Google'a Sor

Şunu aradınız:: nejdynamičtější (Çekçe - Estonca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Çekçe

Estonca

Bilgi

Çekçe

Evropská unie se chce stát nejdynamičtější světovou znalostní ekonomikou.

Estonca

Euroopa Liidu eesmärk on saavutada maailma kõige dünaamilisem ja konkurentsivõimelisem teadmistepõhine majandus.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

Evropská unie se chce stát nejdynamičtější světovouekonomikou založenou na znalostech.

Estonca

Euroopa Liidu eesmärk on saavutada maailma kõige dünaamilisem ja konkurentsivõimelisemteadmistepõhine majandus.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

Aby se mohlastát nejdynamičtější anejkonkurenceschopnější světovou ekonomikou, musí pro své občany vytvořitvíce kvalitnějších pracovních míst.

Estonca

Maailma kõigedünaamilisema ja konkurentsivõimelisema majanduse saavutamiseks tuleb ELil oma kodanikele luuarohkem ja paremaid töökohti.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

* Cílem lisabonské strategie je učinit z EU do roku 2010 nejdynamičtější a nejvíce konkurenceschopnou ekonomiku světa.

Estonca

* Lissaboni strateegia eesmärk on ELi muutmine maailma kõige dünaamilisemaks ja konkurentsivõimelisemaks majanduspiirkonnaks aastaks 2010.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

Zasedání Evropské rady v Lisabonu v březnu 2000 stanovilo pro Evropskou uniistrategickýcílstátse doroku 2010 nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě.

Estonca

Liidu haridus- ja kutseõppeministrid, Euroopa Majanduspiirkonda ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni kuuluvad riigid, Euroopa sotsiaalpartnerid ja Euroopa Komisjon.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

Tato strategie klade důraz na trvale udržitelný rozvoj a EU se podle ní má do roku 2010 stát nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě.

Estonca

Kõnealune strateegia, mis asetab põhirõhu jätkusuutlikule arengule, taotleb muuta EL 2010. aastaks maailma kõige konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks teadmistepõhiseks majanduseks.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

V Lisabonu v roce 2000 se členské státy EU shodly na ambiciózním politickém cíli přeměnit EU během následujícího desetiletí na nejdynamičtější znalostní ekonomiku na světě.

Estonca

2000. aastal leppisid ELi liikmesriigid Lissabonis kokku kõrgelennulises poliitilises eesmärgis muuta EL järgneva kümne aasta jooksul maailma kõige dünaamilisemaks teadmistepõhiseks ühiskonnaks.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

Impuls tohoto typu je naprosto zásadním faktorem pro dosažení hlavního úkolu: učinit do roku 2010 Unii nejdynamičtější světovou ekonomikou založenou na znalostech.

Estonca

Nimetatud ergutav toetus on tingimata vajalik selleks, et täita oluline ülesanne kujundada aastaks 2010 liidu majandusest maailma kõige dünaamilisem teadmistel põhinev majandus.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

V březnu 2000 na svém lisabonském zasedání zahájila Evropská rada ambiciózní program reforem zaměřených na cíl učinit do roku 2010 Evropskou unii nejkonkurenčnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou světa .

Estonca

2000 . aasta märtsis tutvustas Euroopa Ülemkogu Lissabonis ambitsioonikat reformikava , mille eesmärk on muuta Euroopa Liit 2010 .

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

(2) Zasedání Evropské rady v Lisabonu stanovilo pro Společenství cíl stát se do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě.

Estonca

(2) Euroopa Ülemkogu Lissaboni istungil seati ühenduse eesmärgiks muutuda aastaks 2010 maailma kõige konkurentsivõimelisema ja dünaamilisema teadmistepõhise majandusega piirkonnaks.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

1) Evropská rada z Lisabonu vytyčila v březnu 2000 strategický cíl vytvořit z Unie nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější hospodářskou základnu světa, založenou na znalostech.

Estonca

1) Märtsis 2000 toimunud Lissaboni Euroopa Ülemkogu on seadnud strateegilise eesmärgi muuta EL maailma kõige konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks teadmistepõhiseks majandusruumiks.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

1.2 Tyto návrhy jsou součástí strategického lisabonského cíle Evropské unie rozvíjet výzkum, aby se EU do roku 2010 stala nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou založenou na znalostech.

Estonca

1.2 Need ettepanekud on osa Euroopa Liidu poolt Lissabonis püstitatud strateegilisest eesmärgist arendada teadustegevust jõudmaks maailma kõige konkurentsivõimelisema ja dünaamilisema teaduspõhise majanduseni aastaks 2010.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Dohodnutým cílem je, aby se EU doroku 2010 stala celosvětově nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou založenou na znalostech. Je to ambiciózní, ale nenedosažitelný cíl.

Estonca

ELi eesmärgiks on saada 2010. aastaks maailma kõige konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaksteadmistepõhiseks majandusjõuks.See eesmärk on küll ambitsioonikas,kuid mitte kättesaamatu.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

2.1 Lisabonská strategie je nejznámější, v užším termínu, jako závazek přeměnit Evropu na nejdynamičtější, nejkonkurenceschopnější ekonomiku založenou na znalostech ve světě.

Estonca

2.1 Lissaboni strateegiat tuntakse kõige paremini, lihsustatud vormis esitatult, kohustusena muuta Euroopa maailma kõige dünaamilisemaks, konkurentsivõimelisemaks, teadmistepõhiseks majanduseks.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Má-li se EU stát nejdynamičtější ekonomikou na světě, není důležité pouze vyvíjet nové technologie, nýbrž je důležité také podporovat jejich rychlé šíření.

Estonca

Kui Euroopa Liit tahab saada maailma kõige dünaamilisemaks majandusruumiks, tuleb lisaks uute tehnoloogiate arendamisele kindlasti toetada ka nende kiiret levitamist.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

) Stát se nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou světa založenou na znalostech a schopnou udržitelného hospodářského růstu s větším počtem kvalitnějších pracovních míst a výraznější sociální soudržností.

Estonca

) Saada maailma kõige konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks teadmistel põhinevaks majanduseks, mis pakub rohkem ja paremaid töökohti ja suuremat sotsiaalset ühtekuuluvust.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Tím, že sehrává významnou úlohu v rámci strategického cíle Evropské unie stát se nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní společností na světě, rovněž přispívá k prosperitě a úspěchu v podnikání.

Estonca

Samuti aitab see kaasa jõukuse ja äriedu saavutamisele ning mängib otsustavat rolli Euroopa Liidu strateegilises eesmärgis saada maailma kõige konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks teadmistepõhiseks ühiskonnaks.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

i ř zavádějí lisabonskou agendu – řadu ambiciózních reforem, které si stanovují za cíl učinit z Evropské unie do roku 2010 nejdynamičtější anejkonkurenceschopnější znalostní ekonomiku na světě.

Estonca

Lissaboni strateegia – ambitsioonikad reformid, et muuta Euroopa Liidu teadmistepõhine majandus aastaks 2010 maailma kõige dünaamilisemaks ja konkurentsivõimelisemaks.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Hlavním cílem politického programu nové Komise je oživit lisabonský proces zahájený Evropskou radou v roce 2000, jehož celkovým cílem je učinit z EU nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomiku na světě založenou na znalostech.

Estonca

Uue komisjoni põhieesmärgiks on elavdada 2000. aastal Euroopa Ülemkogu poolt algatatud Lissaboni protsessi, mille üldine eesmärk on muuta Euroopa Liit maailma kõige dünaamilisemaks ja konkurentsivõimelisemaks teadmistepõhiseks majanduseks.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Lisabonskou dohodu – řadu ambiciózních reforem, které si stanovují za cíl změnit Evropskou unii na nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější znalostní ekonomiku na světě, a to do roku 2010.

Estonca

Lissaboni strateegia – rea ambitsioonikaid reforme, et muuta Euroopa Liidu teadmistepõhine majandus aastaks 2010 maailma kõige dünaamilisemaks ja konkurentsivõimelisemaks.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam