Google'a Sor

Şunu aradınız:: canjeado (İspanyolca - Macarca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İspanyolca

Macarca

Bilgi

İspanyolca

Despuïs de canjear tal permiso, no se registraba validez alguna en el permiso canjeado.

Macarca

Az ilyen engedïlyek cserïjït kûvetメen az ÿj okmènyon ïrvïnyessïgi idメt nem t Ÿ n t e t t e k fel.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

El importe canjeado en un mismo día no podrá ser superior a 1.000 Euros por persona u operación.

Macarca

A beváltható napi összeg ügyfelenként/ tranzakciónként legfeljebb 1000 euro lehet.

Son Güncelleme: 2012-03-19
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

İspanyolca

Lo anterior se aplica al modelo D5 solo si se ha expedido un D1 al mismo titular antes de las fechas pertinentes y después se ha canjeado por un modelo D5.

Macarca

A fentiek csak akkor érvényesek a D5 mintára, ha ugyanez a birtokos számára a vonatkozó időpontokat megelőzően D1 mintát adtak ki, amelyet azután D5 mintára cseréltek.

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

En caso de que el titular hubiera canjeado su permiso por un nuevo modelo el 31.12.2000 o antes, se aplica a este el período de validez y la periodicidad del examen médico correspondientes.

Macarca

Amennyiben az ilyen engedéllyel rendelkező személy 2000.12.31-ig engedélyét új mintára cserélte, ezt követően az új mintára vonatkozó érvényességi időtartam és orvosi vizsgálati gyakoriság érvényes.

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

En caso de que el titular hubiera canjeado su permiso por un nuevo modelo el 31.12.2000 o antes, se aplica a este el período de validez y la periodicidad del examen médico correspondientes.

Macarca

Amennyiben az ilyen engedéllyel rendelkező személy 2000.12.31-ig új mintára cserélte engedélyét, ezt követően az új mintára vonatkozó érvényességi időtartam és orvosi vizsgálati gyakoriság érvényes.

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en la que la CE y Tailandia hayan canjeado notas de acuerdo, después de que las Partes lo hayan examinado de conformidad con sus propios procedimientos.

Macarca

Ez a megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor az EK Thaiföldtől a kellő formában jóváhagyott, megállapodásról szóló levelet megkapja, és azt a felek azt saját eljárásaiknak megfelelően megvizsgálták.

Son Güncelleme: 2010-09-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

İspanyolca

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en la que la CE y Tailandia hayan canjeado notas de acuerdo, después de que las Partes lo hayan examinado de conformidad con sus propios procedimientos.

Macarca

Ez a megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor az EK Thaiföldtől a kellő formában jóváhagyott, megállapodásról szóló levelet megkapja, és azt a felek saját eljárásaiknak megfelelően megvizsgálták.

Son Güncelleme: 2010-09-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

İspanyolca

14) se entenderá por valor convertible, un valor que, a voluntad del tenedor, pueda ser canjeado por otro valor, generalmente una acción del emisor;

Macarca

14. átváltható értékpapír az olyan értékpapír, amely birtokosának választása szerint átváltható más értékpapírra, általában a kibocsátó részvényére;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

İspanyolca

Se adjuntan al presente Acuerdo tres notas canjeadas entre las Partes y que forman parte integrante del mismo.

Macarca

Ennek a megállapodásnak mellékletét képezi a felek közötti három levélváltás. Ezek a levelek a megállapodás szerves részét alkotják.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

İspanyolca

3. La tasa se cobrará únicamente en caso de que se canjee un mínimo de 100 billetes en euros mutilados o deteriorados. La tasa se cobrará por todos los billetes canjeados.

Macarca

(3) A díjat csak legalább 100 megrongálódott vagy sérült euro-bankjegy cseréjekor lehet felszámítani, A díjat valamennyi beváltott euro-bankjegy után fel kell számítani.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

İspanyolca

En ambos casos, se concede al titular una habilitaciùn de catego-róa A y B no restringida si canjea el permiso.Si el permiso de §Klasse 4‚ fue expedido con posterioridad a las fechas anteriores, pero antes del 1.4.1980, autoriza a conducir la categoróa A1.Lo anterior se aplica al modelo D5 sùlo si se ha expedido un D1 al mismo titular antes de las fechas pertinen-tes y ha sido canjeado despuïs por un modelo D5.

Macarca

Ilyen engedïlyek cserïje esetïn a jogosult mindkït esetben korlètozès n ï l k Ÿ l i A ïs B kategùrièjÿ jogosultsègot szerez.Ha a ¶Klasse 4• engedïlyt a fenti idメpontok utèn, de 1980. èprilis 1. elメtt adtèk ki, az az A1 kategùria vezetï-sïre is jogosót.A fentieket csak annyiban alkalmazzèk a D5 mintèra, ha ugyanez a jogosult a fenti idメpontokat megelメzメen D1 mintèt kapott, ïs azt kïsメbb D5 mintèra cserïltïk ki.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

İspanyolca

En caso de que el titular hubiera canjeado su permiso por un nuevo modelo, se aplicaróan a ïste el peróodo de validez y la periodicidad del examen mïdico correspondientes.Si el titular cumple 50 despuïs del 31.12.1999, ha de canjear su permiso por un nuevo modelo en su cincuen-ta cumplea÷os, aplicèndose a continuaciùn un peróodo de validez de cinco a÷os.Si el titular del permiso establece su residencia habitual en otro Estado miembro sin haber cumplido las nor-mas anteriores, esta habilitaciùn de §Klasse 2‚ no serè reconocida (a menos que haya cambiado su residencia habitual antes de que las normas anteriores le fueran aplicables).Esto se aplica tambiïn a:Modelo D2:‡ si ha sido expedido antes 31.3.1957: para la §Klasse 2‚;‡ si ha sido expedido despuïs de 1.4.1957: para la §Klasse 5‚.Modelo D3: para la §Klasse 5‚.Modelo D4: para la §Klasse C‚, §CE‚, §D‚ y §DE‚.

Macarca

Ha a jogosult engedïlyït 2000. december 31. elメtt vagy akkor becserïlte egy ÿj mintèra, az ÿj mintè-ra vonatkozù ïrvïnyessïgi idメ ïs orvosi vizsgèlati gyakorisèg lïp ïrvïnybe.Ha a jogosult 1999. december 31. utèn tûlti be 50. ïletïvït, engedïlyït az 50. s z Ÿ l e t ï s n a p j è n ki kell cserïlnie egy ÿj mintèra, ïs ezt kûvetメen ûtïves ïrvïnyessïgi idメ vonatkozik rè.Ha egy ilyen vezetメi engedïly jogosultja szokèsos tartùzkodèsi helyet lïtesót valamely mèsik tagèllamban, amennyiben nem tesz eleget a fenti szabèlyoknak, ¶Klasse 2• jogosultsèga nem ismerhetメ el (kivïve, ha tar-tùzkodèsi helyït azt megelメzメen vèltoztatta meg, hogy e szabèlyok vonatkoztak rè).Ez vonatkozik az alèbbiakra is:D2 minta‡ ha 1957. mèrcius 31. elメtt ¶Klasse 2•-ra èllótottèk ki;‡ ha 1957. èprilis 1. utèn èllótottèk ki: ¶Klasse 5•-re;D3 minta ¶Klasse 5•-re ï s D 4 minta ¶Klasse C•-re, ¶CE•-re, ¶D•-re ïs ¶DE•-re.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

İspanyolca

Si se canjea el permiso, se concede al titular un permiso de categoróa B com-pleta.Lo anterior se aplica al modelo D5 en la medida en que se hubiera expedido un D1 al mismo titular antes de las fechas indicadas y despuïs se hubiera canjeado por un modelo D5.

Macarca

Ilyen engedïly cserïje esetïn a jogosult a B kategùrièra korlètozès n ï l k Ÿ l ïrvïnyes engedïlyt kap.A fentieket csak annyiban alkalmazzèk a D5 mintèra, amennyiben ugyanazon jogosult a fenti idメpontokat megelメzメen D1 mintèt kapott, ïs azt kïsメbb D5 mintèra cserïltïk ki.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

İspanyolca

En ambos casos, se concede al titular un habilitaciùn de categoróa A no restringida si canjea el permiso.Si el permiso de §Klasse 2‚ o §Klasse 3‚ se ha obtenido despuïs de las fechas indicadas pero antes del 1.4.1980, autoriza a conducir tambiïn la categoróa A1.Lo anterior se aplica al modelo D5 en la medida en que se hubiera expedido un D1 al mismo titular antes de las fechas correspondientes y se hubiera canjeado despuïs por un D5.

Macarca

Ilyen engedïly cserïje esetïn a jogosult az A kategùrièra korlètozès n ï l k Ÿ l ïrvïnyes engedïlyt kap.Ha a ¶Klasse 2• vagy a ¶Klasse 3• engedïlyt a fenti idメpontok utèn, de 1980. èprilis 1. elメtt szereztïk, az az A1 kategùria vezetïsïre is jogosót.A fentieket csak annyiban alkalmazzèk a D5 mintèra, amennyiben ugyanez a jogosult a fenti idメpontokat megelメzメen D1 mintèt kapott, ïs azt kïsメbb D5 mintèra cserïltïk ki.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

İspanyolca

La combinaciùn consiste en un nÿmero de cùdigo, el cùdigo de nacionalidad del Estado expedidor del permiso canjeado y «nalmenteelnÿmerodelpermisocanjeado(vïaseelapartado6delartó-culo 8 de la Directiva 91/439/CEE).

Macarca

Ez a kombinèciù egy kùdszèmbùl, a lecserïlt engedïlyt kièllótù èllam nemzeti kùdjèbùl ïs v ï g Ÿ l a lecserïlt engedïly szèmèbùl èll (lèsd a 91/439/EGK irènyelv 8. cikkïnek (6) bekezdïsït).

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

İspanyolca

Direcciones para devolver los permisos canjeados

Macarca

Cómek a lecserïlt engedïlyek v i s s z a k Ÿ l d ï s ï h e z

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

İspanyolca

DIRECCIONES PARA LA DEVOLUCIÙN DE LOS PERMISOS CANJEADOS

Macarca

CÓMEK A LECSERÏLT ENGEDÏLYEK V I S S Z A K â L D Ï S Ï H E Z

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

İspanyolca

18 Con arreglo al artículo 52 de los Estatutos del SEBC, el Consejo de Gobierno del BCE adoptará las medidas necesarias para garantizar que los billetes de banco denominados en monedas con tipo de cambio fijo irrevocable frente al euro sean canjeados por los bancos centrales nacionales de la zona del euro a sus respectivos valores de paridad.

Macarca

Az EKB és a Bizottság közös nyilatkozatban üdvözölte a PSD-t, amelyet mérföldkőnek tart a SEPA megvalósításának útján. Ami a SEPA megvalósítását illeti, a nemzeti központi bankok közvetlenül bekapcsolódnak az országos hatóságoknak a SEPA-ra való áttéréssel összefüggő munkájába.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

İspanyolca

Se cobrarán comisiones si el importe de los billetes o las monedas canjeados supera, respectivamente, las 1.000 CYP y las 50 CYP por cliente y operación.

Macarca

Díjat csak akkor számítanak fel, ha a személyenként és ügyletenként átváltott összeg meghaladja bankjegyek esetében az 1000, érmék esetében pedig az 50 ciprusi fontot.

Son Güncelleme: 2012-03-19
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: MatteoT

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam