Google'a Sor

Şunu aradınız:: deaf (İngilizce - Xhosa)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İngilizce

Xhosa

Bilgi

İngilizce

Bring forth the blind people that have eyes, and the deaf that have ears.

Xhosa

Khupha abantu abaziimfama benamehlo, nabazizithulu beneendlebe.

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

Hear, ye deaf; and look, ye blind, that ye may see.

Xhosa

Yivani, zithulu; bhekani nibone, zimfama.

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be unstopped.

Xhosa

Aya kuvulwa amehlo eemfama, zivulwe iindlebe zezithulu;

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

Their poison is like the poison of a serpent: they are like the deaf adder that stoppeth her ear;

Xhosa

Banobuhlungu obunjengobuhlungu benyoka, Njengephimpi elizenza isithulu, elivingca indlebe yalo;

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

And in that day shall the deaf hear the words of the book, and the eyes of the blind shall see out of obscurity, and out of darkness.

Xhosa

Kuya kuthi ngaloo mini izithulu ziweve amazwi encwadi, amehlo eemfama abone esithokothokweni nasemnyameni.

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

But I, as a deaf man, heard not; and I was as a dumb man that openeth not his mouth.

Xhosa

Ke mna ndinjengesithulu, andiva; Njengesidenge esingawuvuliyo umlomo waso.

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

And they bring unto him one that was deaf, and had an impediment in his speech; and they beseech him to put his hand upon him.

Xhosa

Bazisa ke isithulu esithintithayo, bambongoza ukuba abeke isandla phezu kwaso.

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

The nations shall see and be confounded at all their might: they shall lay their hand upon their mouth, their ears shall be deaf.

Xhosa

Iintlanga ziya kubona, zibudanele ubugorha bazo bonke; ziya kubeka isandla emlonyeni, iindlebe zazo ziya kuba zizithulu.

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

Thou shalt not curse the deaf, nor put a stumblingblock before the blind, but shalt fear thy God: I am the LORD.

Xhosa

Uze ungasitshabhisi isithulu; uze ungabeki sikhubekiso phambi kwemfama; uze umoyike uThixo wakho: ndinguYehova.

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

And were beyond measure astonished, saying, He hath done all things well: he maketh both the deaf to hear, and the dumb to speak.

Xhosa

Bakhwankqiswa ngokuncamisileyo kanye, besithi, Uzenze iinto zonke kakuhle; uzenza nezithulu zive, nabangenakuthetha bathethe.

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them.

Xhosa

iimfama zibuya zibone, neziqhwala ziyahamba; abaneqhenqa bayahlanjululwa, nezithulu ziyeva; abafileyo bayavuswa, namahlwempu aya zishunyayezwa iindaba ezilungileyo.

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

Then Jesus answering said unto them, Go your way, and tell John what things ye have seen and heard; how that the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, to the poor the gospel is preached.

Xhosa

Waphendula uYesu wathi kuwo, Hambani niye kumbikela uYohane izinto enizibonileyo nenizivileyo; okokuba iimfama zibuya zibone, iziqhwala ziyahamba, abaneqhenqa bayahlanjululwa, izithulu ziyeva, abafileyo bayavuswa, amahlwempu ayazishunyayezwa iindaba ezilungileyo.

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the foul spirit, saying unto him, Thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him, and enter no more into him.

Xhosa

Uthe ke uYesu, ebone ukuba isihlwele sibalekela ndaweni-nye, wawukhalimela umoya ongcolileyo, esithi kuwo, Moyandini ungathethiyo usithulu, mna ndiyakuthethela, phuma kuye, ungabi sangena kuye.

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

Who is blind, but my servant? or deaf, as my messenger that I sent? who is blind as he that is perfect, and blind as the LORD's servant?

Xhosa

Ngubani na oyimfama, ingenguye umkhonzi wam? osisithulu njengomthunywa wam endimthumayo? Ngubani na oyimfama njengenqogu, oyimfama njengomkhonzi kaYehova?

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

And the LORD said unto him, Who hath made man's mouth? or who maketh the dumb, or deaf, or the seeing, or the blind? have not I the LORD?

Xhosa

Wathi uYehova kuye, Ngubani na obeke umlomo emntwini? Ngubani na owenze isidenge, nesithulu, nobonayo, nemfama? Asindim na, mna Yehova?

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

This option will turn on the "visible bell", i. e. a visible notification shown every time that normally just a bell would occur. This is especially useful for deaf people.

Xhosa

Olu khetho luzakujika kwi "Intsimbi Ebonakalayo", oko kukuthi, isaziso esibonakalayo esiboniswa lonke ixesha esiqhele ukuba yintsimbi nje luzakwenzeka. Oku kuluncedo kakhulu kubantu abangevayo.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam