Fråga Google

You searched for: ucha fie (Walesiska - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Walesiska

Engelska

Info

Walesiska

ucha

Engelska

upper house

Senast uppdaterad: 2020-03-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Walesiska

ucha vi

Engelska

ucha vi

Senast uppdaterad: 2020-07-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Walesiska

ucha fi

Engelska

interjection of disgust

Senast uppdaterad: 2016-07-24
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Walesiska

nant ucha

Engelska

upper stream

Senast uppdaterad: 2015-08-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Walesiska

pentre ucha

Engelska

top

Senast uppdaterad: 2011-06-24
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Walesiska

Yn achos y prosiect hwn , nid ymddengys bod unrhyw ffigur ucha ; nid oes terfyn

Engelska

With this project , it appears that there is no ceiling figur ; the sky is the limit

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

yn cydnabod pwysigrwydd iechyd meddwl da a gwasanaethau salwch meddwl o'r ansawdd ucha ;

Engelska

recognises the vital importance of good mental health and of high quality mental illness service ;

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Y peth gorau y gallem ei wneud yw sicrhau yr adeiledir ein holl adeiladau cyhoeddus newydd i'r safon ucha ; crybwylloch y safonau a gymhwysir yn adeilad y Cynulliad

Engelska

The greatest service that we could do is to ensure that all our new public buildings are built to the highest standar ; you mentioned the standards that will be applied in the Assembly building

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Rhai o gyflawniadau pennaf adran datblygu economaidd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yw cwblhau'r datblygiad cam 1 o barc busnes yn Nant-y-Cafn , Blaendulai ; darparu cymorth i dros 75 o bobl ddechrau mewn busnes drwy grant cychwyn busnes yr awdurdod , a weinyddir ar y cyd â Chyswllt Busnes ac a ariennir gyda chymorth oddi wrth BP D'arcy Development Cyfyngedi ; cyfrannu at sefydlu Partneriaeth Dyffryn Aman a Chwm Tawe mewn ymateb i golledion swyddi yng Nghwm Tawe Ucha ; ymrwymiad i ddechrau adeiladu tair uned meithrin diwydiant ar Stad Ddiwydiannol y Gurnos yn Ystalyfer ; llwyddo i hybu cynllun datblygu menter ieuenctid ar draws y fwrdeistref sirol , â'i ganolfannau yn ardaloedd Sandfields a Chreunan ; cydlynu parhaus ar gonsortia'r Fargen Newyd ; cefnogaeth barhaus i Gyswllt Busnes Castell-nedd Port Talbot sydd yn werth dros £150 ,000 y flwyddyn , a darparu cymorth ariannol a mathau eraill o gefnogaeth i fentrau cymunedol lleol a mudiadau datblygu , fel Menter Dyffryn Aman , Gweithdy DOVE , Tonmawr 2000 , Partneriaeth Cwm Dulais , Ymddiriedolaeth Ddatblygu Ystalyfera a Chanolfan Hyfforddi Glyn-nedd lle'r oeddwn yn bresennol neithiwr yn agoriad estyniad i'r ganolfan

Engelska

Some of the key achievements of Neath Port Talbot County Borough Council's economic development department are the completion of the phase 1 development of a business park at Nant-y-Cafn , Seven Sister ; the provision of assistance for over 75 people to set up in business through the authority's business start-up grant , administered in conjunction with Business Connect and funded with assistance from BP D'arcy Development Limite ; participation in the establishment of the Amman and Swansea Valley Partnership in response to job losses in the Upper Swansea Valle ; commitment to commence construction of three industrial nursery units on the Gurnos Industrial Estate in Ystalyfer ; successful promotion of a county borough-wide youth enterprise development initiative , centred in the Sandfields and Crynant area ; continued co-ordination of the New Deal consorti ; continued support for Business Connect Neath Port Talbot to the value of over £150 ,000 per annum , and the provision of financial and other support to local community enterprise and development organisations , such as Amman Valley Enterprise , DOVE Workshop , Tonmawr 2000 , Dulais Valley Partnership , Ystalyfera Development Trust and Glynneath Training Centre , where I last night attended the opening of an extension to the centre

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Cyfrifoldeb ysgolion yw penderfynu pwy sy'n symud ymlaen i'r band cyflog ucha ; arnynt hwy y mae'r cyfrifoldeb deddfwriaethol dros wneud hynny

Engelska

It is up to schools to determine who moves onto the upper pay spin ; they have the legislative responsibility to do that

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

bod yna unedau gweithgynhyrchu yng Nghymru sydd yn defnyddio'r dechnoleg fwyaf blaengar ac sydd â'r lefelau cynhyrchiant ucha ;

Engelska

there are manufacturing units in Wales which employ the most advanced technology and have the highest levels of productivit ;

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Mesurir cynnydd o ran cydraddoldeb yn is-adrannau'r Cynulliad yn erbyn pum maen prawf unigol : nodau busne ; ymrwymiad ar y lefel ucha ; monitr ; hyfforddian ; ac ymgynghoriad

Engelska

Progress on equality in Assembly divisions is measured against five separate criteria : business aim ; top level commitmen ; monitorin ; trainin ; and consultation

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Y canfyddiad anghywir yw bod helwyr llwynogod yn bleidleiswyr Ceidwadol o'r dosbarth ucha ; fodd bynnag , preswylwyr gwledig ydynt yn bennaf gyda barn draddodiadol ar sawl mater

Engelska

Fox-hunters are wrongly perceived to be upper-class Conservative voter ; they are , however , largely rural dwellers with traditional views on many issues

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK