Google'a Sor

Şunu aradınız:: neurobiological (İngilizce - Fince)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İngilizce

Fince

Bilgi

İngilizce

Neurobiological research on drugs: ethical and policyimplications

Fince

Huumeidenkäytön neurobiologinen tutkimus: eettiset ja poliittisetvaikutukset

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

Neurobiological research provides support for a ‘medical model’ of addiction.

Fince

Neurotiede voi auttaa ymmärtämään paremmin riippuvuutta ja johtaa mahdollisesti sitä kautta uusien hoitomuotojen kehittämiseen.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

Progress in neurobiological research on addiction has led to the use of drugs which target the dopaminergic system.

Fince

Riippuvuutta on perinteisesti hoidettu lääkehoidon ja psykososiaalisten hoitojen yhdistelmällä.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

If neurobiological research leads to the development of new treatment approaches, they will join and hopefully complement existing treatments.

Fince

Mikäli neurobiologinen tutkimus johtaa uusien hoitomallien kehittämiseen, ne yhdistetään nykyisiin hoitoihin, joita ne toivottavasti myös täydentävät.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

It was also concluded in 1999 that the adverse effects included developmental, neurobiological, genotoxic and carcinogenic effects.

Fince

Vuoden 1999 lausunnossa mainittiin haittavaikutuksina myös kehityshäiriöt sekä neurobiologiset, perimää vahingoittavat ja syöpää aiheuttavat vaikutukset.

Son Güncelleme: 2012-03-21
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

İngilizce

Neurobiological research can make a significant contribution to our understanding of the extent to which addicts are autonomous, and therefore responsible for their actions.

Fince

Neurobiologinen tutkimus voi lisätä merkittävästi tietämystä siitä, miten itseohjautuvia huumeriippuvaiset ovat ja missä määrin he ovat itse vastuussa teoistaan.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

New technologies mean that neurobiological research can start to identify neuropsychological and genetic differences in individuals that may influence their chances of developing addiction if they use drugs.

Fince

Neurobiologisessa tutkimuksessa käytettävien uusien tekniikoiden avulla pystytään jo tunnistamaan yksilöllisiä neuropsykologisia ja geneettisiä eroja, jotka saattavat vaikuttaa yksilöiden alttiuteen huumeriippuvuuden kehittymiselle.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

A major challenge for policy will be to find ways to educate the public about the neurobiological basis of addiction, whilst acknowledging that individual and social choices also impact on drug use and addiction.

Fince

Yksi keskeinen poliittinen haaste on löytää tapoja valistaa kansalaisia riippuvuuden neurobiologisista syistä, samalla kun myönnetään henkilökohtaisten ja sosiaalisten valintojen vaikuttavan niin ikään huumeidenkäyttöön ja huumeriippuvuuteen.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

Most neurobiological models of addiction argue that, because drugs of abuse release dopamine and activate the reward system, addiction is due to a modification of kinetic reactions and increased dopamine release.

Fince

Useimmissa neurobiologisissa malleissa riippuvuuden selitetään aiheutuvan kineettisten reaktioiden muutoksista ja lisääntyneestä dopamiinin erityksestä, koska huumausaineet vapauttavat dopamiinia ja aktivoivat palkitsemisjärjestelmän.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

Neurobiological research tries to understand how addictive drugs produce neurochemical changes in the brain’s reward pathway, making their use appealing and producing a drive to use them repeatedly.

Fince

Neurobiologinen tutkimus yrittää selvittää, miten riippuvuudelle altistavat aineet muuttavat neurokemiallisesti aivojen palkitsevuuteen liittyvää reititystä, mikä tekee aineista houkuttelevampia ja yllyttää käyttämään niitä toistuvasti.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

One risk of an overly simplified interpretation of the emerging neurobiological evidence is that it could be inappropriately used to justify coerced, highly invasive or even damaging treatments, by proponents overly optimistic about their ability to cure addiction and without showing sufficient concern for broader human rights and ethical implications.

Fince

Uusien neurobiologisten tutkimustulosten liian yksinkertaistetun tulkinnan vaarana on, että riippuvuuden hoidossa tarjoamiin mahdollisuuksiin suhtaudutaan turhan optimisesti ja niitä käytetään vääränä perusteena pakotetuille, hyvin invasiivisille tai jopa vahingollisille hoidoille ottamatta riittävästi huomioon laajempia ihmisoikeuksiin liittyviä ja eettisiä seurauksia.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

In April 1999, the Scientific Committee on Veterinary matters relating to Public Health concluded that for all six hormones endocrine, developmental, immunological, neurobiological, immunotoxic, genotoxic and carcinogenic effects could be envisaged and that of the various susceptible risk groups, prepubertal children is the group of greatest concern.

Fince

Kansanterveyttä koskevia eläinlääkintätoimenpiteitä käsittelevä tiedekomitea totesi huhtikuussa 1999, että kaikilla kuudella hormonilla voi olla sisäeritysjärjestelmään ja kehitykseen liittyviä sekä immunologisia, neurobiologisia, immunotoksisia, genotoksisia ja karsinogeenisiä vaikutuksia ja että esimurrosikäiset lapset ovat eri riskiryhmistä kaikkein herkin.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

Second, for the six hormones endocrine, developmental, immunological, neurobiological, immunotoxic, genotoxic and carcinogenic effects could be envisaged and, of the various susceptible risk groups, prepubertal children were the group of greatest concern.

Fince

Toiseksi näillä kuudella hormonilla voidaan olettaa olevan endokriinisia, kehitysbiologisia, immunologisia, neurobiologisia, immunotoksisia, genotoksisia ja karsinogeenisia vaikutuksia, ja eri riskiryhmistä ovat suurimmassa vaarassa esipuberteetti-ikäiset lapset.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

Examined by the Commission on 4 May. The interim results of the studies carried out by the SCVPH indicate that the use of six growth hormones poses a risk to consumers (adverse developmental effects of a neurobiological, carcinogenic, genotoxic, endocrinological or immunological nature), although the available data do not allow a quantitative estimate of the risk.

Fince

Lisäksi neuvosto toivoo, että yhteisön kannoissa pohdittaisiin yksityiskohtaisemmin erityisesti Kioton mekanismeja ja pöytäkirjan noudattamista koskevaa järjestelmää.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

Most neurobiological research on addiction has focused on the role a drug-released neurotransmitter called dopamine has on the repeated activation of the ‘reward system’– circuitry made up of a complex set of cerebral structures which act as a barometer, indicating a person’s physical and psychological state.

Fince

Useimmissa väärinkäytön neurobiologisissa tutkimuksissa on keskitytty huumausaineiden vapauttaman välittäjäaineen, dopamiinin, osuuteen palkitsemisjärjestelmän toistuvassa aktivoinnissa. Kyseessä on ilmapuntarin tavoin toimiva monimutkaisten aivorakenteiden kytkentäjärjestelmä, joka ilmaisee henkilön fyysistä ja psyykkistä tilaa.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

Recent neuropsychological and neurobiological studies andthe advent of techniques that enable brain processes to bevisualised have made it possible to hypothesise about theinteractions between mental and physical trauma, braindevelopment, drug effects, stress and mental development.The reward system is essential in the development ofaddiction, and addiction is linked to structural changesandadaptation of the brain at micro and macro levels(Nestler,2001).

Fince

Viimeaikaisten neuropsykologisten ja neurobiologistentutkimusten sekä sellaisten tekniikoiden ilmaantumisen, joillaaivojen toimintaa voidaan visualisoida, avulla on voituesittää oletuksia psyykkisten ja fyysisten traumojen, aivojenkehittymisen, huumeiden vaikutusten, stressin ja psyykkisenkehityksen välisistä vuorovaikutuksista.Palkitsemisjärjestelmä on olennainen riippuvuudenkehittymisen kannalta, ja riippuvuuteen liittyy rakenteellisiamuutoksia ja aivojen mukautumista mikro- ja makrotasolla(Nestler, 2001).

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

These include neurobiological indicators as well as traits such as selfishness, hostility, impulsiveness, irritability, anhedonia, low intelligence, poor responsiveness of the brain to stimuli, as well as a lack of respect for values and antisocial behaviour.

Fince

Näihin lukeutuvat neurobiologiset tekijät sekä luonteenpiirteet, kuten itsekkyys, vihamielisyys, impulsiivisuus, ärtyvyys, anhedonia, alhainen älykkyystaso, aivojen heikko reagoivuus ärsykkeisiin sekä arvoihin kohdistuva epäkunnioitus ja epäsosiaalinen käytös.

Son Güncelleme: 2012-03-21
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam