Şunu aradınız:: developmen (İngilizce - Galce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İngilizce

Galce

Bilgi

İngilizce

this is not against developmen ; each case must be examined on its merits

Galce

nid yw hyn yn erbyn datblygia ; rhaid edrych ar bob achos yn ôl ei deilyngdod

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

notes the proposed structure and content of the strategic plan and the next steps in its developmen ; and

Galce

yn nodi strwythur a chynnwys arfaethedig y cynllun strategol a'r camau nesaf yn ei ddatblygia ; ac

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

it shows the level of interest that the conservatives have in sustainable developmen ; we should all remember that

Galce

dengys y maint o ddiddordeb sydd gan y ceidwadwyr mewn datblygu cynaliadw ; dylem oll gofio hynny

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

recognises the positive impact of the assembly government's policies in respect of international trade developmen ;

Galce

yn cydnabod effaith gadarnhaol polisïau llywodraeth y cynulliad o ran datblygu masnach ryngwlado ;

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

calls upon the government for wales to pursue sustainable development as a positive opportunity for economic and social as well as environmental developmen ;

Galce

yn galw ar lywodraeth cymru i fwrw ymlaen â datblygu cynaliadwy fel cyfle cadarnhaol ar gyfer datblygu economaidd a chymdeithasol yn ogystal â datblygu amgylcheddo ;

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

imposition of ` stealth taxation ' which has reduced the competitiveness of our industries and impeded entrepreneurial developmen ;

Galce

gosod ` trethi trwy'r drws cefn ' sydd wedi gwneud ein diwydiannau'n llai cystadleuol ac wedi rhwystro datblygiad entrepreneuraid ;

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

andrew davies : i am not sure what you mean by the shotton developmen ; i am not sure whether you mean by that the northern gateway development

Galce

andrew davies : nid wyf yn hollol siwr beth yr ydych yn ei olygu gan ddatblygiad shotto ; nid wyf yn siwr ai datblygiad y porth gogleddol sydd gennych mewn golwg

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

instructs the minister to make allocations in the final budget in accordance with the duty to promote sustainable developmen ; paying particular attention to tackling social disadvantage and equal opportunities

Galce

yn cyfarwyddo'r gweinidog i wneud dyraniadau yn y gyllideb derfynol yn unol â'r ddyletswydd i hyrwyddo datblygiad cynaliadw ; gan dalu sylw arbennig i fynd i'r afael ag anfantais gymdeithasol a chyfle cyfartal

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

alun pugh : the protection of children has been an important aspect of policy developmen ; we have created the children's commissioner for wales

Galce

alun pugh : bu amddiffyn plant yn agwedd bwysig ar ddatblygu polis ; bu inni greu'r comisiynydd plant i gymru

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

confirms that agriculture is a basic industry of vital importance to the welsh economy and recognises that food production and land use is central to achieving the national assembly's commitment to sustainable developmen ; and

Galce

yn cadarnhau bod amaethyddiaeth yn ddiwydiant sylfaenol o werth holl bwysig i economi cymru ac yn cydnabod bod cynhyrchu bwyd a defnydd tir yn ganolog i'r gwaith o gyflawni ymrwymiad y cynulliad cenedlaethol i ddatblygu cynaliadw ; ac

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

all of us are aware that in the past decisions on development were made -- particularly on housing developmen ; i think that we are talking primarily about housing development -- in areas that we suspected were at risk

Galce

mae pawb ohonom yn ymwybodol y gwnaed penderfyniadau datblygu yn y gorffennol -- -- yn arbennig datblygu ta ; credaf ein bod yn trafod datblygu tai yn bennaf -- -- mewn ardaloedd y tybiwyd gennym a oedd mewn perygl

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

i thank rhodri as the secretary for economic developmen ; the clerk , helen ushe ; and the deputy clerks , jo trott and joanne glenn , who have devoted a vast amount of time to us

Galce

diolchaf i rhodri fel yr ysgrifennydd datblygu economaid ; y clerc , helen ushe ; a'r dirprwy glercod , jo trott a joanne glenn , a roddodd swm anferth o'u hamser i ni

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

a partnership has been formed in sandfield ; in the upper afan valley , the partnership is in the final stages of developmen ; and , in briton ferry , a regeneration group has been established to move forward the regeneration process

Galce

ffurfiwyd partneriaeth yn sandfield ; yng nghwm afan uchaf , mae'r gwaith o ddatblygu'r bartneriaeth yn dod i'w derfy ; ac , yn llansawel , sefydlwyd grŵp adfywio i hyrwyddo'r broses adfywio

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam