Fråga Google

You searched for: uniad (Walesiska - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Walesiska

Engelska

Info

Walesiska

Uniad

Engelska

& Import

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Walesiska

Uniad

Engelska

Join

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Walesiska

Uniad

Engelska

Login

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Walesiska

Uniad

Engelska

Rotate Object

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Walesiska

Uniad:

Engelska

Click and drag to move points.

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Walesiska

Uniad:

Engelska

Round Rectangle

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Walesiska

Uniad sifil

Engelska

Civil union

Senast uppdaterad: 2014-09-23
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Referens: Wikipedia

Walesiska

Yr oedd yr ysgrifen ar y mur pan gwblhawyd uniad Corus rai blynyddoedd yn ôl

Engelska

The writing was on the wall when the Corus merger went through some years ago

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Mae a wnelo hynny â chael yr uniad cywir rhwng y fforwm hyfforddi twristiaeth a People 1st

Engelska

That is about getting the right match between the tourism training forum and People 1st

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Dylid fod wedi cwestiynu'r uniad -- gair a gwestiynaf yn awr -- yn fwy ar y pryd

Engelska

The merger -- a word that I now question -- should have been questioned to a greater extent at the time

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Soniwn yma am bartneriaeth , nid uniad neu gytundeb , er gwaetha'r cyfeiriad yng ngwelliant 8 at gytundeb

Engelska

We are talking about a partnership , not a merger or a pact , despite the reference in amendment 8 to a pact

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Os ystyriwn bolisi Llywodraeth y DU ynglyn ag uno yn fanwl , yr ystyriaeth bennaf wrth benderfynu a ddylid cyfeirio uniad at y Comisiwn Cystadleuaeth yw ei effaith ar gystadleuaeth

Engelska

If we consider the UK Government's merger policy in detail , the primary consideration in determining whether a merger should be referred to the Competition Commission is its effect on competition

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Gallwn wneud yr uniad Cymreig , sy'n peri bod coed Cymru'n fwy diddorol pan gaiff ei ddefnyddio mewn dodrefn

Engelska

We can make the Welsh joint , which makes Welsh timber more exciting when used in furniture

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

O feddwl bod y Gweinidog fel arfer mor agos at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru fel na allwch weld yr uniad , mae'n rhyfedd iddi gymryd tri mis i gael y wybodaeth honno

Engelska

Given that the Minister is normally so close to the Welsh Local Government Association that you cannot see the join , it is surprising that it took three months to get that information

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Byddai'r uniad y soniais amdano yn ei gwneud yn bosibl inni lunio cwricwlwm cenedlaethol sydd yn addas i Gymru ac i'r unfed ganrif ar hugain

Engelska

The merger that I described would make it possible for us to design a national curriculum that is appropriate for Wales and the twenty-first century

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Bydd y terfyn pris sydd wedi'i osod yn aros , a bydd yn rhaid i Ofwat ac OFGEM fod yn fodlon nad yw unrhyw uniad yn niweidio gallu Dwr Cymru neu SWALEC i gyflawni gwelliannau mewn ansawdd ac effeithlonrwydd

Engelska

The price limit that has been set will be retained , and Ofwat and OFGEM will need to be satisfied that any merger does not prejudice Dwr Cymru or SWALEC's ability to carry out improvements in quality and efficiency

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Atgoffaf yr Aelodau a gred fod Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn gweithredu'n annibynnol yn ei pherthynas â'r Cynulliad hwn , mai uniad llac o lywodraeth leol yng Nghymru ydyw

Engelska

I remind Members who think that the Welsh Local Government Association is autonomous in its dealings with this Assembly that it is a loose association of local government in Wales

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Mae'r Pwyllgor Archwilio eisoes wedi derbyn ac ystyried adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol ` Gwarchod a Chadw'r Dreftadaeth Adeiledig yng Nghymru ', y sector addysg bellach , adroddiad ar daliad anghyson a wnaethpwyd i un o gyn gyfarwyddwyr cynorthwyol Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru , cyfrifon NHS Cymru ac , yr wythnos diwethaf , uniad Awdurdod Datblygu Cymru a'i gefnogaeth i fusnesau cynhenid

Engelska

The Audit Committee has already received and considered the Auditor General's report ` Protecting and Conserving the Built Heritage in Wales ', the further education sector , a report on an irregular payment made to a former assistant director of the National Museums and Galleries of Wales , the NHS Wales's accounts and , last week , the Welsh Development Agency merger and its support for indigenous business

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

A yw'n cytuno bod yr uniad diweddar rhwng Dairy Crest ac Unigate yn cynrychioli perygl ychwanegol i'r sector llaeth ac y gallai hufenfeydd fod dan fygythiad o ganlyniad ? Beth y mae ef a'i weinyddiaeth yn bwriadu ei wneud i ateb problem ffermwyr sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn mewn busnes am 20 mlynedd sydd yn dweud nad ydynt yn medru parhau yn y sector pwysig hwn o amaethyddiaeth yng Nghymru ?

Engelska

Does he agree that the recent merger between Dairy Crest and Unigate represents a further danger to the dairy sector and that creameries could be under threat as a result ? What does he and his administration intend to do to solve the problem of farmers who have been very successful in business for 20 years who say that they cannot continue in this important sector of agriculture in Wales ?

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Os oes un diwydiant yn uno Cymru gyfan -- y dwyrain a'r gorllewin , y gogledd a'r de -- melinau stribed y diwydiant dur yw hwnnw , sef un o golledion uniad Corus a'r penderfyniad anghyfrifol i wastraffu arian y cyfranddalwyr

Engelska

If there is one industry that unites the whole of Wales -- east and west , north and south -- it is the strip mills of the steel industry , which is the casualty of the Corus merger and of the irresponsible decision to waste away the shareholders money

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK