Google'a Sor

Şunu aradınız:: madianského (Çekçe - İbranice)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Çekçe

İbranice

Bilgi

Çekçe

Mojžíš pak pásl dobytek Jetry tchána svého, kněze Madianského, a hnav stádo po poušti, přišel až k hoře Boží Oréb.

İbranice

ומשה היה רעה את צאן יתרו חתנו כהן מדין וינהג את הצאן אחר המדבר ויבא אל הר האלהים חרבה׃

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

Nebo i oni nepřátelsky a lstivě chovali se k vám, a oklamali vás skrze modlu Fegor, a skrze Kozbu, dceru knížete Madianského, sestru svou, kteráž zabita jest v den pomsty přišlé z příčiny Fegor.

İbranice

כי צררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור ועל דבר כזבי בת נשיא מדין אחתם המכה ביום המגפה על דבר פעור׃

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

I utekl Mojžíš pro ta slova a bydlil pohostinu v zemi Madianské, a tam zplodil dva syny.

İbranice

ויברח משה על הדבר הזה ויהי גר בארץ מדין ויולד שם שני בנים׃

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

Viděl jsem, že stanové Chusan jsou pouhá marnost, a třásli se kobercové země Madianské.

İbranice

תחת און ראיתי אהלי כושן ירגזון יריעות ארץ מדין׃

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

Když jho břemene jeho a prut ramene jeho, hůl násilníka jeho polámeš, jako za dnů Madianských,

İbranice

כי את על סבלו ואת מטה שכמו שבט הנגש בו החתת כיום מדין׃

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

Nebo vzbudí na něj Hospodin zástupů bič, jako porážku Madianských na skále Goréb, a jakož pozdvihl holi své na moře, tak jí pozdvihne na něj, na cestě Egyptské.

İbranice

ועורר עליו יהוה צבאות שוט כמכת מדין בצור עורב ומטהו על הים ונשאו בדרך מצרים׃

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

Stádo velbloudů přikryje tě, a dromedáři Madianští a Efejští, všickni ti z Sáby přijdou, zlato a kadidlo přinesou, a chvály Hospodinovy zvěstovati budou.

İbranice

שפעת גמלים תכסך בכרי מדין ועיפה כלם משבא יבאו זהב ולבונה ישאו ותהלת יהוה יבשרו׃

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

Učiniž jim jako Madianským, jako Zizarovi, a jako Jabínovi při potoku Císon,

İbranice

נשמדו בעין דאר היו דמן לאדמה׃

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

(Nebo otec můj bojoval za vás a opovážil se života svého, aby vás vysvobodil z ruky Madianských,

İbranice

אשר נלחם אבי עליכם וישלך את נפשו מנגד ויצל אתכם מיד מדין׃

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

A chytili dvé knížat Madianských, Goréba a Zéba. I zabili Goréba na skále Goréb a Zéba zabili v lisu Zéb, a honili Madianské, hlavu pak Gorébovu a Zébovu přinesli k Gedeonovi za Jordán.

İbranice

וילכדו שני שרי מדין את ערב ואת זאב ויהרגו את עורב בצור עורב ואת זאב הרגו ביקב זאב וירדפו אל מדין וראש ערב וזאב הביאו אל גדעון מעבר לירדן׃

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

A když přišel Gedeon, aj, jeden vypravoval bližnímu svému sen, a řekl: Hle, zdálo mi se, že pecen chleba ječmenného valil se do vojska Madianského, a přivaliv se na každý stan, udeřil na něj, až padl, a podvrátil jej svrchu, a tak ležel každý stan.

İbranice

ויבא גדעון והנה איש מספר לרעהו חלום ויאמר הנה חלום חלמתי והנה צלול לחם שערים מתהפך במחנה מדין ויבא עד האהל ויכהו ויפל ויהפכהו למעלה ונפל האהל׃

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

A když umřel Husam, kraloval místo něho Adad syn Badadův, kterýž porazil Madianské v krajině Moábské; jehož město jméno mělo Avith.

İbranice

וימת חושם וימלך תחתיו הדד בן בדד המכה את מדין בשדה מואב ושם עירו עיות׃

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

A pohleděv na něj Hospodin, řekl: Jdi v této síle své, a vysvobodíš Izraele z ruky Madianských. Zdaliž jsem tě neposlal?

İbranice

ויפן אליו יהוה ויאמר לך בכחך זה והושעת את ישראל מכף מדין הלא שלחתיך׃

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

A protož nabral ten lid v ruce své potravy a trouby své; jiné pak muže Izraelské všecky propustil, jednoho každého do stanů jejich, toliko tři sta těch mužů zanechal při sobě. Vojska pak Madianských ležela pod ním v údolí.

İbranice

ויקחו את צדה העם בידם ואת שופרתיהם ואת כל איש ישראל שלח איש לאהליו ובשלש מאות האיש החזיק ומחנה מדין היה לו מתחת בעמק׃

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

A zajali synové Izraelští ženy Madianské i děti jejich; všecka hovada jejich, i všechny dobytky jejich, a všecka zboží jejich pobrali.

İbranice

וישבו בני ישראל את נשי מדין ואת טפם ואת כל בהמתם ואת כל מקנהם ואת כל חילם בזזו׃

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

A zmocnila se velmi ruka Madianských nad Izraelem, tak že synové Izraelští před Madianskými zdělali sobě jámy, kteréž jsou na horách, a jeskyně a pevnosti.

İbranice

ותעז יד מדין על ישראל מפני מדין עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בהרים ואת המערות ואת המצדות׃

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

Byla pak váha náušnic zlatých, kteréž vyžádal, tisíc a sedm set lotů zlata, kromě halží a zlatých jableček, i roucha šarlatového, kteréž na sobě měli králové Madianští, a kromě halží, kteréž byly na hrdlech velbloudů jejich.

İbranice

ויהי משקל נזמי הזהב אשר שאל אלף ושבע מאות זהב לבד מן השהרנים והנטפות ובגדי הארגמן שעל מלכי מדין ולבד מן הענקות אשר בצוארי גמליהם׃

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

I rozeslal Gedeon posly na všecky hory Efraimské, řka: Vyjděte v cestu Madianským, a zastupte jim vody až k Betabaře a Jordánu. Tedy shromáždivše se všickni muži Efraim, zastoupili vody až k Betabaře a Jordánu.

İbranice

ומלאכים שלח גדעון בכל הר אפרים לאמר רדו לקראת מדין ולכדו להם את המים עד בית ברה ואת הירדן ויצעק כל איש אפרים וילכדו את המים עד בית ברה ואת הירדן׃

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

I řekl Hospodin Gedeonovi: Příliš mnoho jest lidu s tebou, protož nedám Madianských v ruce jejich, aby se nechlubil Izrael proti mně, řka: Ruka má spomohla mi.

İbranice

ויאמר יהוה אל גדעון רב העם אשר אתך מתתי את מדין בידם פן יתפאר עלי ישראל לאמר ידי הושיעה לי׃

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

I řekl Hospodin Gedeonovi: Ve třech stech mužů, kteříž chlemtali, vysvobodím vás, a vydám Madianské v ruku tvou, ale ostatek všeho lidu nechť se vrátí, jeden každý k místu svému.

İbranice

ויאמר יהוה אל גדעון בשלש מאות האיש המלקקים אושיע אתכם ונתתי את מדין בידך וכל העם ילכו איש למקמו׃

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam