Şunu aradınız:: testimony (İngilizce - Galce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İngilizce

Galce

Bilgi

İngilizce

the document is testimony to that decision and viewpoint

Galce

mae'r ddogfen yn destament i'r penderfyniad a'r safbwynt honno

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

that massive fall is eloquent testimony to the deterrent effect of charges

Galce

mae'r gostyngiad enfawr hwnnw yn dystiolaeth lafar iawn i effaith ataliol codi taliadau

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

the conference heard some of the testimony that i have given you this afternoon

Galce

clywodd y gynhadledd rywfaint o'r dystiolaeth a roddais i chi y prynhawn yma

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

as karen sinclair said , many from north wales will bear testimony to its work

Galce

fel y dywedodd karen sinclair , bydd llawer o bobl o ogledd cymru yn dwyn tystiolaeth i'w waith

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

their testimony was that they did not know where to go to access advice or help

Galce

yn ôl eu tystiolaeth , ni wyddent ble i droi am gyngor neu gymorth

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

this plan is testimony to what can be achieved through a new form of pluralist politics

Galce

mae'n cynllun hwn yn tystio i'r hyn y gellir ei gyflawni drwy ffurf newydd o wleidyddiaeth luosryw

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

that is testimony to the success and energy of the taskforce and all the partners in this endeavour

Galce

mae hynny yn tystio i lwyddiant ac egni'r tasglu a phob partner yn yr ymdrech hon

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

the number of flight destinations that it now provides is testimony to its faith in cardiff international

Galce

mae nifer y cyrchfannau y mae'n darparu hediadau iddynt erbyn hyn yn brawf o'i ffydd ym maes awyr rhyngwladol caerdydd

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

the nine amendments are testimony to the poor drafting of this motion and are an attempt to make sense of it

Galce

mae'r naw gwelliant yn dyst i'r drafftio gwael ar y cynnig hwn ac maent yn ymgais i wneud synnwyr ohono

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

the talygarn rehabilitation centre stands as a testimony to all that the south wales miners have left us

Galce

mae canolfan ailsefydlu tal-y-garn yn sefyll yn dyst i'r cwbl a adawodd glowyr de cymru i ni

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

at the conference , we listened at first hand to the powerful and valuable testimony of young learners with disabilities

Galce

yn y gynhadledd , bu inni wrando'n uniongyrchol ar dystiolaeth bwerus a gwerthfawr dysgwyr ifanc ag anableddau

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

this is a significant achievement , which is testimony to the commitment and dedication of practitioners in all sectors of education and training

Galce

dyma gyflawniad sylweddol sy'n dyst i ymrwymiad ac ymroddiad ymarferwyr ym mhob sector addysg a hyfforddiant

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

the popularity of ysgol plas brondyffryn with the parents of autistic children is a testimony to the high regard in which the school is held

Galce

mae poblogrwydd ysgol plas brondyffryn ymysg rhieni plant awtistig yn dystiolaeth o'r parch mawr a geir at yr ysgol

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

this is sad testimony to the commitment of previous uk governments to regional regeneration , and it does not give one confidence in the proposal for repatriation

Galce

mae hynny'n dystiolaeth drist i ymrwymiad llywodraethau blaenorol y du i adfywio rhanbarthol , ac nid yw'n peri i rywun hyderu yn y cynnig i ailwladoli

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

the good progress made is testimony to the professionalism and dedication of all those involved in the delivery of education , and the hard work and commitment of learners across wales

Galce

mae'r gwaith da a gyflawnwyd yn dysteb i broffesiynoldeb ac ymroddiad pawb sy'n ymwneud â chyflwyno addysg , a gwaith caled ac ymrwymiad dysgwyr ledled cymru

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

` the learning country ' has set out a blueprint for wales , and this report is testimony to the fact that foundations are now in place

Galce

mae ` y wlad sy'n dysgu ' wedi nodi'r ffordd ymlaen i gymru , ac mae'r adroddiad hwn yn dyst i'r ffaith bod y sylfeini bellach wedi'u gosod

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

frankly , ieuan , our record in terms of fighting for wales is commendable , and the employment figures published today are a testimony to that success

Galce

a dweud y gwir , ieuan , mae ein record o ran ymladd dros gymru i'w chanmol , ac mae'r ffigurau cyflogaeth a gyhoeddwyd heddiw yn dyst i'r llwyddiant hwnnw

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

it is testimony to the programme's success that someone of that stature has almost publicly commended the way in which the first half of the programme has been handled

Galce

mae'r ffaith bod rhywun o'r statws hwnnw wedi cymeradwyo'r ffordd yr ymdriniwyd â hanner cyntaf y rhaglen yn gyhoeddus fwy neu lai yn dyst i'w llwyddiant

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

they care for their communit ; they want to play a part in its regeneration and , in testimony of this , they won a wales youth award some months ago

Galce

maent yn gofalu am eu cymune ; maent am chwarae rhan yn ei hadfywiad ac , yn brawf o hynny , enillasant wobr i ieuenctid cymru rai misoedd yn ôl

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

further films will be released later this year : the testimony of taliesin jones , one of the hollywood ten and a new film by director sara sugarman entitled very annie mary

Galce

rhyddheir ffilmiau pellach yn ddiweddarach eleni : the testimony of taliesin jones , one of the hollywood ten a ffilm newydd gan y cyfarwyddwr sara sugarman o'r enw very annie mary

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam