Google'a Sor

Şunu aradınız:: an organization (İngilizce - Tagalogca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İngilizce

Tagalogca

Bilgi

İngilizce

role of information system in an organization

Tagalogca

papel na ginagampanan ng sistema ng impormasyon sa isang samahan

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İngilizce

Involved the structure efforts of an organization to effectively identify its purposes for existing

Tagalogca

Kasangkot sa pagsisikap ng istruktura ng isang organisasyon upang epektibong makilala ang mga layunin nito para sa umiiral na

Son Güncelleme: 2019-01-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İngilizce

Write an essay on how are you going to improve your social relationship as a member and a leader in an organization

Tagalogca

Son Güncelleme: 2021-03-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İngilizce

Subordinate power is any type of power that employees can exert upward in an organization, based on justice and legal consideration.

Tagalogca

Ang kapangyarihang masunurin ay anumang uri ng kapangyarihan na maaaring maitaas ng mga empleyado sa isang samahan, batay sa hustisya at ligal na pagsasaalang-alang.

Son Güncelleme: 2019-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İngilizce

Strategic Management gives a broader perspective to the employees of an organization and they can better understand how their job fits into the entire organizational plan and how it is co-related to other organizational members.

Tagalogca

malawak na pananaw

Son Güncelleme: 2020-11-30
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İngilizce

For example, in an organization or company, there is a worker who does good and helps you achieve a company's goal and having good can influence other people.

Tagalogca

Halimbawa, sa grupo ng organisasyon o compunya, may isang trabahador na nakakagawa ng kabutihan at nakakatulng iyo na makamit ang goal ng isang kumpanya at ang pagkakaroon ng kabutihan ay maaaring maimpluwensyahan ang iba pang kasama

Son Güncelleme: 2020-10-25
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İngilizce

For the wmall organization award, the winner was Protect the Defenders, an organization that honors, supports, and gives voice to people serving in the US military services who have been raped or sexually assaulted by fellow service members.

Tagalogca

Sa kategorya ng mga maliliit na organisasyon, nagwagi ang Protect the Defenders , isang organisasyon na pinaparangalan, sinusuportahan at binibigyang boses ang mga indibidwal na nagsisilbi sa sandatahang lakas ng Estados Unidos na pinagsamantalahan at nakaranas ng panggagahasa ng kapwa nasa serbisyo.

Son Güncelleme: 2016-02-24
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İngilizce

refers to tha extent to which an individual employee identifies with an organization and its goals.leading employees with organizational commitment it is a plus factorfor managers and leaders of organizationas it results in faster attainment of organizational goals. having organizational commitment is an improtant work attitude because commited individuals are expected to display willingness to work qharder to achieve organizational goals and to remain employed in the firm of long period of time

Tagalogca

tumutukoy sa isang sukat na kung saan ang isang indibidwal na empleyado ay kinikilala sa isang samahan at ang mga layunin nito.leading empleyado na may pangako ng organisasyon ito ay isang plus factorfor managers at pinuno ng mga organisasyon na nagreresulta ito sa mas mabilis na pagkamit ng mga layunin ng organisasyon. ang pagkakaroon ng pangako ng organisasyon ay isang hindi magandang pag-uugali sa trabaho dahil ang mga nabigyan ng indibidwal ay inaasahang magpapakita ng kahandaang magtrabaho qharder upang makamit ang mga layunin ng organisasyon at manatiling nagtatrabaho sa matatag na mahabang panahon

Son Güncelleme: 2019-09-24
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İngilizce

Business is an organization or enterprising entity engaged in commercial, industrial, or profession activities. Business can be for profit entities or it can also be non profit organization that operate to fulfill the mission of the organization. Business also refers to the organized efforts and activities of individuals to produce good and quality product or services.

Tagalogca

Business is an organization or enterprising entity engaged in commercial, industrial, or profession activities. Business can be for profit entities or it can also be non profit organization that operate to fulfill the mission of the organization. Business also refers to the organized efforts and activities of individuals to produce good and quality product or services.

Son Güncelleme: 2021-04-01
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İngilizce

An organization's strategy that combines all of its marketing goals into one comprehensive plan. A good marketing strategy should be drawn from market research and focus on the right product mix in order to achieve the maximum profit potential and sustain the business. The marketing strategy is the foundation of a marketing plan.

Tagalogca

Ang diskarte ng isang samahan na pinagsasama ang lahat ng mga layunin sa marketing nito sa isang komprehensibong plano. Ang isang mahusay na diskarte sa pagmemerkado ay dapat na iguguhit mula sa pananaliksik sa merkado at tumuon sa tamang paghahalo ng produkto upang makamit ang maximum na potensyal na kita at mapanatili ang negosyo. Ang diskarte sa marketing ay ang pundasyon ng isang plano sa marketing.

Son Güncelleme: 2019-08-01
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İngilizce

laissez-faire is a direct opposite of autocratic leadership. Instead of a single leader making all decision for an organization, group or team, laissez-faire leaders make few decisions and allow their staff to choose appropriate working solutions.

Tagalogca

Ang laissez-faire ay direktang kabaligtaran ng autocratic leadership. Sa halip ng isang solong lider na gumagawa ng lahat ng desisyon para sa isang samahan, grupo o pangkat, ang mga lider ng laissez-faire ay gumawa ng ilang mga desisyon at nagpapahintulot sa kanilang mga kawani na pumili ng angkop na solusyon sa pagtatrabaho.

Son Güncelleme: 2018-02-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İngilizce

One of the experiences I will never fo na n no  rget was joining a girls scout when I was in grade six. That one can be called an organization because different people will be with you and you will have an organization that can be said. The best experience there was the one where we slept at school and we were next to my friends. We woke up early then and then the activity we were going to do was we would all go jogging. After we jogged together we would eat breakfast together..Then you would group

Tagalogca

Hindi mo kailangan makipagkompetensya sa iba mong kasama sa isang group kasi hindi niyo magagawa ng maayos ang binigay sainyo na gawain kung hindi kayo magtutulong tulongan.

Son Güncelleme: 2021-02-09
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İngilizce

After watching the international business in the video I have learned lot of things about different countries in a international business. A business we often call it an enterprise or a firm. It is an organization involved in trade of goods services or both constumers, of some sort engages in a good services. International business refers to the commercial transactions or that usually take place between two or more countries. A business organization engages in businesss activit

Tagalogca

Son Güncelleme: 2021-02-02
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İngilizce

Governance is the action of governing an organization by using & regulating influence to direct & control the actions & affairs of management and other. It is the exclusive responsibility of the governing body, the person or group is accountable for the performance & conformance of the organization.

Tagalogca

Ang pamamahala ay ang pagkilos ng pamamahala ng isang samahan sa pamamagitan ng paggamit

Son Güncelleme: 2020-09-24
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İngilizce

Organization development (OD) is the study of successful organizational change and performance. OD emerged from human relations studies in the 1930s, during which psychologists realized that organizational structures and processes influence worker behavior and motivation. More recently, work on OD has expanded to focus on aligning organizations with their rapidly changing and complex environments through organizational learning, knowledge management and transformation of organizational norms and values. Key concepts of OD theory include: organizational climate (the mood or unique “personality” of an organization, which includes attitudes and beliefs that influence members’ collective behavior), organizational culture (the deeply-seated norms, values and behaviors that members share) and organizational strategies (how an organization identifies problems, plans action, negotiates change and evaluates progress)

Tagalogca

pag-unlad ng organisasyon

Son Güncelleme: 2019-10-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İngilizce

Enterprise software, also known as enterprise application software (EAS), is computer software used to satisfy the needs of an organization rather than individual users. Such organizations include businesses, schools, interest based user groups, clubs, charities, and governments.

Tagalogca

Ang software ng software, kilala rin bilang software application enterprise (EAS), ay software ng computer na ginagamit upang masunod ang mga pangangailangan ng isang organisasyon sa halip na mga indibidwal na gumagamit. Kasama sa mga organisasyong ito ang mga negosyo, paaralan, interes batay sa mga grupo ng gumagamit, mga klub, mga kawanggawa, at mga pamahalaan.

Son Güncelleme: 2018-09-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İngilizce

1. Autocratic Leadership Autocratic leadership style is centered on the boss. In this leadership the leader holds all authority and responsibility. In this leadership, leaders make decisions on their own without consulting subordinates. They reach decisions, communicate them to subordinates and expect prompt implementation. Autocratic work environment does normally have little or no flexibility. In this kind of leadership, guidelines, procedures and policies are all natural additions of an autocratic leader. Statistically, there are very few situations that can actually support autocratic leadership. Some of the leaders that support this kind of leadership include: Albert J Dunlap (Sunbeam Corporation) and Donald Trump (Trump Organization) among others. 2. Democratic Leadership In this leadership style, subordinates are involved in making decisions. Unlike autocratic, this headship is centered on subordinates’ contributions. The democratic leader holds final responsibility, but he or she is known to delegate authority to other people, who determine work projects. READ Top 15 Small Medium Business Ideas That You Can Start This Year The most unique feature of this leadership is that communication is active upward and downward. With respect to statistics, democratic leadership is one of the most preferred leadership, and it entails the following: fairness, competence, creativity, courage, intelligence and honesty. 3. Strategic Leadership Style Strategic leadership is one that involves a leader who is essentially the head of an organization. The strategic leader is not limited to those at the top of the organization. It is geared to a wider audience at all levels who want to create a high performance life, team or organization. The strategic leader fills the gap between the need for new possibility and the need for practicality by providing a prescriptive set of habits. An effective strategic leadership delivers the goods in terms of what an organization naturally expects from its leadership in times of change. 55% of this leadership normally involves strategic thinking. 4. Transformational Leadership Unlike other leadership styles, transformational leadership is all about initiating change in organizations, groups, oneself and others. Transformational leaders motivate others to do more than they originally intended and often even more than they thought possible. They set more challenging expectations and typically achieve higher performance. Statistically, transformational leadership tends to have more committed and satisfied followers. This is mainly so because transformational leaders empower followers. 5. Team Leadership Team leadership involves the creation of a vivid picture of its future, where it is heading and what it will stand for. The vision inspires and provides a strong sense of purpose and direction. eam leadership is about working with the hearts and minds of all those involved. It also recognizes that teamwork may not always involve trusting cooperative relationships. The most challenging aspect of this leadership is whether or not it will succeed. According to Harvard Business Review, team leadership may fail because of poor leadership qualities. 6. Cross-Cultural Leadership This form of leadership normally exists where there are various cultures in the society. This leadership has also industrialized as a way to recognize front runners who work in the contemporary globalized market. Organizations, particularly international ones require leaders who can effectively adjust their leadership to work in different environs. Most of the leaderships observed in the United States are cross-cultural because of the different cultures that live and work there. 7. Facilitative Leadership Facilitative leadership is too dependent on measurements and outcomes – not a skill, although it takes much skill to master. The effectiveness of a group is directly related to the efficacy of its process. If the group is high functioning, the facilitative leader uses a light hand on the process. On the other hand, if the group is low functioning, the facilitative leader will be more directives in helping the group run its process. An effective facilitative leadership involves monitoring of group dynamics, offering process suggestions and interventions to help the group stay on track. 8. Laissez-faire Leadership Laissez-faire leadership gives authority to employees. According to azcentral, departments or subordinates are allowed to work as they choose with minimal or no interference. According to research, this kind of leadership has been consistently found to be the least satisfying and least effective management style. READ 50 Quotes of Barack Obama 9. Transactional Leadership This is a leadership that maintains or continues the status quo. It is also the leadership that involves an exchange process, whereby followers get immediate, tangible rewards for carrying out the leader’s orders. Transactional leadership can sound rather basic, with its focus on exchange. Being clear, focusing on expectations, giving feedback are all important leadership skills. According to Boundless.com, transactional leadership behaviors can include: clarifying what is expected of followers’ performance; explaining how to meet such expectations; and allocating rewards that are contingent on meeting objectives. 10. Coaching Leadership Coaching leadership involves teaching and supervising followers. A coaching leader is highly operational in setting where results/ performance require improvement. Basically, in this kind of leadership, followers are helped to improve their skills. Coaching leadership does the following: motivates followers, inspires followers and encourages followers. 11. Charismatic Leadership In this leadership, the charismatic leader manifests his or her revolutionary power. Charisma does not mean sheer behavioral change. It actually involves a transformation of followers’ values and beliefs. Therefore, this distinguishes a charismatic leader from a simply populist leader who may affect attitudes towards specific objects, but who is not prepared as the charismatic leader is, to transform the underlying normative orientation that structures specific attitudes. 12. Visionary Leadership This form of leadership involves leaders who recognize that the methods, steps and processes of leadership are all obtained with and through people. Most great and successful leaders have the aspects of vision in them. However, those who are highly visionary are the ones considered to be exhibiting visionary leadership. Outstanding leaders will always transform their visions into realities.

Tagalogca

Uri ng pamumuno

Son Güncelleme: 2017-10-22
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam