Google'a Sor

Şunu aradınız:: igångsatt (İsveççe - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İsveççe

İngilizce

Bilgi

İsveççe

igångsatt

İngilizce

launched

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

FFormgivnings­tävling igångsatt

İngilizce

Competition launched

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Utformning slutförd, konkurrens­präglad dialog igångsatt, helt slutförd 2018

İngilizce

design completed, competitive dialogue launched, overall completion by 2018

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

igångsatt i juni 2004; slutligt urval planerat till december 20043

İngilizce

launched in June 2004; final selection due in December 20043

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Kommissionen har igångsatt en utredning av denna fråga som kommer att vara slutförd i september.

İngilizce

The Commission has launched a study on this issue which will be completed in September.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İsveççe

vindrutetorkaren är igångsatt och dess fortlöpande eller automatiskt styrda drift pågått under minst två minuter.

İngilizce

the windshield wiper is switched ON and its continuous or automatically controlled operation has occurred for a period of at least two minutes.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

vindrutetorkaren är igångsatt och dess fortlöpande eller automatiskt styrda drift pågått under minst två minuter.

İngilizce

The windshield wiper is switched ON and its continuous or automatically controlled operation has occurred for a period of at least 2 minutes.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

ESK hoppas att samtliga dessa ämnen skall ingå i den översyn som kommissionen nu har igångsatt i fråga om politiska begränsningar av statligt stöd.

İngilizce

The ESC hopes that each of these topics will form a part of the review which the Commission has now launched on the policy constraints on State aid.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

ESK hoppas att samtliga dessa ämnen skall ingå i den översyn som kommissionen nu har igångsatt i fråga om politiska begränsningar av statligt stöd.

İngilizce

The ESC hopes that each of these topics will form a part of the review which the Commission hasnow launched on the policy constraints on State aid.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Unionen uttalar sitt stöd för den fredsprocess som Förenta nationerna igångsatt och förnyar sitt engagemang i bevarandet av landets territoriella integritet och nationella obero­ende.

İngilizce

It wishes to express its support for the peace process initiated by the United Nations and would reiterate the importance it attaches to maintaining the territorial integrity and national independence of Afghanistan.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

I scenariot ska hänsyn tas till motorvarvtal, periodisk eller total avsaknad av igångsatt förbränningsmotor under normala körningsförhållanden vid en omgivningstemperatur på – 1 °C.

İngilizce

The scenario shall take into account the engine speeds, periodical absence or complete absence of a running engine during normal driving conditions at an ambient temperature of – 1 °C.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Med undantag av kompenserande stödordningar, bör samtliga stödordningar innehålla bestämmelser om att stöd inte får beviljas till redan igångsatt arbete eller till åtgärder som inletts innan en ansökan om stöd lämnats in på rätt sätt till den behöriga myndigheten.

İngilizce

Except in the case of aid schemes which are compensatory in nature, all aid schemes should therefore provide that no aid may be granted in respect of work begun or activities undertaken before an application for aid has been properly submitted to the competent authority concerned.’

Son Güncelleme: 2014-11-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Jämsides med undersökningen enligt artikel 93.2 har de tyska myndigheterna igångsatt straff- och civilrättsliga utredningar beträffande medlemmar av den förra ledningen för Bremer Vulkan och de förra revisorerna.

İngilizce

In parallel to the investigations under Article 93(2), investigations have been launched under German penaland civil law by the German authorities against members of the former management of Bremer Vulkan andthe previous auditors.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Om detta inte är genomförbart på grund av särskilda styrstrategier för motorn, t.ex. för elektriska hybridfordon, ska ett realistiskt scenario fastställas med hänsyn till varvtal samt periodisk eller total avsaknad av igångsatt förbränningsmotor under normala körningsförhållanden.

İngilizce

However, if this is proven not to be practicable due to specific engine control strategies, for instance in the case of electric hybrid vehicles, a realistic scenario taking into account the engine speeds, periodical absence or complete absence of a running engine during normal driving conditions, shall be determined.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Ett av ett antal åtgärder för genomförande av EU:s strategi mot skattebedrägerier som igångsattes 2006 föreskriver en omarbetning av direktiv 77/799/EEG som legat till grund för det administrativa samarbetet på skatteområdet sedan 1977.

İngilizce

One of a number of measures implementing the EU's strategy against tax fraud, launched in 2006, it provides for an overhaul of directive 77/799/EEC, on which administrative cooperation in the field of taxation has been based since 1977.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

EUPOL-Kinshasa igångsattes i januari 2005 i syfte att övervaka,

İngilizce

EUPOL-"Kinshasa" was launched in January 2005 with the purpose of monitoring,

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İsveççe

EU välkomnar de åtgärder som vidtagits av myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo, Uganda och södra Sudan mot det uppror som igångsatts av LRA och uppmanar de berörda parterna att särskilt ta hänsyn till de humanitära konsekvenserna av sina åtgärder.

İngilizce

The EU applauds the action taken by the authorities of the DRC, Uganda and South Sudan against the LRA rebellion, and urges the parties concerned to give special attention to the humanitarian consequences of such action.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

EU kommer att främja en process som igångsatts av Afghanistans övergångsregering i partnerskap med det internationella samfundet som skall leda till utarbetandet av kontrollerbara normer och övervakningssystem för hur dessa mål skall uppnås

İngilizce

The EU will encourage a process - undertaken by the Transitional Government of Afghanistan in partnership with the international community - leading to the development of verifiable benchmarks and monitoring systems on how to achieve these goals.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Programmet igångsattes 2009 av de europeiska flygplatsernas branschorganisation ACI EUROPE.

İngilizce

The programme was launched by the European airport trade body ACI EUROPE in 2009.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

I krissituationer eller vid begynnande kriser, andelen projekt som igångsatts inom tre månader och som gett EU möjlighet att effektivt bidra till att förhindra, lösa eller stabilisera dessa kriser.

İngilizce

In situations of crisis or emerging crisis, the percentage of projects adopted within 3 months of a crisis context enabling the EU to efficiently contribute to their prevention, resolution or stabilization.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam