Google'a Sor

Şunu aradınız:: anonymisering (İsveççe - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İsveççe

İngilizce

Bilgi

İsveççe

anonymisering

İngilizce

disidentification

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 10
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

metod som tillämpas för anonymisering

İngilizce

method of anonymisation

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Verktyg för anonymisering av metadata

İngilizce

Metadata Anonymisation Toolkit

Son Güncelleme: 2014-08-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

I den europeiska lagstiftningen krävs anonymisering av viss information.

İngilizce

Indeed European legislation obliges the de-identification of certain information.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Vidare bör användningen av sådana delegerade akter inte möjliggöra ändringar av de bestämmelser om anonymisering av uppgifter som det hänvisas till i den bilagan.

İngilizce

Additionally, such delegated acts should not modify the provisions on anonymising data referred to in that Annex.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Jag vill heller inte förtiga att det i enskilda fall kan handla om anonymisering eller terapikrävande Internetnarkomani, som det rapporterades från Nederländerna förra veckan.

İngilizce

For me it means that I will work to ensure that information technology improves peoples' Uves and not create new divisions between social groups or geographical areas.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Jag vill heller inte förtiga att det i enskilda fall kan handla om anonymisering eller terapikrävande Internetnarkomani, som det rapporterades från Nederländerna förra veckan.

İngilizce

Nor will I conceal the fact that in individual cases they could lead to anonymization or to Internet junkies in need of therapy, as became apparent in the Netherlands last week.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Dessa vägsäkerhetsrelaterade trafikdata bör göras tillgängliga i enlighet med dataskyddskraven (t.ex. anonymisering av personuppgifter).

İngilizce

These road safety-related traffic data should be made accessible in accordance with data protection requirements (e.g. anonymisation of personal data).

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

I synnerhet ska möjligheter till pseudonymisering eller anonymisering användas så långt det är möjligt, så länge som arbetsinsatsen är rimlig i förhållande till det önskade skyddet.

İngilizce

In particular, use is to be made of the possibilities for pseudonymisation or rendering persons anonymous, insofar as this is possible and the effort involved is reasonable in relation to the desired level of protection;

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Automatisk anonymisering av uppgifter efter en viss tid stödjer principen om att behandlade uppgifter inte bör sparas i en form som möjliggör identifiering av registrerade längre än vad som är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna ursprungligen insamlades för.

İngilizce

Automatic anonymisation of data, after a certain lapse of time, supports the principle that processed data should be kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than necessary for the purposes for which the data were originally collected.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

anonymisering: avlägsnande från inlämnade rapporter av alla personuppgifter angående uppgiftslämnaren liksom tekniska detaljuppgifter som kan röja uppgiftslämnarens, eller tredje parts, identitet,

İngilizce

“Disidentification” means removing from reports submitted all personal details pertaining to the reporter and technical details, which might lead to the identity of the reporter, or third parties, being inferred from the information.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Tillämpningsföreskrifter för dessa bestämmelser skall antas, särskilt vad avser de berörda personernas rättigheter, sekretess och säkerhet vid behandling av uppgifterna och lämpliga säkerhetsåtgärder för anonymisering av uppgifterna innan de utlämnas samt en intern övervakning av behandlingen.

İngilizce

To this effect, rules implementing these provisions shall be adopted, in particular with regard to the rights of the individuals concerned, the confidentiality and security of processing, suitable safeguards for rendering data anonymous before disclosure, and the internal supervision of processing.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Referans: Translated.com

İsveççe

anonymisering: avlägsnande från inlämnade rapporter av alla personuppgifter angående uppgiftslämnaren liksom tekniska detaljuppgifter som kan få till följd att uppgiftslämnarens, eller tredje parts, identitet röjs.

İngilizce

"disidentification" means removing from reports submitted all personal details pertaining to the reporter and technical details which might lead to the identity of the reporter, or of third parties, being inferred from the information.

Son Güncelleme: 2017-02-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İsveççe

anonymisering: avlägsnande från inlämnade rapporter av alla personuppgifter angående uppgiftslämnaren liksom tekniska detaljuppgifter som kan få till följd att uppgiftslämnarens, eller tredje parts, identitet röjs.

İngilizce

"disidentification" means removing from reports submitted all personal details pertaining to the reporter and technical details which might lead to the identity of the reporter, or of third parties, being inferred from the information.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İsveççe

5.5 Det är viktigt att konsumenterna får lämplig vägledning, särskilt med avseende på anonymisering och pseudonymisering av uppgifter, analys av risker när det gäller personuppgifter samt verktyg och initiativ för att öka medvetenheten, eftersom dessa digitala verktyg kan bidra till att kontrollera och bättre skydda deras uppgifter.

İngilizce

5.5 It is important for consumers to receive adequate guidance, especially in areas such as data anonymisation and pseudonymisation, personal data risk analysis and tools and initiatives enhancing consumer awareness, since with these digital tools they can help to better control and secure their data.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İsveççe

Innan sådana uppgifter lämnas ut skall gemenskapsmyndigheten i samarbete med de nationella myndigheterna se till att de metoder som tillämpas för anonymiseringen av dessa uppsättningar mikrodata i överensstämmelse med gällande bästa praxis minimerar risken för identifiering av de statistiska enheterna i fråga, i enlighet med förordning (EG) nr 322/97.

İngilizce

Prior to such release, the Community authority shall ensure in cooperation with the national authorities, that the methods of anonymisation applied to these microdata sets minimise in accordance with current best practice the risk of identification of the statistical units concerned, in accordance with Regulation (EC) No 322/97.

Son Güncelleme: 2017-02-21
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Translated.com

İsveççe

Å ena sidan är det viktigt att medlemsstaterna, när den rapporterade händelsen beror på allvarlig försumlighet , kan vidta rättsliga åtgärder. Å andra sidan är det viktigt att vidhålla artikel 9 i kommissionens ursprungliga form , vilken tog upp den konfidentiella rapporteringen då en? anonymisering? av rapporterna ofta är avgörande för en bättre förståelse av de faktorer som kan ligga bakom flygolyckor .

İngilizce

Nevertheless, differences remain on which I have supported the positions of the rapporteur, which were supported, incidentally, by the specialised committee: on the one hand, when an incident that is reported is due to gross negligence, the Member States must be able to take legal action; on the other, what was Article 9 in the version originally proposed by the Commission, dealing with confidential reporting, must be maintained because the'disidentification ' of reporting in this area is often crucial to a better understanding of the factors that can influence the occurrence of air accidents.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

İsveççe

Mina ursprungliga farhågor var följande: för det första , trots att det i förslaget krävs konfidentialitet och anonymisering av inrapporterade uppgifter , vilket uteslutande är en juridisk fråga, tas frågan med missbruk av uppgifter inte upp på ett tillfredsställande sätt , särskilt eftersom uppgifter skulle kunna tillhandahållas till tredje part genom många olika kanaler , däribland de så kallade och vagt definierade " forskningsorganen" etc.

İngilizce

My initial concerns were as follows: first, although the proposal insists on confidentiality and disidentification of reported information, which is a purely legal issue, it does not satisfactorily tackle the issue of information abuse, especially since data could be made available to third parties through many different channels, including the so-called and loosely-defined" research institutions ", etc.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İsveççe

Mina ursprungliga farhågor var följande: för det första, trots att det i förslaget krävs konfidentialitet och anonymisering av inrapporterade uppgifter, vilket uteslutande är en juridisk fråga, tas frågan med missbruk av uppgifter inte upp på ett tillfredsställande sätt, särskilt eftersom uppgifter skulle kunna tillhandahållas till tredje part genom många olika kanaler, däribland de så kallade och vagt definierade "forskningsorganen" etc. Luftfart granskas alltid noga i media och ytterligare sådana möjligheter till rapportering skulle oundvikligen missbrukas.

İngilizce

My initial concerns were as follows: first, although the proposal insists on confidentiality and disidentification of reported information, which is a purely legal issue, it does not satisfactorily tackle the issue of information abuse, especially since data could be made available to third parties through many different channels, including the so-called and loosely-defined "research institutions", etc. Aviation is always under close scrutiny by the media and such additional opportunities for reporting would inevitably be misused.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam