Şunu aradınız:: dan (İngilizce - Galce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İngilizce

Galce

Bilgi

İngilizce

dan

Galce

beneath

Son Güncelleme: 2013-09-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İngilizce

dan y bryn

Galce

dan y bryn

Son Güncelleme: 2021-05-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İngilizce

dan y lan

Galce

dan y lan

Son Güncelleme: 2020-08-28
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İngilizce

dan y deri

Galce

beneath

Son Güncelleme: 2013-09-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İngilizce

dan pilone

Galce

ffôn car

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İngilizce

i david i dan

Galce

i david i dan

Son Güncelleme: 2021-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İngilizce

dan smith , names i am sure that i am more familiar with than you are

Galce

dan smith , sydd yn enwau yr wyf yn sicr fy mod i'n fwy cyfarwydd â hwy na chi

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

i also thank roger chaffey , claire griffiths and dan collier of the committee secretariat

Galce

diolchaf hefyd i roger chaffey , claire griffiths a dan collier o ysgrifenyddiaeth y pwyllgor

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

dan evans's shop is famous , and continues to do very well under the ownership of his family

Galce

mae siop dan evans yn enwog ac yn parhau yn dda iawn ym mherchenogaeth ei deulu

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

dan-yr-ogof showcaves was affected when free access to museums and galleries was introduced

Galce

effeithiwyd ar dan-yr-ogof showcaves pan gyflwynwyd mynediad am ddim i amgueddfeydd ac orielau

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

however , i am aware of the concerns of the owner of dan-yr-ogof showcaves

Galce

er hynny , yr wyf yn ymwybodol o bryderon perchennog ogofâu dan-yr-ogof

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

kirsty williams : dan-yr-ogof is not included in the objective 1 area

Galce

kirsty williams : nid yw dan-yr-ogof wedi ei gynnwys yn ardal amcan 1

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

however , there are certain anomalies -- dan-yr-ogof showcaves have been mentioned

Galce

er hynny , y mae rhai anghysonderau -- soniwyd am ogofâu dan-yr-ogof

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

for example , if a family has the choice of visiting big pit or dan yr ogof caves , they will choose big pit , because of the cost

Galce

er enghraifft , os oes dewis gan deulu i ymweld naill ai â'r pwll mawr neu dan yr ogof , dewisant y pwll mawr , oherwydd y gost

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

however , to get to west wales , where the money will be invested , you will need to pass dan-yr-ogof

Galce

fodd bynnag , er mwyn cyrraedd gorllewin cymru , lle caiff yr arian ei fuddsoddi , bydd yn rhaid mynd heibio i dan-yr-ogof

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

annwyl ddyddiadur,  dwi methu credu be sydd wedi digwydd. mae fy mywyd wedi newid yn llwyr. cefais diwrnod arbennig. cefais fy newis i fod yn arweinydd newydd y giang. dwi mewn sioc mawr bod jd wedi fy newis fi. doeddwn ddim yn disgwyl i fod wedi cael fy newis i fod yn arweinydd y giang achos roeddwn dim ond wedi ymuno a’r giang. des i’n arweinydd achos roedd angen rhywun i gymryd drosodd y giang achos oedd jd angen adael i fyw gyda’i dad yng nghaerdydd achos bod ei dad yn dod allan o’r carchar. hefyd achos bod fy ffrindiau yn y giang ac mae ymuno ar giang yn wneud i fi deimlo fel fy mod yn berthyn ac yn rhan o’r teulu. pryd ces i’r gynnig teimlais fod yn syniad da. teimlaf yn drist iawn bod jd yn symud achos dwi’n colli fy ffrind gore. gobeithiwn bod yr aelodau yn fy mharchu. mae yna llawer sydd wedi digwydd. cafodd gari ei ymosod arno ac mae ei fraich mewn plaster, roedd e’n ei haeddu fe gan ei fod yn fy mwlio i. dwi ddim yn hapus a mam a dydy hi ddim yn hapus da fi chwaith achos dwi wedi ymuno a’r giang yr arkies. hefyd achos dwi wedi symud allan i fyw gyda jd. ond ei bai hi yw e achos bod hi’n anhapus bod y giang wedi dysgu gwers i gari. dwi ddim yn hapus gyda’i oherwydd mae’n bwrw fi achos fe wnes i siarad am steve sef y sugar daddy. mae hi wedi troi mewn i slwten. dwi ddim yn dangos parch ati achos bod hi’n dangos ffafriaeth tuag at fy mrawd gari pryd mae e’n anghywir, mae hyn yn annifyr iawn. mae hi’n credu bod e’n well na fi achos dwi yn y giang. mae mam yn credu bod y sugar daddy ma yn mynd i dalu am hapusrwydd ond dweud mai clanhawraig yw hi. mae pethau wedi newid ers i dad adael. byddai fy mywyd yn wahanol petai iddo adael achos byddai gen i fwy o drefn achos bo e’n fy nghofalu. fyddai pawb ddim yn meddwl ein bod yn teulu ofnadwy sy'n dwyn. dad cafodd y bai am ddwyn y twls. dyw hynny ddim yn wir. dwi’n grac gyda teulu dafydd bo nhw wedi gwneud hyn i fi ac oherwydd mae fy nhad wedi fy nghadael. dydy bywyd ddim yn deg. roeddwn i arfer bod yn ffrindiau da gyda dafydd nes iddo newid. roedden ni arfer bod yn ffrindiau gore; treulion ni llawer o amser dan gilydd yn gwylio teledu, cael swper pan oedd ei fam allan. roedd dafydd yn rhan o’n teulu ond dyw e ddim rhagor. mae da dafydd gariad, meleri yw ei henw. mae hi’n edrych yn neis ond mae hi’n berson creulon. ond ma da fi dal teimladau da fi ond dydy hi ddim yn cael diddordeb arnai achos mae hi mewn perthynas

Galce

aralleirio

Son Güncelleme: 2021-12-01
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İngilizce

annwyl ddyddiadur,  dwi methu credu be sydd wedi digwydd. mae fy mywyd wedi newid yn llwyr. cefais diwrnod arbennig. cefais fy newis i fod yn arweinydd newydd y giang. dwi mewn sioc mawr bod jd wedi fy newis fi. doeddwn ddim yn disgwyl i fod wedi cael fy newis i fod yn arweinydd y giang achos roeddwn dim ond wedi ymuno a’r giang. des i’n arweinydd achos roedd angen rhywun i gymryd drosodd y giang achos oedd jd angen adael i fyw gyda’i dad yng nghaerdydd achos bod ei dad yn dod allan o’r carchar. hefyd achos bod fy ffrindiau yn y giang ac mae ymuno ar giang yn wneud i fi deimlo fel fy mod yn berthyn ac yn rhan o’r teulu. pryd ces i’r gynnig teimlais fod yn syniad da. teimlaf yn drist iawn bod jd yn symud achos dwi’n colli fy ffrind gore. gobeithiwn bod yr aelodau yn fy mharchu. mae yna llawer sydd wedi digwydd. cafodd gari ei ymosod arno ac mae ei fraich mewn plaster, roedd e’n ei haeddu fe gan ei fod yn fy mwlio i. dwi ddim yn hapus a mam a dydy hi ddim yn hapus da fi chwaith achos dwi wedi ymuno a’r giang yr arkies. hefyd achos dwi wedi symud allan i fyw gyda jd. ond ei bai hi yw e achos bod hi’n anhapus bod y giang wedi dysgu gwers i gari. dwi ddim yn hapus gyda’i oherwydd mae’n bwrw fi achos fe wnes i siarad am steve sef y sugar daddy. mae hi wedi troi mewn i slwten. dwi ddim yn dangos parch ati achos bod hi’n dangos ffafriaeth tuag at fy mrawd gari pryd mae e’n anghywir, mae hyn yn annifyr iawn. mae hi’n credu bod e’n well na fi achos dwi yn y giang. mae mam yn credu bod y sugar daddy ma yn mynd i dalu am hapusrwydd ond dweud mai clanhawraig yw hi. mae pethau wedi newid ers i dad adael. byddai fy mywyd yn wahanol petai iddo adael achos byddai gen i fwy o drefn achos bo e’n fy nghofalu. fyddai pawb ddim yn meddwl ein bod yn teulu ofnadwy sy'n dwyn. dad cafodd y bai am ddwyn y twls. dyw hynny ddim yn wir. dwi’n grac gyda teulu dafydd bo nhw wedi gwneud hyn i fi ac oherwydd mae fy nhad wedi fy nghadael. dydy bywyd ddim yn deg. roeddwn i arfer bod yn ffrindiau da gyda dafydd nes iddo newid. roedden ni arfer bod yn ffrindiau gore; treulion ni llawer o amser dan gilydd yn gwylio teledu, cael swper pan oedd ei fam allan. roedd dafydd yn rhan o’n teulu ond dyw e ddim rhagor. mae da dafydd gariad, meleri yw ei henw. mae hi’n edrych yn neis ond mae hi’n berson creulon. ond ma da fi dal teimladau da fi ond dydy hi ddim yn cael diddordeb arnai achos mae hi mewn perthynas

Galce

aralleirio

Son Güncelleme: 2021-12-01
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İngilizce

alun cairns : does the minister recognise that many private sector attractions located near national museum sites , which do not charge an entry fee , have been adversely affected by the government's policy ? the owner of dan-yr-ogof showcaves threatened to close the attraction and sack all his staff -- the assembly government eventually assisted him

Galce

alun cairns : a yw'r gweinidog yn cydnabod bod polisi'r llywodraeth wedi effeithio'n andwyol ar sawl atyniad yn y sector preifat sydd wedi eu lleoli ger safleoedd yr amgueddfa genedlaethol nad ydynt yn codi ffi mynediad ? gwnaeth perchennog ogofâu dan-yr-ogof fygwth cau'r atyniad a diswyddo pob aelod o staff -- yn y pen draw gwnaeth llywodraeth y cynulliad ei gynorthwyo

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

alun cairns : many labour party members would no doubt claim that those figures are impressive but what guarantees can you give us that this extra funding is going towards elderly care and is not being diverted by local authorities elsewhere within their priority system ? furthermore , will you recognise that respite care is an essential facility , and take up with bridgend county borough council the fact that dan-y-graig respite care home in porthcawl is under threat because of the actions of that labour-controlled council ?

Galce

alun cairns : yn sicr byddai llawer o aelodau'r blaid lafur yn honni bod y ffigurau hynny'n drawiadol ond pa sicrwydd y gallwch ei roi inni fod yr arian ychwanegol hwn yn mynd tuag at ofal i'r henoed ac nad yw'n cael ei ailgyfeirio gan awdurdodau lleol i rywle arall o fewn eu system blaenoriaeth ? at hynny , a nodwch fod gofal seibiant yn gyfleuster hanfodol , a chodi gyda chyngor bwrdeistref sirol pen-y-bont ar ogwr y ffaith bod cartref gofal seibiant dan-y-graig ym mhorthcawl dan fygythiad oherwydd gweithredoedd y cyngor hwnnw a reolir gan y blaid lafur ?

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

cynan with his line ` cleddwch ein cartref dan y dwr ' ( ` bury our home under water ') struck a nerve , as did r .s

Galce

yr oedd cynan , gyda'i linell ` cleddwch ein cartref dan y dŵr ' yn cyffwrdd â nerf , fel yr oedd r .s

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam