Google'a Sor

Şunu aradınız:: microphthalmia (İngilizce - Letonca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İngilizce

Letonca

Bilgi

İngilizce

Microphthalmia;

Letonca

mikroftalmija;

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

Malformations at low incidence were observed mainly in the eyes (microphthalmia) and teeth (absent incisors).

Letonca

Malformācijas retāka saslimšana tika novērota galvenokārt acīs (mikroftalmija) un zobiem (priekšzobu iztrūkums).

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

Foetal abnormalities during organogenesis in rats included: CNS anomalies (exencephaly/encephalocele), limb anomalies (micromelia, club foot, syndactyly, oligodactyly) and others (microphthalmia, micrognathia, gastroschisis, oedema, and rib abnormalities).

Letonca

Žurkām organoģenēzes laikā augļa anomālijas ietvēra: CNS anomālijas (eksencefālija/encefalocele), ekstremitāšu anomālijas (mikromēlija, greizā pēda, sindaktīlija, oligodaktīlija) un citas (mikroftalmija, mikrognātija, gastrošīze, tūska un ribu anomālijas).

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

In pregnant rats, intravenous verteporfin doses of 10 mg/kg/day (approximately 40-fold human exposure at 6 mg/m2 based on AUCinf in female rats) were associated with an increased incidence of anophthalmia/microphthalmia and doses of 25 mg/kg/day (approximately 125-fold the human exposure at 6 mg/m2 based on AUCinf in female rats) were associated with an increased incidence of wavy ribs and anophthalmia/microphthalmia.

Letonca

Grūsnām žurkām verteporfirīna 10 mg/kg/dienā devas lietošana intravenozi (aptuveni 40- kārtīgi pārsniedz cilvēkam lietoto devu 6 mg/m2 pamatojoties uz AUCinf salīdzinot ar sieviešu dzimuma žurkām) bija saistīta ar palielinātu anoftalmijas/mikroftalmijas biežumu un 25 mg/kg/dienā devas lietošana (aptuveni 125- kārtīgi pārsniedz cilvēkam lietoto devu 6 mg/m2 pamatojoties uz AUCinf salīdzinot ar sieviešu dzimuma žurkām) bija saistīta ar palielinātu ribu deformācijas un anoftalmijas/mikroftalmijas biežumu.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

In rat embryofoetal development studies, and at dose levels that did not induce significant maternal toxicity, olaparib caused reduced embryofoetal survival, reduced foetal weight and foetal developmental abnormalities, including major eye malformations (e.g. anophthalmia, microphthalmia), vertebral/rib malformation, and visceral and skeletal abnormalities.

Letonca

Žurku embrija/augļa attīstības pētījumos lietojot devas, kas neizraisīja nozīmīgu toksicitāti mātītei, olaparibs izraisīja embrija/augļa dzīvildzes samazināšanos, augļa ķermeņa masas samazināšanos un augļa attīstības patoloģijas, ieskaitot smagas acu malformācijas (t.i., anoftalmija, mikroftalmija), to vidū viscerālas un skeleta patoloģijas, kā arī būtiskas acu un mugurkaula skriemeļu/ribu anomālijas.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

Thalidomide is a powerful human teratogen, inducing a high frequency (about 30%) of severe and live-threatening birth defects such as: ectromelia (amelia, phocomelia, hemimelia) of the upper and/or lower extremities, microtia with abnormality of the external acoustic meatus (blind or absent), middle and internal ear lesions (less frequent), ocular lesions (anophthalmia, microphthalmia), congenital heart disease, renal abnormalities.

Letonca

Talidomīds ir spēcīgs cilvēka teratogēns, kas izraisa biežus (apmēram 30%) smagus un dzīvībai bīstamus iedzimtus defektus, piemēram: augšējo un/vai apakšējo ekstremitāšu ektromēlija (amēlija, fokomēlija, hemimēlija), mikrotija ar ārējās auss ejas anomālijām (aklu vai iztrūkstošu), vidējās un iekšās auss bojājumi (retāki), acu bojājumi (anoftalmija, mikroftalmija), iedzimta sirdskaite, nieru anomālijas.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

The combination revealed teratogenic potential in small numbers of foetuses (microphthalmia, small eye bulge and cleft palate) at higher doses of metformin (exposure margins of approximately 20-fold and 5- to 6-fold the maximum recommended human dose for alogliptin and metformin, respectively).

Letonca

Lietojot lielākas metformīna devas (alogliptīna sistēmiskajai iedarbībai aptuveni 20 reizes pārsniedzot to, kādu rada maksimālā cilvēkiem ieteiktā deva, un metformīna sistēmiskajai iedarbībai 5–6 reizes pārsniedzot to, kādu rada maksimālā cilvēkiem ieteiktā deva), šai kombinācijai novērots teratogenitātes potenciāls nelielam skaitam augļu (mikroftalmija, nedaudz uz āru izspiedušās acis un aukslēju šķeltne).

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

In an embryotoxicity study rat foetuses of dams given greater than approximately 67 times the recommended human dose (based on AUC) had increasing incidences of anophthalmia/ microphthalmia, wavy ribs and foetal alterations.

Letonca

Embriotoksikoloģiskajos pētījumos ar žurku embrijiem, kuru mātes saņēma preparāta devu, kas aptuveni 67 reizes pārsniedz cilvēkam ieteikto (pēc AUC), pieauga anoftalmijas/ mikroftalmijas biežums, ribu deformācijas un augļa izmaiņas.

Son Güncelleme: 2012-04-10
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

Limited reproductive toxicity studies of arsenic trioxide in animals indicate embryotoxicity and teratogenicity (neural tube defects, anophthalmia and microphthalmia) at administration of 1-10 times the recommended clinical dose (mg/ m2).

Letonca

Ierobežoti dati par arsēna trioksīda toksicitāti pētījumos ar dzīvniekiem norāda uz embriotoksicitāti un teratogenitāti (embrija nervu caurules defekti, anoftalmija un mikroftalmija), ievadot devu, kas 1 — 10 reizes pārsniedz ieteicamo klīnisko devu (mg/ m2).

Son Güncelleme: 2012-04-10
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam