Google'a Sor

Şunu aradınız:: integrationsprogrammens (İsveççe - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İsveççe

İngilizce

Bilgi

İsveççe

Ett av de regionala integrationsprogrammens främsta mål är naturligtvis att skapa fler arbetstillfällen.

İngilizce

Obviously job creation is one of the major goals of the regional integration programmes.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Ett viktigt diskussionsämne är integrationsprogrammens utformning och vilka slags integrationsåtgärder som skall erbjudas.

İngilizce

A major area of debate concerns the nature of integration programmes and the kind of integration measures which should be provided.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Integrationsprojektens och integrationsprogrammens kvalitet mäts genom att man bedömer deras relevans, effektivitet, ändamålsenlighet, hållbarhet och inverkan.

İngilizce

The quality of the integration projects and programmes is measured by assessing their relevance, efficiency, effectiveness, sustainability and impact.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Alla medlemsstater har inte lämnat uppgifter om integrationsprogrammens längd och den verkar variera, men som regel sträcker de sig över två–tre år.

İngilizce

Not all Member States have given information on the length of their integration programmes and it seems to vary, but in most cases they last 2-3 years.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Det statliga integrationsprogrammet, kompletterat med en lämplig genomförandeplan, ger betydande möjligheter att stärka processen i det estländska samhället för att integrera den minoritet som inte talar estniska.

İngilizce

The State Integration Programme, complemented with a proper implementation plan, offers substantial scope for strengthening the process within Estonian society towards the integration of the non-Estonian speaking minority.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Uttalande från ordförandeskapet på Europeiska unionens vägnar om den estländska språklagen och det statliga integrationsprogrammet

İngilizce

Statement by the Presidency on behalf of the European Union on The Estonian Language Law and the State Integration Programme

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Europeiska unionen erkänner samtidigt den estländska regeringens beslut att i mars 2000 anta det statliga integrationsprogrammet för åren 20002007.

İngilizce

At the same time the European Union acknowledges the Estonian government decision to adopt in March 2000 the State Integration Programme for the years 2000-2007.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Dessa myndigheter känner bättre än andra typer av offentliga myndigheter till följderna av integrationsprogrammen och förutsättningarna för att de skall kunna fungera.

İngilizce

They know more than any other type of public authority about the impact of integration programmes and the preconditions for making them work.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Att integrationsprogrammen i de sex städerna varit lyckade visas av det faktum att attityderna till rörlighet, håller på att förbättras (se bilaga 5).

İngilizce

The success of the integration programmes in place in the six cities is evidenced by the fact that attitudes towards mobility are gradually improving (see Annex 5).

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Med beaktande av de politiska Köpenhamnskriterierna välkomnade EU de åtgärder som har vidtagits för att stödja integrationen av icke-medborgare i det estniska samhället, bl.a. genom ändringar i språklagen och antagande av det statliga integrationsprogrammet för icke-ester och uppmuntrade Estland att fortsätta genomförandet av språklagen i enlighet med internationella normer och Europaavtalet.

İngilizce

With regard to Copenhagen political criteria, the Association Council welcomed the steps that Estonia has taken to support the integration of non-citizens into society, including the introduction of amendments to the Language Law and the adoption of the State Integration Programme for non-Estonians, and encouraged Estonia to continue the implementation of the Language Law in accordance with international standards and the Europe Agreement.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

De nationella integrationsprogrammen har som regel tre huvudinslag: språkundervisning, orienterings- eller introduktionskurser och arbetsmarknadsanpassning.

İngilizce

The national integration programmes consist in general of three main components: language tuition, orientation or introduction courses and professional labour market training.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Under 2001 började den lettiska staten själv finansiera delar av integrationsprogrammet.

İngilizce

In 2001 the Latvian state itself started to finance parts of the integration programme.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Representanter för migranter, även kvinnor, bör i större utsträckning delta i utformningen och genomförandet av integrationspolitiken och integrationsprogrammen.

İngilizce

The involvement of migrant representatives, including women, in the drawing up and implementation of integration policies and programmes should be enhanced.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

De lokala och regionala integrationsprogrammen

İngilizce

Regional and local integration programmes

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

I januari 2004 fattades beslut om det andra integrationsprogrammet med sikte på genomförandet av gemenskapens regelverk.

İngilizce

In January 2004 the second integration programme for conforming with the existing body of EU law was adopted.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

De gör det också möjligt att fastställa konkreta mål för integrationspolitiken och integrationsprogrammen.

İngilizce

They enable the setting of concrete targets for integration policy and programmes.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

I Danmark har som avskräckande åtgärder de särskilda integrationsbidragen sänkts till en nivå under de befintliga kontantförmånerna för deltagare i integrationsprogrammen, intjäningsprincipen för familjeförmåner och barnbidrag har återinförts för flyktingar och i en harmonisering av rätten till ålderspension har flyktingars undantag från intjäningsprincipen avskaffats.

İngilizce

In Denmark, dissuasive measures reduced special integration allowances below the existing cash benefits for participant in integration programs, the accrual principle for family benefits and child benefit for refugees was restored while a harmonization of eligibility rules for old age pension also no longer exempt refugees from the accrual principle.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

För att underbygga integrationsprogrammen införde budgetmyndigheten särskilda bestämmelser i Europeiska gemenskapernas allmänna budget från 2003 till 2005 för att finansiera det förberedande arbetet med integration.

İngilizce

To underpin this programming in the area of integration, the budgetary Authority entered specific appropriations in the general budget of the European Communities from 2003 to 2005 for the financing of preparatory actions in the field of integration.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

I Österrike måste invandrarna bekosta integrationsprogrammet, men upp till 50 procent kan återbetalas av staten om invandraren fullgör integrationsavtalet inom arton månader.

İngilizce

In Austria the immigrants have to bear the cost of the integration programme and up to 50% may be reimbursed by the Government if the migrant complies with the integration agreement within 18 months.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

I Frankrike kommer den nya grundlagen om decentralisering att leda till nära samarbete mellan staten, kommunerna, sakkunniga på området och de berörda medborgarna för att utveckla nya sätt att genomföra och bedöma politiska åtgärder för bekämpning av ekonomisk osäkerhet och social utestängning, och ministeriet kommer i framtiden att ha det fulla ansvaret för integrationsprogrammet för minimiinkomster och mobilisering av alla delaktiga aktörer.

İngilizce

In France the new constitutional law on decentralisation will lead to close partnership between the State, local authorities, experts in the field and citizens concerned in developing new ways of implementing and assessing policies to fight financial insecurity and social exclusion and in future the department will in future have full responsibility for the minimum income integration programme and mobilising all the actors involved.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam