ei bod yn dileu llawer o'r dryswch o ran pwy y dylai pobl fynd â'u cwynion ato

Engelska

The new system will be welcomed as it cuts out much of the confusion in terms of where people should take their complaints

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Fodd bynnag , pe baech yn eu cefnogi , pwy y disgwyliech iddynt fod yn gyfrifol am gyflawni'r profion hynny mewn ysgolion ?

Engelska

However , if you were to support it , who would you expect to be responsible for carrying out those tests in schools ?

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK