Google'a Sor

Şunu aradınız:: buffering (İngilizce - Bulgarca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İngilizce

Bulgarca

Bilgi

İngilizce

Buffering

Bulgarca

Буфериране

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

Buffering capacity

Bulgarca

Буферна способност

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

BUFFERING AGENTS

Bulgarca

БУФЕРИРАЩИ АГЕНТИ

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Buffering is recommended.

Bulgarca

Препоръчва се използването на буфери.

Son Güncelleme: 2016-10-07
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

(optional neutralizing and buffering agents)

Bulgarca

(незадължителни неутрализиращи и буфериращи агенти)

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

is formulated with buffering agents to increase

Bulgarca

диданозин, в чиито състав се съдържат с

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Low buffering capacity, and highly digestible ingredients

Bulgarca

Ниска буферна способност и лесносмилаеми съставки

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

The residual dust concentrations associated with BAT, after buffering the BOF gas, are:

Bulgarca

Съответстващите на НДНТ остатъчни прахови концентрации след буферирането на конверторния газ, са:

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

The absorption of nevirapine is not affected by food, antacids or medicinal products which are formulated with an alkaline buffering agent.

Bulgarca

Абсорбцията на невирапин не се повлиява от храна, антиацидни продукти или лекарствени продукти, които съдържат алкални буферни агенти.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

The absorption of nevirapine is not affected by food, antacids or medicinal products which are formulated with an alkaline buffering agent.

Bulgarca

Абсорбцията на невирапин не се повлиява от храна, антиацидни средства или лекарствени продукти, които съдържат алкални буферни агенти.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Note that the initial pH value and the buffering capacity (regulating pH increase) of the two media are different.

Bulgarca

Отбележете, че първоначалната стойност на pH и буферната способност (регулираща увеличаването на pH) на двете среди са различни.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

The protons contribute to the acidification of soils and water when they are released in areas where the buffering capacity is low, resulting in forest decline and lakes acidification.

Bulgarca

Ако бъдат освободени в райони с малка буферна способност, водородните йони допринасят за вкисляване на почвите и водите, което води до отслабване на гори и повишаване на киселинността на езера.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Information exchange can thereby facilitate a collusive outcome by increasing transparency in the market, reducing market complexity, buffering instability or compensating for asymmetry.

Bulgarca

Поради това обменът на информация може да улесни тайното договаряне, като повиши прозрачността на пазара, намали сложността на пазара, предпази от нестабилност или компенсира асиметрия.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

The protons contribute to the acidification of soils and water when they are released in areas where the buffering capacity is low, resulting in forest decline and lake acidification.

Bulgarca

Ако бъдат освободени в райони с малка буферна способност, водородните йони допринасят за вкисляване на почвите и водите, което води до отслабване на гори и повишаване на киселинността на езера.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

The protons contribute to the acidification of soils and water when they are released in areas where the buffering capacity is low, resulting in forest decline and lakes acidification.

Bulgarca

Вкисляване — категория въздействие с отпечатък върху околната среда, изразяваща въздействията, дължащи се на подкиселяващи вещества в околната среда.

Son Güncelleme: 2014-11-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

The protons contribute to the acidification of soils and water when they are released in areas where the buffering capacity is low, resulting in forest decline and lake acidification.

Bulgarca

Вкисляване — категория въздействие с отпечатък върху околната среда, изразяваща въздействията, дължащи се на подкиселяващи вещества в околната среда. Емисиите на NOx, NH3 и SOx водят до освобождаване на водородни йони при минерализацията на тези газове.

Son Güncelleme: 2014-11-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

substances used to provide a suitable medium in which polymerization occurs (e.g. emulsifiers, surfactants, buffering agents etc.).

Bulgarca

вещества, използвани да създадат подходяща среда за протичане на полимеризация (напр. емулгатори, повърхностно активни вещества, буферни разтвори и т.н.)

Son Güncelleme: 2016-12-20
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

A normal (acidic) gastric pH may be necessary for optimum absorption of indinavir whereas acid rapidly degrades didanosine which is formulated with buffering agents to increase pH.

Bulgarca

Може да е необходимо нормално (кисело) рН на стомаха за оптималната абсорбция на индинавир, докато киселината бързо разгражда диданозин, в чиитосъстав се съдържат с буфериращи средства за повишаване на pH.

Son Güncelleme: 2012-04-10
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

If the test chemical causes a change in the pH of the medium at the time of addition, the pH should be adjusted, preferably by buffering the stock solution so that all the volumes at all test concentrations, and for all controls, remain the same.

Bulgarca

Ако изпитваният химикал причини промяна в pH на средата към момента на добавянето, pH следва да бъде коригирано, за предпочитане чрез буфериране на изходния разтвор по такъв начин, че общият обем във всички изпитвани концентрации и за всички контроли да остане същият.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

However, even where market conditions are such that coordination may be difficult to sustain before the exchange, the exchange of information may change the market conditions in such a way that coordination becomes possible after the exchange – for example by increasing transparency in the market, reducing market complexity, buffering instability or compensating for asymmetry.

Bulgarca

При все това, дори когато пазарните условия са такива, че поддържането на координация е трудно преди обмена, обменът на информация може да промени пазарните условия по такъв начин, че координацията да стане възможна след обмена — например, като повиши прозрачността на пазара, намали сложността на пазара, предпазва от нестабилност или компенсира асиметрия.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam