Google'a Sor

Şunu aradınız:: except where indicated (İngilizce - Galce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İngilizce

Galce

Bilgi

İngilizce

Except where indicated , it is an agreed report

Galce

Oni nodir yn wahanol , cafwyd cytundeb yn yr adroddiad

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

However , there is no evidence that it has happened , except where the numbers of pupils were reducing

Galce

Fodd bynnag , nid oes tystiolaeth iddo ddigwydd , heblaw pan oedd niferoedd y disgyblion yn gostwng

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

` Except where Standing Orders provide otherwise , amendments may be proposed to any motion . '

Galce

` Ac eithrio lle mae Rheolau Sefydlog yn darparu fel arall , gellir cynnig gwelliannau i unrhyw gynnig . '

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

be held in public , except where it was considered that this would prejudice the outcome of the investigatio ;

Galce

gael ei gynnal yn gyhoeddus , ac eithrio pan ystyrir y byddai hynny'n andwyol i ganlyniad yr archwilia ;

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Also , we are providing information free of charge except where the cost of collecting it and disgorging it exceeds £500

Galce

Hefyd , darparwn wybodaeth am ddim ac eithrio lle y bo'r gost o'i chasglu a'i datgelu'n fwy na £500

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

I am not responsible for the content of Members ' statements , except where those statements are out of order

Galce

Nid myfi sydd yn gyfrifol am gynnwys datganiadau'r Aelodau , ar wahân i'r rheini sydd allan o drefn

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

In our opinion testing should not be mandatory except where individual are to accused of crime where drugs are a factor.

Galce

Yn ein barn ni ni ddylai'r profion fod yn orfodol ond lle cyhuddir unigolyn o drosedd y mae cyffuriau yn ffactor ynddi

Son Güncelleme: 2015-10-09
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Funding for special grants is accommodated within the overall annual budget , except where there is a need to make additional funds available in-year

Galce

Darperir arian ar gyfer grantiau arbennig o fewn y gyllideb flynyddol gyffredinol , heblaw am achosion pan fydd angen rhyddhau arian ychwanegol yn ystod y flwyddyn

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

The regulations perpetuate the previous situation whereby most school meals staff were under LEA's management except where school meals responsibilities were delegated to the school

Galce

Mae'r rheoliadau'n parhau â'r sefyllfa flaenorol lle'r oedd y rhan fwyaf o staff prydau ysgol dan reolaeth yr AALl ac eithrio lle y dirprwywyd y cyfrifoldebau am brydau ysgol i'r ysgol

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

I should also say that this does not seek to increase the level of Members ' or office holders ' salaries , except where there was not a decision in the original determination

Galce

Dylwn ddweud hefyd nad yw hyn yn ceisio cynyddu lefel cyflogau Aelodau neu ddeiliaid swyddi , ac eithrio lle na chynigiwyd ateb yn y penderfyniad gwreiddiol

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

` Except where standing orders provide otherwise , the chair of a committee shall determine its procedures , subject to guidelines which may be issued by the Presiding Officer after consulting the Business Committee and the panel of subject committee chairs . '

Galce

` Ac eithrio lle mae'r rheolau sefydlog yn darparu fel arall , cadeirydd pwyllgor fydd yn pennu ei weithdrefnau , yn amodol ar ganllawiau y gall y Llywydd eu rhoi ar ôl ymgynghori â'r Pwyllgor Busnes a phanel cadeiryddion y pwyllgorau pwnc . '

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam