Google'a Sor

Şunu aradınız:: coastline (İngilizce - Galce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İngilizce

Galce

Bilgi

İngilizce

Coastline

Galce

Arfordir

Son Güncelleme: 2011-08-12
Kullanım Sıklığı: 8
Kalite:

Referans: Wikipedia

İngilizce

CoastLine

Galce

Arfordireurope. kgm

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

İngilizce

Many of us live along the coastline

Galce

Mae llawer ohonom yn byw ar hyd yr arfordir

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Poland borders the Baltic Sea and has a coastline of 524 kilometres.

Galce

Gwaith metel, petro-cemegau, a pheirianneg fecanyddol yw'r prif ddiwydiannau.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Brian Gibbons : Wales certainly has plenty of water and coastline

Galce

Brian Gibbons : Yn sicr mae gan Gymru ddigon o ddwr ac arfordir

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Some 472 kilometres of coastline offer wonderful sandy beaches to holidaymakers.

Galce

Mae'r 472 cilomedr 0 arfordir yn cynnig traethau tywod bendigedig i'r sawl sydd ar wyliau.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

It is causing a great deal of concern and has a visual impact on the coastline

Galce

Mae'n achosi llawer iawn o bryder ac mae'n effeithio'n weledol ar yr arfordir

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

In Wales there are many potential opportunities for renewable energy projects along the coastline and offshore

Galce

Yng Nghymru ceir sawl cyfle posibl ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy ar hyd yr arfordir ac ar y môr

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Nick Bourne : There is concern about the incidence of cancer along the Welsh coastline

Galce

Nick Bourne : Mae pryder ynghylch yr achosion o ganser ar hyd arfordir Cymru

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Carwyn Jones : Powers to protect the coastline lie with Flintshire County Council and the Environment Agency

Galce

Carwyn Jones : Cyngor Sir y Fflint ac Asiantaeth yr Amgylchedd sydd â'r pwerau i ddiogelu'r arfordir

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

It has certainly begun in the west , along the coastline and in the traditional seaside towns such as Llandudno and Tenby

Galce

Mae wedi dechrau , yn sicr , yn y gorllewin , ar hyd yr arfordir ac yn y trefi glan môr traddodiadol megis Llandudno a Dinbych-y-pysgod

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Our mountains , coastline and heritage provide a real head start for attracting film-makers to Wales

Galce

Mae ein mynyddoedd , ein harfordir a'n treftadaeth yn rhoi mantais wirioneddol er mwyn denu gwneuthurwyr ffilmiau i Gymru

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

A shoreline management plan for the coastline between Worms Head on the Gower and Lavernock Point is in the final stages of preparation

Galce

Mae paratoad cynllun rheoli glan y môr ar gyfer yr arfordir rhwng Pen Pyrod ar Benrhyn Gwyr a Thrwyn Larnog bron wedi'i gwblhau

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

One can lecture until blue in the face about the fact that this should not happen along Wales's coastline

Galce

Gall ddyn areithio hyd at sgrechian am y ffaith na ddylai hyn ddigwydd ar hyd arfordir Cymru

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

One of the darker moments was when we realised that we did not have a true picture of the activity that took place around our coastline

Galce

Un o'r cyfnodau mwyaf digalon oedd pan sylweddolasom nad oedd gennym wir ddarlun o'r hyn a oedd yn digwydd o amgylch ein harfordir

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Without doubt , rocks are now visible where they have never been seen before across much of the south Wales coastline

Galce

Yn ddiamheuaeth , mae creigiau i'w gweld yn awr lle nad ydynt wedi bod yn weladwy erioed o'r blaen ar draws llawer o arfordir de Cymru

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Have you considered establishing a 10-mile exclusion zone around this coastline , as far as dredging is concerned ?

Galce

A ydych wedi ystyried sefydlu parth gwaharddedig 10 milltir o hyd ar hyd yr arfordir hwn , o ran carthu ?

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

It may be less important , but we still have a good coastline and marvellous resorts in Tenby , Aberystwyth , Llandudno and elsewhere

Galce

Efallai ei fod yn llai pwysig , ond mae arfordir da gennym o hyd a chyrchfannau gwyliau gwych yn Ninbych-y-pysgod , Aberystwyth , Llandudno ac mewn mannau eraill

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Fourthly , any company that takes over will be expected to continue to invest adequately to improve the condition of the environment , especially our coastline

Galce

Yn bedwerydd , disgwylir i unrhyw gwmni a fydd yn cymryd drosodd , barhau i fuddsoddi'n ddigonol i wella cyflwr yr amgylchedd , a'n harfordir yn arbennig

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Sue Essex : The main responsibility for monitoring radioactivity off the Welsh coastline now rests with the Food Standards Agency and the Environment Agency

Galce

Sue Essex : Yr Asiantaeth Safonau Bwyd ac Asiantaeth yr Amgylchedd sydd erbyn hyn yn bennaf cyfrifol am fonitro ymbelydredd oddi ar arfordir Cymru

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam