Şunu aradınız:: begonia (İngilizce - Estonca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İngilizce

Estonca

Bilgi

İngilizce

begonia

Estonca

begoonia

Son Güncelleme: 2012-08-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

İngilizce

pseudorabies virus (strain begonia)

Estonca

ebamarutaudi viirus (begonia-tüvi)

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Wikipedia

İngilizce

saxifraga sarmentosa extract is an extract of the herb of the strawberry begonia, saxifraga sarmentosa, saxifragaceae

Estonca

saxifraga sarmentosa extract on rippkiviriku, saxifraga sarmentosa, saxifragaceae, ürdist saadud ekstrakt

Son Güncelleme: 2014-11-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

İngilizce

plants of begonia l., intended for planting other than seeds, tubers and corms and plants of euphorbia pulcherrima willd., intended for planting, other than seeds.

Estonca

liigi begonia l. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seemned, ning liigi euphorbia pulcherrima willd. mahapanekuks ettenähtud mugulad ja juuremugulad ja istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seemned.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Wikipedia

İngilizce

whereas article 1 of commission regulation (eec) no 1767/68 2 of 6 november 1968 on the system of minimum prices for exports to third countries of flowering corms, bulbs and tubers, as amended by regulation (eec) no 1946/70 3, provides that the minimum export prices should be fixed each year not later than 31 october, with the exception of those for begonias, sinningias, gladioli, dahlias and the lilium species which must be fixed not later than 31 december and that each member state should communicate each year, before 1 december in respect of begonias, sinningias, gladioli, dahlias and the lilium species and before 15 october in respect of other products covered by the minimum export price system, all information necessary for assessing price trends on international markets and for the fixing of minimum prices;

Estonca

komisjoni 6. novembri 1968. aasta määruse (emÜ) nr 1767/68 (kolmandatesse riikidesse imporditavate lillesibulate, juure- ja varremugulate miinimumhindade süsteemi kohta,2 muudetud määrusega (emÜ) nr 1946/703) artiklis 1 sätestatakse, et ekspordi miinimumhinnad tuleks kindlaks määrata hiljemalt iga aasta 31. oktoobril, välja arvatud begooniate, sinningiate, gladioolide, daaliate ja liiliate hinnad, mis tuleb kindlaks määrata hiljemalt 31. detsembril, ning et liikmesriigid peaksid edastama igal aastal begooniate, sinningiate, gladioolide, daaliate ja liiliate puhul enne 1. detsembrit ja muude ekspordi miinimumhinna süsteemi kuuluvate toodete puhul enne 15. oktoobrit kogu teabe hinnasuundumuste hindamiseks rahvusvahelistel turgudel ja miinimumhindade kindlaksmääramiseks;

Son Güncelleme: 2017-03-02
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

the minimum export prices provided for in article 7 of regulation (eec) no 234/68 shall be fixed each year not later than 31 october, with the exception of those for begonias, sinningias, gladioli, dahlias and the lilium species, which must be fixed not later than 31 december.

Estonca

määruse (emÜ) nr 234/68 artikliga 7 ettenähtud väljaveo miinimumhinnad määratakse igal aastal kindlaks hiljemalt 31. oktoobril, välja arvatud begooniate, sinningiate, gladioolide, daaliate ja liiliate puhul, mille miinimumhinnad määratakse kindlaks hiljemalt 31. detsembril.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

before 1 december each year each member state shall communicate the following information to the commission and to other member states in respect of begonias, sinningias, gladioli, dahlias and the lilium species, and before 15 october each year in respect of other products covered by the minimum export price system: 1oj no l 55, 2.3.1968, p. 1.

Estonca

iga liikmesriik edastab komisjonile ja teistele liikmesriikidele begooniate, sinningiate, gladioolide, daaliate ja liiliate puhul enne iga aasta 1. detsembrit ning teiste väljaveo miinimumhindade süsteemiga hõlmatud toodete puhul enne iga aasta 15. oktoobrit järgmise teabe:

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

whereas article 1 (1) of commission regulation (eec) no 1767/68 (2) of 6 november 1968 on the system of minimum prices for exports to third countries of flowering corms, bulbs and tubers, as last amended by regulation (eec) no 688/72 (3), provides that minimum export prices are to be fixed each year not later than 31 january, with the exception of those for begonias, sinningias, gladioli, dahlias and the lilium species, which are to be fixed not later than 31 march;

Estonca

komisjoni 6. novembri 1968. aasta määruse (emÜ) nr 1767/68 (kolmandatesse riikidesse imporditavate lillesibulate, juure- ja varremugulate miinimumhindade süsteemi kohta,2 viimati muudetud määrusega (emÜ) nr 688/723) artikli 1 lõikes 1 sätestatakse, et ekspordi miinimumhinnad tuleb määrata igal aastal kindlaks hiljemalt 31. jaanuaril, v.a begooniate, sinningiate, gladioolide, daaliate ja liiliate puhul, mille miinimumhinnad määratakse kindlaks hiljemalt 31. märtsil;

Son Güncelleme: 2017-03-02
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

whereas, under paragraph 3 of that article each member state is required to communicate, before 1 march each year, in respect of begonias, sinningias, gladioli, dahlias and the lilium species, and before 1 january each year, in respect of other products covered by the minimum export price system; all information necessary for assessing price trends on international markets and the level at which the minimum prices should be fixed;

Estonca

kõnealuse artikli lõike 3 alusel peab iga liikmesriik edastama igal aastal begooniate, sinningiate, gladioolide, daaliate ja liiliate puhul enne 1. märtsi ning muude ekspordi miinimumhindade süsteemiga hõlmatud toodete puhul enne 1. jaanuari kogu teabe, mis on vajalik rahvusvaheliste turgude hinnasuundumuste ja miinimumhindade kindlaksmääramise taseme hindamiseks;

Son Güncelleme: 2017-03-02
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

whereas, the information submitted and the evidence from testing indicate in particular that the genetic modification of the virus is not expected to result in any post-release shift in biological interactions or host range or in any known or predictable effects on non-target organisms in the environment or other potentially significant interaction with the environment or in any increase in pathogenicity as compared to the parental virus strain and/or in any increase in the capacity of the pseudovaries virus (strain begonia) to recombine with other related viruses;

Estonca

esitatud teave ja katsetulemused näitavad eelkõige seda, et eeldatavalt ei põhjusta viiruse geneetiline muundamine keskkonda viimisele järgnevaid nihkeid bioloogilises vastastikmõjus ega peremeesorganismide ringis ning sellega ei kaasne teadaolev ega ennustatav mõju keskkonnas olevatele mittesihtorganismidele, muu tõenäoliselt märkimisväärne vastastikmõju keskkonnale ega patogeensuse suurenemine võrreldes viiruse vanemtüvega ja/või ebamarutaudi viiruse (begonia-tüvi) teiste sugulasviirustega rekombineerumise võime suurenemine;

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

a favourable decision is hereby taken, according to which, the product nobi-porvac aujeszky live, containing a genetically modified pseudorabies virus (strain begonia) (gi , tk) in a preparation with diluvac forte, modified by vemie veterinaer chemie gmbh (ref. c/d/92/i-1) and for which consent has been given by a commission decision of 18 december 1992 for the placing on the market as a live vaccine for aujeszky disease to be administered by intra-muscular application only, shall now also be given consent for intra-dermal application as well.

Estonca

käesolevaga võetakse vastu heakskiitev otsus, mille kohaselt nobi-porvac aujeszky haiguse vastast elusvaktsiini, mis sisaldab geneetiliselt muundatud ebamarutaudi viirust (begonia-tüvi) (gi-,tk-) diluvac forte põhjalises valmistises, millest on teatanud vemie veterinär chemie gmbh (viitenumber c/d/92/i-1) ja mille turuleviimiseks aujezky haiguse ainult lihasesiseselt manustatava elusvaktsiinina on komisjon andnud oma nõusoleku 18. detsembri 1992. aasta otsusega, võib nüüdsest manustada ka nahasiseselt.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

plants of begonia l., intended for planting, other than corms, seeds, tubers, and plants of euphorbia pulcherrima willd., ficus l. and hibiscus l., intended for planting, other than seeds"

Estonca

liigi begonia l. taimed, mis on ette nähtud istutamiseks, v.a mugulsibulad, seemned ja mugulad, ning liikide euphorbia pulcherrima willd., ficus l. ja hibiscus l. taimed, mis on ette nähtud istutamiseks, v.a seemned."

Son Güncelleme: 2016-11-30
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İngilizce

the minimum export prices provided for in article 7 of regulation (eec) no 234/68 shall be fixed each year not later than: - 31 march for begonias, sinningias, gladioli, dahlias and the lilium species;

Estonca

"1. määruse (emÜ) nr 234/68 artikliga 7 ettenähtud ekspordi miinimumhinnad määratakse kindlaks igal aastal hiljemalt: 31. märtsil begooniate, sinningiate, gladioolide, daaliate ja liiliate puhul,

Son Güncelleme: 2017-03-02
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İngilizce

plants of begonia l., intended for planting, other than corms, seeds, tubers, and plants of euphorbia pulcherrima willd., ficus l. and hibiscus l., intended for planting, other than seeds"

Estonca

liigi begonia l. taimed, mis on ette nähtud istutamiseks, v.a mugulsibulad, seemned ja mugulad, ning liikide euphorbia pulcherrima willd., ficus l. ja hibiscus l. taimed, mis on ette nähtud istutamiseks, v.a seemned."

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İngilizce

begonias and geraniums thrive extremely well if you mix some coffee grounds into the potting soil.

Estonca

begooniatele ja kurerehadele meeldib, kui segad mulla sisse veidi kohvipaksu.

Son Güncelleme: 2018-02-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

nobi-porvac aujeszky live (gi , tk ) (with diluvac forte) pseudorabies virus (strain begonia) (for intra-muscular application only);

Estonca

nobi-porvac aujeszky haiguse vastane elusvaktsiin (gi–, tk–) (diluvac fortega) ebamarutaudi viirus (begonia-tüvi)(ainult lihasesiseseks manustamiseks);

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

this dose should also be used for fast-growing flowers - but you can then increase the watering frequency. busy lizzies, fuchsias, slipperwort, petunias and begonias need three to four times more fertiliser than other plants.

Estonca

sama doosi võib kasutada ka kiirekasvuliste lillede väetamiseks, kuid neid tuleks siis sagedamini kasta. sultan-lemmalts, fuksiad, kinglilled, petuuniad ja begooniad vajavad kolm kuni neli korda rohkem väetist kui teised.

Son Güncelleme: 2018-02-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

whereas article 1 (1) of commission regulation (eec) no 1767/68 (2) of 6 november 1968 on the system of minimum prices for exports to third countries of flowering corms, bulbs and tubers, as last amended by regulation (eec) no 688/72 (3), provides that minimum export prices are to be fixed each year not later than 31 january, with the exception of those for begonias, sinningias, gladioli, dahlias and the lilium species, which are to be fixed not later than 31 march ; whereas, under paragraph 3 of that article each member state is required to communicate, before 1 march each year, in respect of begonias, sinningias, gladioli, dahlias and the lilium species, and before 1 january each year, in respect of other products covered by the minimum export price system ; all information necessary for assessing price trends on international markets and the level at which the minimum prices should be fixed;

Estonca

komisjoni 6. novembri 1968. aasta määruse (emÜ) nr 1767/68 (kolmandatesse riikidesse imporditavate lillesibulate, juure- ja varremugulate miinimumhindade süsteemi kohta, [2] viimati muudetud määrusega (emÜ) nr 688/72 [3]) artikli 1 lõikes 1 sätestatakse, et ekspordi miinimumhinnad tuleb määrata igal aastal kindlaks hiljemalt 31. jaanuaril, v.a begooniate, sinningiate, gladioolide, daaliate ja liiliate puhul, mille miinimumhinnad määratakse kindlaks hiljemalt 31. märtsil; kõnealuse artikli lõike 3 alusel peab iga liikmesriik edastama igal aastal begooniate, sinningiate, gladioolide, daaliate ja liiliate puhul enne 1. märtsi ning muude ekspordi miinimumhindade süsteemiga hõlmatud toodete puhul enne 1. jaanuari kogu teabe, mis on vajalik rahvusvaheliste turgude hinnasuundumuste ja miinimumhindade kindlaksmääramise taseme hindamiseks;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

the minimum export prices provided for in article 7 of regulation (eec) no 234/68 shall be fixed each year not later than: - 31 march for begonias, sinningias, gladioli, dahlias and the lilium species;

Estonca

"1. määruse (emÜ) nr 234/68 artikliga 7 ettenähtud ekspordi miinimumhinnad määratakse kindlaks igal aastal hiljemalt: 31. märtsil begooniate, sinningiate, gladioolide, daaliate ja liiliate puhul,

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam