Google'a Sor

Şunu aradınız:: inledningsstadiet (İsveççe - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İsveççe

İngilizce

Bilgi

İsveççe

Många av byråerna är fortfarande i inledningsstadiet .

İngilizce

Many of the agencies are still in their start-up phases.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

İsveççe

Skolor bör involveras i försöksprojekt gällande introducerandet av euron, främst i inledningsstadiet.

İngilizce

In this regard too, we must prepare ourselves for a serious problem of democracy.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Skolor bör involveras i försöksprojekt gällande introducerandet av euron , främst i inledningsstadiet .

İngilizce

Schools should be closely involved in pilot projects regarding the introduction of the euro, particularly at the early stage.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

İsveççe

Diskussionerna om visstidsanställning och olika typer av (atypiska) kontrakt med varierande arbetstid befinner sig ännu bara i inledningsstadiet.

İngilizce

As regards temporary work and different types of (atypical) contracts with fluctuating working hours, discussions are still at a very initial stage.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Efter mer än tre års blodig konflikt markerar den senaste utvecklingen inledningsstadiet av en fredsprocess, som ger oss anledning att se framtiden an med en smula större hopp.

İngilizce

After more than three years of bloody conflict, the lat­est developments towards the initiation of a peace process allow us to look forward with greater hope.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Kommis sionen välkomnar de betydande framstegen i ge nomförandet av denna handlingsplan, men beklagar ändå att projekten rent konkret fortfarande befinner sig på inledningsstadiet.

İngilizce

While welcoming the considerable progress made in implementing the plan, the Commission regretted that project implementation was only in the early stages.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Organisationsnivån inom Estlands näringsliv befinner sig ännu i många avseenden på inledningsstadiet även om Estlands handels- och industrikammare redan under många år haft en etablerad ställning.

İngilizce

Estonian business interest representation is still undergoing a considerable process of change, even though the Estonian chamber of commerce and industry has already held an established position for many years.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Europeiska rådet uppmanar ordförandeskapet att vidta nödvändiga åtgärder för att kunna bibehålla en stark förhandlingsposition under hela processen och kommer att se över läget vid sitt möte i december, för att kunna fatta de beslut som blir nödvändiga mot bakgrund av inledningsstadiet av Köpenhamnskonferensen.

İngilizce

The European Council invites the Presidency to take the necessary steps to maintain a strong negotiating position throughout the process and will review the situation at its meeting in December in order to take the necessary decisions in the light of the early stages of the Copenhagen conference.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

En ökad uppmärksamhet på de grundläggande rättigheterna måste främjas i kommissionens avdelningar, där förslagen och initiativen kommer till, och en kultur där hänsynen till de grundläggande rättigheterna intar en framträdande plats måste uppmuntras redan i inledningsstadiet vid utformningen av kommissionens förslag.

İngilizce

The fundamental rights reflex has to be promoted in the services of the Commission where proposals and initiatives are created and a "fundamental rights culture" fostered from the earliest stages of the conception of a Commission proposal.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İsveççe

Sålunda kunde Anne-Marie Sigmund från Ekonomiska och sociala kommittén, Jozef Chabert från Regionkommittén och ombudsmannen Jacob Söderman för konventsledamöterna framföra sina första synpunkter på en process som befinner sig i inledningsstadiet, och de bad om möjlighet att på nytt få yttra sig inför konventsledamöterna i ett senare skede, när arbetet nått längre.

İngilizce

Ms Anne-Marie SIGMUND for the Economic and Social Committee, Mr Jozef CHABERT for the Committee of the Regions and Mr Sodermann, the Ombudsman, gave members of the Convention their initial views on the process that was being set up and asked to be able to address them again, at a later stage, when discussions were more advanced.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Dessutom kommer EIF också att få lov att finansiera utvecklingsprojekt efter idé- och inledningsstadierna.

İngilizce

Moreover, the EIF will be allowed to also fund projects in development status beyond the seed and start-up phases.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Bidrag tilldelas för utredningar (allt ifrån genomförbarhetsstudier till omfattande tekniska utredningar, miljöstudier och kostsamma geologiska undersökningar) som bidrar till att problem med projekt i inledningsstadiet och under arbetsfasen kan lösas, samt till själva anläggningsfasen.

İngilizce

Grants are allocated to studies (from feasibility studies to comprehensive technical and environmental studies and costly geological explorations), thus helping to overcome early stage project difficulties, and to the works phase.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Riskkapitalmarknaderna bör utvecklas ytterligare, särskilt för att förbättra tillgången till finansiering under grodd- och inledningsstadierna.

İngilizce

i. develop further the risk capital market, particularly with a view to improving access to start-up and early-stage financing.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Målsättningen för ETF-startordningen är att öka tillgången på riskkapital för innovativa små och medelstora företag under deras uppbyggnads- och inledningsstadier.

İngilizce

The objective of the ETF Start-up Facility is to increase the availability of risk capital to innovative SMEs during their establishment and early stage development.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

stärka Europeiska investeringsfondens investeringspotential och för detta ändamål vidta nödvändiga åtgärder för att öka dess finansieringskapacitet med upp till 1 miljard euro, samt även finansiera utvecklingsprojekt efter idé- och inledningsstadierna,

İngilizce

strengthen the European Investment Fund’s potential for investment and, to that end, to take the necessary steps to raise its financing capacity by up to €1 billion and also fund projects in development status beyond seed and start-up phases;

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Trots detta finns det fortfarande märkbara skillnader när det gäller att tillhandahålla finansiering under grodd- och inledningsstadierna.

İngilizce

Nevertheless, there are still notable gaps in the provision of seed and early stage financing.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Denna svaghet hanteras av ETF-startordningen, vilken inrättats för att öka tillgången på finansiering under grodd- och inledningsstadierna, genom investeringar i specialiserade riskkapitalfonder.

İngilizce

This weakness is being addressed by the ETF Start-up Facility, which has been set up to strengthen the availability of seed and early stage financing, through investment in specialised venture capital funds.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

I utvärderingens inledningsstadie arbetar experterna var och en för sig, och betygssätter och kommenterar alla kriterier i enlighet med arbetsprogrammet och meddelandet om ansökningsomgången.

İngilizce

In the initial phase of the evaluation each expert works individually, and gives scores and comments for each criterion as described in the work programme and call.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Med avseende på ovanstående bör Irland prioritera följande: i) Riskkapitalmarknaderna bör utvecklas ytterligare, särskilt för att fortsätta att förbättra tillgången till finansiering av nyetablering och under Inledningsstadierna. erna.

İngilizce

(i) develop further the risk capital market by easing constraints on institutional investment in equity capital, and adapting the fiscal framework so as to facilitate investment and entrepreneurship, the latter to be also encouraged by adjusting bankruptcy laws.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Riskkapitalmarknaderna bör utvecklas ytterligare, särskilt för att fortsätta att förbättratillgången till finansiering av nyetablering och under inledningsstadierna.

İngilizce

(ii)adopt a comprehensive strategy to increase the participation of women in thelabour market, including the removal of tax-benefit disincentives, and put inplace measures which facilitate the reconciliation of work and family life; pursue, in particular, flexible leave schemes and a sustained effort to increase thesupply of care for children and other dependants.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam