Şunu aradınız:: for all i, u, f, p, e measurements (İngilizce - Fince)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İngilizce

Fince

Bilgi

İngilizce

they have no children, for all i know.

Fince

heillä ei ole lapsia, sikäli kuin tiedän.

Son Güncelleme: 2014-02-01
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

for all i know, he could be in paris right now.

Fince

mikäli minä tiedän, hän voisi olla pariisissa juuri nyt.

Son Güncelleme: 2014-02-01
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

for all i knew, it could have been a fire alarm or something else.

Fince

se olisi aivan hyvin voinut olla vaikkapa palohälytys.

Son Güncelleme: 2012-03-21
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

İngilizce

use heating (6831) g all i u m heating installation

Fince

uselämmitys (6�31) mittalaite lämmityslaite

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

madam president, first of all i would like to thank the rapporteurs for all these excellent reports and especially the one i shadowed.

Fince

(en) arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää esittelijöitä kaikista näistä erinomaisista mietinnöistä ja etenkin siitä, jonka varjoesittelijänä toimin.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İngilizce

all in all, i would like to thank you most warmly for all that you have done, and will add that i look forward with eager anticipation to the forthcoming contributions.

Fince

kaiken kaikkiaan haluan kiittää teitä mitä lämpimimmin kaikesta, mitä olette tehneet, ja todeta vielä odottavani tulevia kannanottoja innokkaana.

Son Güncelleme: 2012-03-21
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

İngilizce

despite that, i have voted in favour of the czech republic 's accession, thus demonstrating a trust that may, for all i know, be misplaced.

Fince

siitä huolimatta äänestin t? ekin tasavallan liittymisen puolesta ja osoitin siten luottamusta, joka saattaa olla ansaitsematonta.

Son Güncelleme: 2012-03-21
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

İngilizce

madam president, first of all i would like to thank my colleague peter liese for all his tremendous work on this dossier.

Fince

(en) arvoisa puhemies, aluksi haluaisin kiittää kollegaani peter lieseä hänen valtavasta työstään tämän mietinnön hyväksi.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İngilizce

like you all, i cherish great hopes that it may now be possible to turn this sad and bloodstained page of modern history once and for all.

Fince

toivon teidän kaikkien tavoin mitä hartaimmin, että nyt olisi mahdollista kääntää tuo nykyhistorian surullinen ja verinen sivu yhdellä kertaa ja lopullisesti.

Son Güncelleme: 2012-03-21
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

İngilizce

mr president, ladies and gentlemen, first of all i should like to thank the members of the committee on research, and especially the rapporteur, mr linkohr, for all their work.

Fince

arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin ensiksi kiittää tutkimusvaliokuntaa ja erityisesti esittelijä linkohria tekemästään työstä.

Son Güncelleme: 2012-03-21
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

İngilizce

first of all i should like to thank mr viceconte for all the work that he has done on this report.

Fince

haluaisin ensinnäkin kiittää vicecontea kaikesta siitä työstä, jonka hän on tehnyt tämän mietinnön parissa.

Son Güncelleme: 2012-03-21
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

İngilizce

if t h e c e r t if i c a t e r ef e r re d to in a r t i c l e 54 i sffn o t pro d u c e d , t h e court o r c o m p e t e n t au t h o r i t y m a y s p e c if y a t i m e for i t s pro d u c t i o n o r a c c ep t an e q u i v al e n t d o c u m e n to r , if i t con s i d e r s t h a t i t h a s s u f f i c i e n t in for m a t i o nbef o re i t , dis p e n s e w i t h i t s pro d u c t i o n .

Fince

jo l l ei 5 4 artikla s sa tar k oi t et t u a todis t u s ta esitet Û , tuomioistuin t ai toimivalta in en viran omai n en voi ase t ta ase n esittÛmi - sel l e mÛÛ r Û a j an t ai h y v Û k s y Û k y s ei s t Û asia k i r j aa vastaa vi a mu i ta asia k i r jo j a t ai , jo s s e pi t Û Û asia ar i i t t Û v Û s t i sel vi t et t y n Û , vapau t - ta a h a k i j an asia k i r j an esittÛmi s velvollisuu de s ta .

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

d i r e c t i v e p r o v i d e s f o r a s p e c i i c d e r o g a t i o n f r o m t h e f r e e d o m t o p r o v i d e s e r v i c e s c l a u s e , a n d t h u s e n s u r e s t h a t n o r u l e s o f p r i v a t e i n t e r n a t i o n a l l a w w i l l n o t b e a f f e c t e d b y t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e s e r v i c e s d i r e c t i v e .

Fince

jäsenvaltioiden on tehtävä useita päätöksiä siitä, miten ne organisoivat keskitetyt asiointipisteensä, ja niiden on varmistettava, että keskitetyt asiointipisteet otetaan käyttöön ja että ne ovat toiminnassa viimeistään täytäntöönpanoon varatun ajan päätyttyä.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

, t h e s e r v i c e s d i r e c t i v e d o e s n o t a p p l y t o r e q u i r e m e n t s w h i c h h a v e t o b e a s s e s s e d u n d e r t h e e c t r e a t y p r o v i s i o n s o n t h e f r e e m o v e m e n t o f g o o d s a n d w h i c h d o n o t t a f f e c t t h e a c c e s s t o o r t h e e x e r c i s e o f a s e r v i c e a c t i v i t y , s u c h a s r e q u i r e m e n t s c o n c e r n i n g t h e l a b e l l i n g o f p r o d u c t s , c o n s t r u c t i o n m a t e r i a l o r t h e u s e o f p e s t i c i d e s .

Fince

pelkästään sen perusteella, että tietyn palvelun erityisistä näkökohdista (3 artiklassa mainitut näkökohdat mukaan luettuina) säädetään yhteisön jossakin toisessa säädöksessä, ei voida päätellä, että kyseessä on ristiriita palveludirektiivin säännöksen kanssa.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

e comprehensive strategies to ensure lifelong learn- remedy this problem, a gender mainstreaming o w p e e n ing for all, to exploit all possible mediums for approach - where policies take account of its impact h

Fince

6.varmistetaan sukupuolten tasa-arvo: viimevuosikymmeninä naiset ovat muodostaneetsuurimman osan kasvaneesta työvoimatarjonnasta.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

t h e d i v i s i o n o f p ow e r s b e t w e e n t h e c o m m u n i t y a n d t h e e u ro a re a c o u n t r i e s as discussed in section 1.2.2, the individual euro area countries remain responsible for all economic policies except for monetary and exchange rate policies.

Fince

toimivallan jako yhteisön ja euroalueen maiden välillä kuten kohdassa 1.2.2 todettiin, kukin euroalueen maa vastaa edelleen itsenäisesti muusta talouspolitiikasta kuin raha- ja valuuttakurssipolitiikasta.

Son Güncelleme: 2012-03-19
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

İngilizce

- a disclaimerof opinioni f a u d i t or s a r eu n a b l e t o o b t a i n s u f i c i e n t a p r o p r i a t e a u d i te v i d e n c e o n w h i c h t o b a s e an o p e p o s i b l e e f ec t s a r e b o t h m at er i a l a n d p e r v as i v e ; i n i o n

Fince

– kieltäytyä lausuman antamisesta,j o s h e e i v ä t s a l a u s u m a n s a p e r u s t a k s i r i t ä v ä s ti a s i a n m u k a i s t a t o de n t aflv v afla a i n ei s t o a

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
7,477,412,281 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam