Google'a Sor

Şunu aradınız:: gauge (İngilizce - Galce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İngilizce

Galce

Bilgi

İngilizce

Narrow-gauge

Galce

Cledrau cul

Son Güncelleme: 2013-07-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

İngilizce

How you gauge that interest is covered in the guidance

Galce

Caiff sut y byddwch yn mesur y buddiant hwnnw ei gwmpasu yn yr arweiniad

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

However , acquiring funding for this narrow gauge railway is difficult

Galce

Fodd bynnag , mae'n anodd sicrhau cyllid i'r rheilffordd gul hon

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

It is a narrow gauge railway and is different from that at Llangollen

Galce

Rheilffordd gul ydyw ac mae'n wahanol i'r un yn Llangollen

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

We must gauge every scheme that comes before us in the context of current laws

Galce

Rhaid inni fesur pob cynllun a ddaw ger ein bron yng nghyd-destun y cyfreithiau cyfredol

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

The points made today about narrow-gauge railways were interesting and useful

Galce

Yr oedd y pwyntiau a wnaethpwyd heddiw am reilffyrdd cul yn ddiddorol ac yn ddefnyddiol

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

As you can imagine , it is impossible for us to gauge precisely which businesses will be hardest hit

Galce

Fel y gallwch ddychmygu , mae'n amhosibl inni ragweld yn union pa fusnesau yr effeithir arnynt fwyaf

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Public meetings will be held to gauge public opinion and they are likely to hear a great deal of evidence

Galce

Cynhelir cyfarfodydd cyhoeddus i fesur y farn gyhoeddus ac maent yn debygol o glywed cryn dipyn o dystiolaeth

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Railtrack made a commitment to a rolling programme of freight gauge improvement in its 1999 network management statement

Galce

Mae Railtrack wedi ymrwymo i raglen dreigl o welliannau i'r ddarpariaeth cludo nwyddau yn ei ddatganiad ar reoli'r rhwydwaith , 1999

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

It will undertake a public consultation exercise later this year to gauge public opinion on the options that may be open to it

Galce

Byddant yn cynnal ymarfer ymgynghori cyhoeddus yn ddiweddarach eleni i ganfod barn y cyhoedd ar yr opsiynau a allai fod yn agored iddo

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

These need to be overcome in mainline passenger services as well as extended to include the narrow-gauge railways

Galce

Mae angen goresgyn y ffactorau hyn yng ngwasanaethau prif linell y teithwyr yn ogystal â'u hehangu er mwyn cynnwys y rheilffyrdd cul

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Before this recommendation is cast away , you should consult widely to gauge public views on multi-member wards

Galce

Cyn cael gwared â'r argymhelliad hwn , dylech ymgynghori'n eang i gael amcan o farn y cyhoedd ar wardiau aml-aelod

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Farmers ' representatives have raised the issue with me and I will discuss it with veterinary officers to gauge their view on it

Galce

Mae cynrychiolwyr ffermwyr wedi codi'r mater gyda mi a byddaf yn ei drafod gyda milfeddygon i weld beth yw eu barn arno

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Integrating narrow-gauge railways into our transport framework is an attractive proposal , and I am prepared to consider it

Galce

Mae integreiddio rheilffyrdd cul i'n fframwaith trafnidiaeth yn gynnig deniadol , ac yr wyf yn barod i'w ystyried

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Its narrow-gauge tourist railways and commercial mainline trains run on an integrated timetable and through a ticketing system

Galce

Mae ei rheilffyrdd twristaidd cul a'i threnau prif linell masnachol yn rhedeg yn ôl amserlen integredig a thrwy system docynnau

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Therefore this monitoring is important to help us gauge the help and support that the authorities themselves will need to respond to any extra demand and obligations

Galce

Felly mae'r monitro hwn yn bwysig i'n helpu i fesur y cymorth a'r gefnogaeth y bydd ar yr awdurdodau hyn eu hangen i ymateb i unrhyw alw a rhwymedigaeth ychwanegol

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

For local authority commissioned care , Best Value provides the framework to assess the services provided and for comparisons to be made to gauge quality and cost

Galce

O ran y gofal a gomisiynir gan awdurdodau lleol , mae Gwerth Gorau yn darparu'r fframwaith ar gyfer asesu'r gwasanaethau a ddarperir a gwneud cymariaethau i fesur ansawdd a chost

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

In many cases therefore , although they are primarily tourist attractions , narrow-gauge railways also support local communities

Galce

Mewn nifer o achosion felly , er eu bod yn atyniadau twristiaid yn bennaf , mae rheilffyrdd cul hefyd yn cynnal cymunedau lleol

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Next week's meeting of European Union agriculture ministers will be the first opportunity to gauge reaction to the Brussels council meeting

Galce

Cyfarfod gweinidogion amaeth yr Undeb Ewropeaidd yr wythnos nesaf fydd y cyfle cyntaf i fesur yr ymateb i gyfarfod y cyngor ym Mrwsel

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

notes the commitment to finalise a set of top-level composite indicators to gauge progress towards sustainable developmen ;

Galce

yn nodi'r ymrwymiad i orffen paratoi set o ddangosyddion cyfansawdd ar y lefel uchaf er mwyn pwyso a mesur llwyddiant wrth ymgyrraedd at ddatblygu cynaliadw ;

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam