Google'a Sor

Şunu aradınız:: freaks (İngilizce - Galce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İngilizce

Galce

Bilgi

İngilizce

The control freaks may rule in England but in Wales they must be kept firmly on the other side of the Severn bridge

Galce

Efallai mai'r pobl sydd yn gwirioni ar reoli sydd mewn grym yn Lloegr ond yng Nghymru rhaid eu cadw'n ddi-ildio yr ochr draw i bont Hafren

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

I want to see an administration behaving with the confidence to test the limits of our powers and to challenge the Millbank control freaks

Galce

Yr wyf am weld gweinyddiaeth sydd yn ymddwyn â'r hyder i'n profi hyd eithaf ein pwerau ac i herio'r unbeniaid ym Millbank

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

That is , the one between those of us who want to see the Assembly use the power and influence that the devolution settlement has given it and the control freaks in the Blair Government who have realised , belatedly , that devolution is an event that has taken place and which has its own unpredictable dynamic

Galce

Hynny yw , yr ymrafael rhwng y rheini ohonom sydd am weld y Cynulliad yn defnyddio'r grym a'r dylanwad a roddodd y setliad datganoli iddo a'r creaduriaid hynny yn Llywodraeth Blair y mae'n rhaid iddynt wrth reolaeth sydd wedi sylweddoli , yn hwyr yn y dydd , fod datganoli wedi digwydd a bod iddo ei ddynamig ei hun na ellir ei ragweld

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

She saw a freak yesterday

Galce

Gwelodd hi freddyg ddoe

Son Güncelleme: 2020-07-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İngilizce

Clearly , this anomaly does exist , but this control-freak Minister has got the answer the wrong way round

Galce

Mae'n amlwg bod yr anghysondeb hwn yn bodoli , ond mae'r Gweinidog awdurdodus hwn wedi rhoi'r ateb o chwith

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Coastal flooding , freak or otherwise , brings devastation , misery and real fear to those who experience it

Galce

Daw llifogydd arfordirol , annisgwyl neu fel arall , â dinistr , dioddefaint ac ofn gwirioneddol yn eu sgîl i'r rhai sy'n eu profi

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

However unwilling the Minister is to distance herself from the Westminster Government's control freak , centralist agenda on the curriculum -- which , frankly , even it is beginning to doubt -- the debate will not go away

Galce

Pa mor anfodlon bynnag yw'r Gweinidog i ymbellhau oddi wrth agenda ganolyddol , unbennaidd Llywodraeth San Steffan ar y cwricwlwm -- y mae'r Llywodraeth honno ei hun , a dweud y gwir , yn dechrau ei hamau -- nid aiff y ddadl i ffwrdd

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Teachers already suffer from a flood of paperwork , much of it related to the control freak tendency

Galce

Mae'r athrawon yn dioddef eisoes dan lwyth o waith paur , llawer ohono'n gysylltiedig â'r tuedd i or-reoli

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

That so many children from private schools eventually go to university suggests that those parents paying for smaller class sizes may well be right -- unless we believe that , by some freak of genetics , upper-middle-class children are brighter than children from other backgrounds

Galce

Mae'r ffaith bod cynifer o blant o ysgolion preifat yn mynd i brifysgol yn y pen draw yn awgrymu y gallai'r rhieni hynny sy'n talu am ddosbarthiadau llai fod yn iawn -- oni bai ein bod yn credu , oherwydd rhyw hynodrwydd mewn geneteg , fod plant dosbarth canol uwch yn fwy disglair na phlant o gefndiroedd eraill

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

There is no evidence of a decline , apart from that one freak year

Galce

Nid oes tystiolaeth o ddirywiad , heblaw am yr un flwyddyn anghyffredin honno

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

You mentioned climate change , and ABP has reported that the Victorian seawall , a masterpiece of civil engineering though it is , may not hold up under the constant battering of winter storms and occasional freak waves , which have been experienced by this stretch of coastline over the last 20 or so years

Galce

Cyfeiriasoch at newid yn yr hinsawdd , ac mae ABP wedi adrodd ei bod yn bosibl na fydd y morglawdd Fictoraidd , er cystal ydyw fel campwaith peirianneg sifil , yn gwrthsefyll hyrddiau cyson y stormydd gaeaf a'r tonnau eithriadol a geir o bryd i'w gilydd , a welwyd ar y rhan hon o'r arfordir dros yr 20 mlynedd diwethaf , fwy neu lai

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam