Şunu aradınız:: 笨拙地 (Çince (Modern) - İsveççe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Çince (Modern)

İsveççe

Bilgi

Çince (Modern)

不支持目标图像的文件格式 “% 1 ” 。

İsveççe

resultatets bildfilformat "% 1" stöds inte.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Çince (Modern)

提取到单个文件 “% 1 ” 。

İsveççe

lagrar till ensam fil "% 1".

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Çince (Modern)

拖放到这里以将选择的字体添加到 “% 1 ” 。

İsveççe

släpp här för att lägga till markerade teckensnitt i "% 1".

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Çince (Modern)

无法访问 “% 1 ” 。

İsveççe

kunde inte komma åt "% 1".

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Çince (Modern)

可用的剪贴板缓冲区分为两种 : 剪贴板 的填充方式是选中一些内容, 然后按 ctrl+c, 或者单击工具栏或菜单栏上的“ 复制 ” 。 选中内容 当选中文本后立即就可用。 访问选中内容的唯一办法是按鼠标中键 。 您可以配置剪贴板和选中内容之间的关系 。

İsveççe

det finns två olika klippbordsbuffertar tillgängliga: klippbordet fylls genom att markera någonting och trycka på ctrl+c eller genom att trycka på "kopiera" i en verktygsrad eller menyrad. markeringen som är tillgänglig omedelbart efter någon text har markerats. det enda sättet att komma åt markeringen är att trycka på musens mittknapp. du kan anpassa sambandet mellan klippbordet och markeringen.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Çince (Modern)

无法打开输入文件 “% 1 ” 。

İsveççe

kan inte öppna indatafilen "% 1".

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Çince (Modern)

数据已经成功导入至表 “% 1 ” 。 text type for column

İsveççe

data har importerats till tabellen "% 1" med lyckat resultat. text type for column

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Çince (Modern)

打印任务计费和统计 在此插入一个有意义的字符串, 以便将当前打印账户关联到确定的账户。 此字符串将会出现在 cups 的“ 页面日志” 中, 这样可以帮助您的组织进行打印统计 。 (如果您不需要这一功能的话, 请将此留空 。) 另外一种常见的情况是, 人们需要为不同的“ 客户” 打印, 如打印店、 出版公司、 为不同老板服务的秘书, 等等 。 高级用户的额外提示 : 此 kdeprint gui 元素可匹配 cups 命令行任务选项参数 : - o job- billing=... # 例如 : “ marketing_ department” 或“ joe_ doe ”

İsveççe

fakturering och redovisning av utskriftsjobb infoga en sträng med någon betydelse här för att associera det aktuella utskriftsjobbet med ett visst konto. strängen visas i cups "sidlogg" för att hjälpa till med redovisning av utskrifter i din organisation (lämna den tom om du inte behöver den). den är användbart för personer som skriver ut på uppdrag av olika "kunder" som utskriftsbyråer, tryckerier eller sekreterare som arbetar för olika chefer, etc. ytterligare tips för avancerade användare: det här elementet i kde: s grafiska gränssnitt motsvarar cups väljare för jobbalternativ på kommandoraden: - o job- billing=... # exempel: "försäljning" eller "sven"

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Çince (Modern)

计划打印 计划打印允许您控制实际打印输出的时间, 而您仍然可以 现在 发送您的任务, 而让其按照您需要的方式输出 。 更有用的选项是“ 从不( 无限等待) ” 选项。 它允许您将任务搁置, 直到您( 或打印机管理员) 决定实际执行该任务时才开始打印 。 企业环境中会经常需要这种功能, 因为您通常不允许直接或立即访问 中心部门 的高性能打印机。 但是, 您仍然可以将任务发送到队列中, 而管理员会对队列进行有效的控制( 而管理员需要先确定等待市场部特定打印任务所需的一万张粉色纸已经就绪, 并已放进了进纸槽中) 。 高级用户的额外提示 : 此 kdeprint gui 元素可匹配 cups 命令行任务选项参数 : - o job- hold- until=... # 例如 : “ indefinite” 或“ no- hold ”

İsveççe

schemalagd utskrift schemalagd utskrift låter dig styra tiden då den verkliga utskriften sker, medan du fortfarande kan skicka iväg jobbet nu och få det ur vägen. alternativet "aldrig (håll i evighet)" är särskilt användbart. det låter dig parkera jobbet till en tid då du (eller en utskriftsadministratör) bestämmer sig för att släppa det vidare för hand. detta krävs ofta i företagsmiljöer, där du normalt inte tillåts att direkt och omedelbart komma åt de stora produktionsskrivarna hos den centrala kopieringsavdelningen. det är ändå ok att skicka jobb till kön som styrs av operatörerna (som, hur som helst, måste försäkra sig om att de 10 000 sidorna rosa papper som försäljningsavdelningen behöver för ett visst jobb är tillgängliga och laddade i pappersmagasinen). ytterligare tips för avancerade användare: det här elementet i kde: s grafiska gränssnitt motsvarar cups väljare för jobbalternativ på kommandoraden: - o job- hold- until=... # exempel: "indefinite" eller "no- hold"

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Çince (Modern)

任务优先级 通常, cups 会根据“ fifo” 规则对全部队列进行排队 : 先进先出 。 任务优先级选项允许您根据需要对队列的顺序进行调整 。 优先级可在两个方向进行调整: 您可以增加或减少优先级。 通常您只能控制您 自己 的任务 。 由于任务的默认优先级为“ 50 ” , 那么任何以“ 49” 优先级发送的任务都将等待其它任务全部完成后才开始打印。 同样的 , “ 51” 或更高优先级的打印任务将会直接排到打印队列的开始位置( 如果没有优先级更高的打印任务的话) 。 高级用户的额外提示 : 此 kdeprint gui 元素可匹配 cups 命令行任务选项参数 : - o job- priority=... # 例如 : “ 10 ” 、 “ 66” 或“ 99 ”

İsveççe

jobbprioritet oftast skriver cups ut alla jobb per kö enligt principen först in, först ut. alternativet för jobbprioritet låter dig ordna om kön enligt dina behov. det fungerar åt båda håll: du kan både öka och minska prioriteten (oftast kan du bara styra dina egna jobb). eftersom förvald jobbprioritet är "50", skrivs alla jobb som skickas med prioritet "49" bara ut efter alla andra är klara. Å andra sidan läggs ett jobb med prioritet "51" eller högre direkt in först i en kö med befintliga jobb (om inget annat högre prioriterat jobb redan finns). ytterligare tips för avancerade användare: det här elementet i kde: s grafiska gränssnitt motsvarar cups väljare för jobbalternativ på kommandoraden: - o job- priority=... # exempel: "10", "66" eller "99"

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Çince (Modern)

页面标签 页面标签会被 cups 打印在每页的顶部和底部, 周围还会围绕一个小方框。 其中还会包含您在行编辑域输入的任何字符串 。 高级用户的额外提示 : 此 kdeprint gui 元素可匹配 cups 命令行任务选项参数 : - o page- label= "..." # 例如“ company confidential ”

İsveççe

aktivera utskrift med syntaxfärgläggning (snygg utskrift) utskrift av ascii- textfiler kan göras 'snyggare' genom att aktivera alternativet. om du gör det, skrivs ett sidhuvud ut längst upp på varje sida. sidhuvudet innehåller sidnummer, jobbrubrik (oftast filnamnet) och datum. dessutom färgläggs c och c++ nyckelord, och kommentarrader kursiveras. den här snygga utskriften hanteras av cups. om du föredrar en annan konvertering från 'enkel text till snygg text', titta efter förfiltret enscript under fliken filter. ytterligare tips för avancerade användare: det här elementet i kde: s grafiska gränssnitt motsvarar cups väljare för jobbalternativ på kommandoraden: - o prettyprint=true

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Çince (Modern)

页面标签 页面标签会被 cups 打印在每页的顶部和底部, 周围还会围绕一个小方框。 其中还会包含您在行编辑域输入的任何字符串 。 高级用户的额外提示 : 此 kdeprint gui 元素可匹配 cups 命令行任务选项参数 : - o page- label= "..." # 例如“ company confidential ”

İsveççe

inaktivera utskrift med syntaxfärgläggning (snygg utskrift) utskrift av ascii- textfiler med alternativet inaktiverat sker utan sidhuvud eller syntaxfärgläggning. (du kan dock fortfarande ställa in sidmarginaler.) ytterligare tips för avancerade användare: det här elementet i kde: s grafiska gränssnitt motsvarar cups väljare för jobbalternativ på kommandoraden: - o prettyprint=false

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Çince (Modern)

页面标签 页面标签会被 cups 打印在每页的顶部和底部, 周围还会围绕一个小方框。 其中还会包含您在行编辑域输入的任何字符串 。 高级用户的额外提示 : 此 kdeprint gui 元素可匹配 cups 命令行任务选项参数 : - o page- label= "..." # 例如“ company confidential ”

İsveççe

skriv ut text med syntaxfärgläggning (snygg utskrift) utskrift av ascii- textfiler kan göras 'snyggare' genom att aktivera alternativet. om du gör det, skrivs ett sidhuvud ut längst upp på varje sida. sidhuvudet innehåller sidnummer, jobbrubrik (oftast filnamnet) och datum. dessutom färgläggs c och c++ nyckelord, och kommentarrader kursiveras. den här snygga utskriften hanteras av cups. om du föredrar en annan konvertering från 'enkel text till snygg text', titta efter förfiltret enscript under fliken filter. ytterligare tips för avancerade användare: det här elementet i kde: s grafiska gränssnitt motsvarar cups väljare för jobbalternativ på kommandoraden: - o prettyprint=true - o prettyprint=false

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Çince (Modern)

页面标签 页面标签会被 cups 打印在每页的顶部和底部, 周围还会围绕一个小方框。 其中还会包含您在行编辑域输入的任何字符串。 高级用户的额外提示: 此 kdeprint gui 元素可匹配 cups 命令行任务选项参数 : - o page- label= "..." # 例如“ company confidential ”

İsveççe

skriv bara ut i svart (svart utskrift) alternativet 'svart utskrift' anger att alla pennor bara ska skriva med svart: förval är att använda färgerna som definieras i utskriftsfilen, eller standardfärgerna för pennor som är definierade i referensmanualen för hp- gl/ 2 från hewlett packard. ytterligare tips för avancerade användare: det här elementet i kde: s grafiska gränssnitt motsvarar cups väljare för jobbalternativ på kommandoraden: - o blackplot=true

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Çince (Modern)

页面标签 页面标签会被 cups 打印在每页的顶部和底部, 周围还会围绕一个小方框。 其中还会包含您在行编辑域输入的任何字符串。 高级用户的额外提示: 此 kdeprint gui 元素可匹配 cups 命令行任务选项参数 : - o page- label= "..." # 例如“ company confidential ”

İsveççe

bildplacering: välj ett par alternativknappar för att flytta bilden till positionen du vill på pappersutskriften. normalvärdet är 'centrerad'. ytterligare tips för avancerade användare: det här elementet i kde: s grafiska gränssnitt motsvarar cups väljare för jobbalternativ på kommandoraden: - o position=... # exempel: "top- left", "bottom"

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Çince (Modern)

无法在选中的作业上执行动作 “% 1 ” 。 从管理程序收到的错误为 :

İsveççe

kunde inte utföra åtgärd "% 1" på valda jobb. fel mottaget från hanterare:

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Çince (Modern)

无效的标识名。 不允许使用空字符串和 “ __ root __ ” 。

İsveççe

ogiltigt identifieringsnamn. tomma strängar och "__ root __" är inte tillåtet.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Çince (Modern)

页面标签 页面标签会被 cups 打印在每页的顶部和底部, 周围还会围绕一个小方框。 其中还会包含您在行编辑域输入的任何字符串。 高级用户的额外提示: 此 kdeprint gui 元素可匹配 cups 命令行任务选项参数 : - o page- label= "..." # 例如“ company confidential ”

İsveççe

sidstorlek: välj pappersstorlek att skriva ut i kombinationsrutan. den exakta listan med alternativ beror på den utskriftsdrivrutin ("ppd") som du har installerat. ytterligare tips för avancerade användare: det här elementet i kde: s grafiska gränssnitt motsvarar cups väljare för jobbalternativ på kommandoraden: - o pagesize=... # exempel: "a4", "letter"

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Çince (Modern)

页面标签 页面标签会被 cups 打印在每页的顶部和底部, 周围还会围绕一个小方框。 其中还会包含您在行编辑域输入的任何字符串。 高级用户的额外提示: 此 kdeprint gui 元素可匹配 cups 命令行任务选项参数 : - o page- label= "..." # 例如“ company confidential ”

İsveççe

papperstyp: välj papperstyp att skriva ut på i kombinationsrutan. den exakta listan med alternativ beror på den utskriftsdrivrutin ("ppd") som du har installerat. ytterligare tips för avancerade användare: det här elementet i kde: s grafiska gränssnitt motsvarar cups väljare för jobbalternativ på kommandoraden: - o mediatype=... # exempel: "transparency"

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Çince (Modern)

当前页 : 如果您想要打印在您的 kde 应用程序中目前可见的一页, 请选择 “ 当前页 ” 。 注意 : 如果您从像 mozilla 或 openoffice. org 这样的非 kde 应用程序中打印, 此域将被禁用, 因为 kdeprint 无法确定您正在查看的是哪一页 。

İsveççe

aktuell sida: välj "aktuell" om du bara vill skriva ut sidan som för närvarande syns i ditt kde- program. observera: det här fältet är inte tillgängligt om du skriver ut från program som inte hör till kde, som mozilla eller openoffice. org, eftersom kdeprint här inte har något sätt att avgöra vilken dokumentsida som för närvarande visas.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Benzerlik derecesi düşük bazı insan çevirileri gizlendi.
Benzerlik derecesi düşük olan sonuçları göster.

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam