Google'a Sor

Şunu aradınız:: brestu (Çekçe - Danca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Çekçe

Danca

Bilgi

Çekçe

Rektor státní univerzity v Brestu.

Danca

Rektor på Brests statsuniversitetet.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Çekçe

Letový řád musí cestujícím umožnit vykonat jeden zpáteční let v průběhu jednoho dne s pobytem nejméně sedm hodin jak v Brestu, tak v Ouessant.

Danca

Fartplanen skal gøre det muligt for rejsende at foretage en returflyvning samme dag med mindst syv timer på bestemmelsesstedet, både i Brest og i Ouessant.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Za druhé, Francie označí jako hlavní zákazníky [5] SORENI na národním a mezinárodním trhu ARNO v Dunkerque a SOBRENA v Brestu.

Danca

For det andet udpeger Frankrig ARNO i Dunkerque og SOBRENA i Brest som SORENI's vigtigste kunder [5] på det nationale og internationale marked.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Hlavní konkurenti SORENI, ARNO v Dunkerque a SOBRENA v Brestu by SORENI konkurovali u tuzemských a mezinárodních zákazníků, ale ne u místních zákazníků, kteří představují 40 až 45% obratu SORENI.

Danca

SORENI's største konkurrenter, ARNO i Dunkerque og SOBRENA i Brest, konkurrerer med SORENI om nationale og internationale kunder, men ikke om lokale kunder, som udgør mellem 40 og 45 % af SORENI's omsætning.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

DN: 24.4.1964, Brest

Danca

Født: 24.4.1964, Brest

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Adresa: Brest State University бульвар Космонавтов, 21, кабинет №223

Danca

Adresse: Brest State University бульвар Космонавтов, 21, кабинет №223

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

MN: Vershok, district of Baranovichy, Brest region

Danca

Fødested: Vershok, Baranovichy-distriktet, Brestregionen

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Rade de Brest,

Danca

Rade de Brest

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

oblast řeky Elorn a Rade de Brest,

Danca

Zonen Elorn et rade de Brest

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

1. Na základě čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství rozhodla Francie o změně závazků veřejné služby na pravidelnou leteckou dopravu mezi letištěm Brest (Guipavas) a letištěm Ouessant zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie C 120 ze dne 23. května 2002.

Danca

1. Frankrig har besluttet at revidere forpligtelsen til offentlig tjeneste vedrørende ruteflyvning mellem Brest (Guipavas) og Ouessant, som blev offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende C 120 af 23.5.2002 i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 af 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskabers adgang til luftruter inden for Fællesskabet.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Těmito závazky veřejné služby se od 1. října 2005 nahrazují závazky veřejné služby na pravidelnou leteckou dopravu mezi letištěm Brest (Guipavas) a letištěm Ouessant zveřejněné

Danca

Disse forpligtelser til offentlig tjeneste erstatter med virkning fra den 1. oktober 2005 forpligtelsen til offentlig tjeneste vedrørende ruteflyvning mellem lufthavnene i Brest (Guipavas) og Ouessant, som blev offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende C 120 af 23. maj 2002. --------------------------------------------------

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

V příloze I nařízení (EHS) č. 2166/83 se zrušují tyto řádky: "Boulogne _BAR_ FFB _BAR_ _BAR_ Brest _BAR_ FFU _BAR_ _BAR_

Danca

I bilag I til forordning (EØF) nr. 2166/83 udgår følgende linjer:

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Çekçe

Závazky veřejné služby na pravidelnou leteckou dopravu mezi letištěm Brest (Guipavas) a letištěm Ouessant jsou:

Danca

Forpligtelsen til offentlig tjeneste vedrørende ruteflyvning mellem lufthavnene i Brest (Guipavas) og Ouessant omfatter følgende

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Brest

Danca

Brest

Son Güncelleme: 2014-03-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Çekçe

Kozloviči (který se nachází v blízkosti běloruského Brestu) je hlavním silničním přechodem pro nákladní vozidla na hranici mezi Běloruskem a Polskem (transevropský dopravní koridor II).

Danca

63,2 % af EU-støtten (104,7 millioner euro) under program-merneforperioden2000-2005giktildetteformål.Rettenreviderede 10 kontraktertil ensamlet værdi af 51,8 millioner euro.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Çekçe

(22) Podle Francie vyžaduje rozvoj přístavu Le Havre provoz na opravu lodí, které by mu zajišťovaly stabilní úroveň činnosti. Francie tvrdí, že daná opatření budou mít díky třem faktorům omezený účinek na hospodářskou soutěž. Za prvé, plán restrukturalizace by obsahoval snížení počtu zaměstnanců. Za druhé, Francie označí jako hlavní zákazníky [5] SORENI na národním a mezinárodním trhu ARNO v Dunkerque a SOBRENA v Brestu. Naproti tomu si tyto dvě společnosti vzhledem k místním zákazníkům se SORENI nekonkurují. Francie v této spojitosti prohlašuje, že místní zákazníci tvoří 40 až 45% obratu SORENI. Stupeň interference mezi nimi a jejich hlavními konkurenty by se proto snížil. Za třetí, SORENI se podle čl. 2 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům [6] vztahuje k malým a středním podnikům.

Danca

(22) Ifølge Frankrig kræver udviklingen i Le Havres havn, at der forefindes skibsreparationsaktiviteter, som vil sikre et stabilt aktivitetsniveau. Frankrig fremfører, at de pågældende foranstaltninger vil have begrænset betydning for konkurrencen som følge af tre faktorer. For det første indebærer omstruktureringsplanen afskedigelse af medarbejdere. For det andet udpeger Frankrig ARNO i Dunkerque og SOBRENA i Brest som SORENI's vigtigste kunder [5] på det nationale og internationale marked. Disse to selskaber hævdes til gengæld ikke at konkurrere med SORENI om lokale kunder. I den forbindelse erklærer Frankrig, at de lokale kunder tegner sig for mellem 40 og 45% af SORENI's omsætning. Derfor vil interferensen mellem SORENI og de største konkurrenter være begrænset. For det tredje er SORENI en SMV i henhold til artikel 2, litra b), i Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder [6].

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

(31) Pokud se jedná o pochybnosti, které se týkají životaschopnosti podnikatelského záměru a zvláště nedostatku informací o trhu, Francie popisuje trh, na kterém SORENI pracuje, jako trh zahrnující následující činnosti: přístavní práce při menších poškozeních, práce při preventivní údržbě a práce na generálních opravách. Hlavní konkurenti SORENI, ARNO v Dunkerque a SOBRENA v Brestu by SORENI konkurovali u tuzemských a mezinárodních zákazníků, ale ne u místních zákazníků, kteří představují 40 až 45% obratu SORENI. Francie rovněž tvrdí, že existence provozu na opravu lodí v přístavu o velikosti Le Havre je nepostradatelnou složkou pro řádný provoz přístavu v jeho celku. Pokud je SORENI jediným podnikem na opravu lodí v Le Havru, její existence by byla podle Francie pro přístav životně důležitá.

Danca

(31) Hvad angår tvivlen om forretningsplanens levedygtighed og navnlig de manglende oplysninger om markedet beskriver Frankrig det marked, hvor SORENI opererer, som bestående af følgende aktiviteter: arbejde i havn ved mindre skader, forebyggende vedligeholdelsesarbejder og større reparationsarbejder. SORENI's største konkurrenter, ARNO i Dunkerque og SOBRENA i Brest, konkurrerer med SORENI om nationale og internationale kunder, men ikke om lokale kunder, som udgør mellem 40 og 45% af SORENI's omsætning. Frankrig fremfører ligeledes, at tilstedeværelsen af skibsreparationsaktiviteter i en havn af Le Havres størrelse er helt afgørende for, at havnen som helhed kan fungere. Da SORENI er den eneste skibsreparationsvirksomhed i Le Havre, er dens tilstedeværelse ifølge Frankrig af vital betydning for havnen.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Brest -FFU --Saint-Nazaire -FFO --

Danca

I bilag I til forordning (EØF) nr. 2166/83 udgår følgende linjer:

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam