Google'a Sor

Şunu aradınız:: nejednoznačnosti (Çekçe - Danca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Çekçe

Danca

Bilgi

Çekçe

Odstranit veškeré právní nejednoznačnosti týkající se urážek a pomluv.

Danca

Al retlig tvetydighed i relation til krænkelser og injurier skal fjernes.

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

Touto změnou se má předejít jakékoli nejednoznačnosti či nutnosti výkladu během kontrol.

Danca

Formålet med denne ændring er at undgå enhver tvetydighed eller fortolkningsmulighed i forbindelse med kontrollerne.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

Touto změnou se má předejít jakékoli nejednoznačnosti či nutnosti výkladu během kontrol.

Danca

Denne ændring skal forhindre tvetydighed eller fortolkningsvanskeligheder i forbindelse med kontrollerne.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

E. vzhledem k tomu, že ve vztahu mezi rozvojovou spoluprácí a přistěhovalectvím je třeba vyhnout se jakékoliv nejednoznačnosti,

Danca

E. der henviser til behovet for at undgå tvetydighed i forholdet mellem udviklingssamarbejde og indvandring,

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Cílem je neponechat v textu nic, co by mohlo vést k nejednoznačnosti, rozporům nebo pochybnostem o významu termínu.

Danca

Samme begreber gengives med samme udtryk,derså vidt muligt ikke afviger fra den mening,dehar i almindeligt,juridisk eller teknisk sprog.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

I kdyby tomu tak nebylo, je nicméně podle Komise pro vyloučení veškeré právní nejednoznačnosti nezbytné změnit znění sporného ustanovení.

Danca

Såfremt Domstolen ikke antager dette, bør den omtvistede bestemmelses ordlyd i hvert fald efter Kommissionens opfattelse ændres for at undgå retlig usikkerhed.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Co se týče této nejednoznačnosti, ECB zastává názor, že statuty NCB nových členských států by měly obsahovat primární cíl cenové stability již od 1.

Danca

På baggrund af denne tvetydighed er ECB af den opfattelse, at de nye medlemslandes NCB-statutter burde have prisstabilitet som hovedmål fra 1.

Son Güncelleme: 2012-03-19
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Už proto, že věda má tuto možnost jen málokdy, neboť výsledky evaluace nejsou často kompletní, nemohou odstranit všechny nejednoznačnosti a obsahují vysoký stupeň nejistoty.

Danca

Resultaterne fraevalueringsprocesser er ikke altidudtømmende, kan være flertydige ogindebærer en vis grad af usikkerhed.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Vzhledem k těmto skutečnostem je třeba zdůraznit, že postup předběžného prohlášení, který má dodržet podnik, jenž chce vysílat pracovníky na lucemburské území, není prost nejednoznačnosti.

Danca

I betragtning af disse omstændigheder er den procedure, som en virksomhed, der ønsker at udstationere arbejdstagere på luxembourgsk område, skal følge med hensyn til indgivelse af forhåndsmeddelelse, ikke klar.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Tyto kontroly jsou příležitostí zjistit chyby a nejednoznačnosti v původním znění i po dlouhém období přípravy, a dokonce i poté, co bylo znění návrhu předmětem diskusí řady lidí – a možná právě proto.

Danca

Man bør navnlig være opmærksom på følgende to problemer:

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Článek 7 odst. 1 zákona ze dne 20. prosince 2002 je tudíž z důvodu nejasnosti a nejednoznačnosti, kterou obsahuje, neslučitelný s článkem 49 ES, a třetí žalobní důvod uplatňovaný Komisí je proto opodstatněný.

Danca

På grund af sin manglende klarhed og sin upræcise karakter er artikel 7, stk. 1, i lov af 20. december 2002 derfor uforenelig med artikel 49 EF.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Upřesňuje se, že napichování se provádí od čtvrtého dne od sýření místo od čtvrtého dne po sýření, aby se předešlo jakékoli nejednoznačnosti během kontroly a dodržely se postupy, jež se v současné době v odvětví používají.

Danca

Det præciseres, at prikningen udføres på fjerdedagen regnet fra dagen for tilsætning af løbe i stedet for på fjerdedagen efter tilsætning af løbe for at undgå enhver tvetydighed ved kontrollen og for at følge den normale praksis inden for branchen.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Plného uplatnění pravomocí, jež byly Komisi přiznány v rámci její povinnosti dohledu nad řádným uplatňováním Dohody o přidružení a jeho kontroly, je zapotřebí též proto, že posouzení provedená tureckými orgány ohledně nepravosti nebo nesprávnosti sporných osvědčení vykazují určité nejednoznačnosti nebo přinejmenším určitý vnitřní nesoulad.

Danca

Den fulde anvendelse af de beføjelser, som Kommissionen råder over i forbindelse med dens pligt til overvågning og kontrol med den korrekte anvendelse af associeringsaftalen, er ligeledes nødvendig, fordi de vurderinger, som de tyrkiske myndigheder anlagde med hensyn til de omtvistede certifikaters ægthed eller urigtighed, indeholder visse uklarheder eller i hvert fald visse inkonsekvenser.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Povinnost každého podniku dát před zahájením práce na základě prosté žádosti a v nejkratší možné lhůtě k dispozici vnitrostátním orgánům údaje nezbytně nutné pro kontrolu totiž není prosta nejednoznačnosti, která může odradit podniky, které chtějí vysílat pracovníky na území uvedeného členského státu, od výkonu své svobody poskytování služeb.

Danca

En forpligtelse for enhver virksomhed til på opfordring hurtigst muligt inden arbejdets påbegyndelse at give de nationale myndigheder de oplysninger, som er nødvendige for at føre kontrol, er således ikke helt klar, men kan afskrække virksomheder, som ønsker at udstationere arbejdstagere på den pågældende medlemsstats område, fra at udøve deres ret til fri udveksling af tjenesteydelser.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Těmito upřesněními se má v textu předejít jakýmkoli nejednoznačnostem.

Danca

Disse præciseringer skal forhindre tvetydighed i teksten.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

prostředky pro řešení jakýchkoli potenciálních nejednoznačností způsobených v případech, kdy se používají různé formáty pro výměnu leteckých dat nebo leteckých informací;

Danca

midlerne til at udrede eventuelle potentielle tvetydigheder, der opstår ved, at der benyttes forskellige formater til at udveksle luftfartsdata eller luftfartsinformation

Son Güncelleme: 2014-11-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Jak bylo vysvětleno v bodu odůvodnění 97, Komise se domnívá, že řada předchozích osvobození a skutečnost, že rozhodnutí 2001/224/ES bylo přijato na návrh Komise, vytvořily určitou nejednoznačnost.

Danca

Som anført under nr. 97, finder Kommissionen, at alle de tidligere fritagelser og den omstændighed, at beslutning 2001/224/EF selv blev vedtaget på grundlag af et forslag fra Kommissionen, skabte en vis uklarhed.

Son Güncelleme: 2014-11-07
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Nicméně s ohledem na řadu předchozích osvobození a na skutečnost, že rozhodnutí 2001/224/ES bylo přijato na základě návrhu Komise, zůstala pro členské státy a příjemce při neexistenci dalších opatření Komise v souvislosti se státní podporou určitá nejednoznačnost.

Danca

I lyset af de successive foregående fritagelser og den omstændighed, at beslutning 2001/224/EF selv var vedtaget på grundlag af et forslag fra Kommissionen, bestod der ikke desto mindre fortsat en vis uklarhed for medlemsstaterne, da Kommissionen ikke tog yderligere skridt i relation til statsstøtteaspektet.

Son Güncelleme: 2014-11-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Okolnosti tohoto případu však byly výjimečné, jelikož Komise předložením návrhů Radě vytvořila a zachovala určitou nejednoznačnost.

Danca

Omstændighederne i denne sag var imidlertid usædvanlige, i og med at Kommissionen skabte og bibeholdt en vis uklarhed med de forslag, den forelagde Rådet.

Son Güncelleme: 2014-11-07
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Podle judikatury je zmíněná zásada porušena, pokud nejistota a nejednoznačnost vedly k nastolení nejasné situace, kterou by Komise měla objasnit dříve, než může učinit opatření k navrácení podpory [34].

Danca

Ifølge retspraksis er der tale om en tilsidesættelse af dette princip, når usikre og uklare omstændigheder har skabt en uklar retsstilling, som det påhvilede Kommissionen at afklare, inden den kunne tage noget skridt til tilbagesøgning af den allerede ydede støtte [34].

Son Güncelleme: 2014-11-07
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam