Google'a Sor

Şunu aradınız:: kyotoåtagandena (İsveççe - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İsveççe

İngilizce

Bilgi

İsveççe

Att intensifiera genomförandet av åtgärder för att uppfylla Kyotoåtagandena.

İngilizce

stepping up implementation of measures to meet Kyoto commitments;

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Ta därför ert ansvar och säg att Europa, hela Europa, måste fullgöra Kyotoåtagandena.

İngilizce

Therefore, take responsibility and say that Europe, the whole of Europe, must meet the Kyoto commitments.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İsveççe

Anders Wijkmans betänkande klargör att EU: s första prioritet är att leva upp till Kyotoåtagandena .

İngilizce

Mr Wijkman’ s report makes it clear that living up to the Kyoto requirements is the first priority of the EU.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

İsveççe

Vi anser också att EU skadar sin trovärdighet om det godtar bestämmelser där inte Kyotoåtagandena beaktas.

İngilizce

It is our view that the European Union damages its own credibility if it accepts regulations that do not take into account the achievement of the Kyoto commitments.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İsveççe

Internationella förhandlingar pågår nu om ett globalt klimatförändringsavtal som ska ge effektiva åtgärder efter 2012 när Kyotoåtagandena tar slut.

İngilizce

International negotiations are now taking place on a global climate change agreement to take effective action after 2012 when the Kyoto commitments end.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Kyotoprotokollet föreskriver också att parterna i slutet av 2005 måste ha gett prov på sina framsteg när det gäller att uppfylla Kyotoåtagandena.

İngilizce

The Kyoto Protocol also stipulates that, by the end of 2005, parties must demonstrate their progress in meeting their Kyoto commitments.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İsveççe

Kommissionen anser att det finns en unik möjlighet att fullgöra Kyotoåtagandena på ett kostnadseffektivt sätt om man låter företag15 delta i handeln med utsläppsrätter.

İngilizce

It is the Commission’s view that the involvement of companies15 in emissions trading represents a unique opportunity for a cost-effective implementation of the Kyoto commitments.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Europeiska gemenskapens fullgörande av Kyotoåtagandena kommer att vara beroende av att det finns lämpliga nationella inventeringssystem och välfungerande nationella registersystem.

İngilizce

The EC’s compliance with the Kyoto commitments will depend on the existence of appropriate national inventory systems and well functioning national registry systems.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Efter Kyotoåtagandena måste man kunna förbinda sig till större utsläppsminskningar om man skall kunna undvika en farligt snabb uppvärmning av klimatet .

İngilizce

After the commitments of Kyoto we will have to be able to commit to greater reductions in emissions to be able to prevent global warming, which is happening dangerously fast.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

İsveççe

Europeiska unionen måste göra allt för att följa och få Kyotoåtagandena att följas inom utsatt tid och att genomföra en politik för hållbar utveckling .

İngilizce

The European Union owes it to itself to do everything to respect and ensure that others respect the Kyoto commitments by the stated deadlines and to implement a policy of sustainable development.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

İsveççe

Vi förväntar oss mycket mer än så. Vi förväntar oss att mycket mer restriktiva mål sätts upp för transportpolitiken, energipolitiken och Kyotoåtagandena.

İngilizce

We are expecting a great deal more; we are expecting much more restrictive targets to be set in the areas of transport policy, energy policy and the Kyoto commitments.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İsveççe

Detta förslag, som skall betraktas i samband med de övergripande insatserna för att uppfylla Kyotoåtagandena, kommer att medföra åtgärder för energieffektivitet.

İngilizce

This proposal, which is to be seen in the context of overall efforts to fulfil the Kyoto commitments will supplement measures on energy efficiency.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Hittills räcker minskningarna av växthusgasutsläppen inte till för att EU-15 skall nå en trendmässig utveckling mot gör det möjligt att uppfylla Kyotoåtagandena.

İngilizce

So far reduction in greenhouse gases are not sufficient to put the EU-15 on a linear path to meeting its Kyoto commitments.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Därför bör handeln med utsläppsrätter vara en del av en sammanhängande ram av gemensamma, samordnade politiska strategier och åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser och uppfylla Kyotoåtagandena.

İngilizce

Emissions trading should therefore form part of a coherent framework of common and co-ordinated policies and measures for reducing greenhouse gas emissions and implementing the Kyoto commitments.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

På den här punkten skulle vi vilja återlansera vårt gamla förslag om en klimatstabilitetspakt. Detta skulle fastställa ett gemensamt förvaltningssystem för Kyotoåtagandena som inte bara skulle vara repressivt utan också positivt.

İngilizce

On this point, we would like to relaunch our old proposal for a climate stability pact, which would lay down a joint management system for the Kyoto commitments that would be not merely repressive but also positive.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İsveççe

Det förvånar mig därför att ingen därefter har nämnt detta faktum i de konkreta förslagen med hänsyn till uppfyllande av Kyotoåtagandena , och jag vill fråga kommissionen om detta rent konkret ingår i kommissionens bedömningar .

İngilizce

I am therefore surprised that no-one has since mentioned this fact in the concrete proposals tabled with a view to fulfilling the Kyoto obligations, and I should like to ask the Commission whether this consideration has been quite specifically included among the matters to be deliberated by the Commission.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

İsveççe

Det är också viktigt att inta en tydlig ståndpunkt gentemot George Bush och hans mest aggressiva ståndpunkter, främst när det rör det amerikanska antimissilförsvaret och dödsstraffet, och att kräva respekt för Kyotoåtagandena .

İngilizce

It is equally important that we adopt a clear stance towards George Bush- against his most aggressive positions, specifically with regard to the American anti-missile defence project and the death penalty and to demand that he respect the Kyoto commitments.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

İsveççe

Systemet för utsläppshandel är dock utformat för att göra det möjligt att fullgöra Kyotoåtagandena så kostnadseffektivt som möjligt. Det sker genom att man minskar de sammanlagda utsläppen från alla berörda anläggningar i stället för att tillämpa generella minskningar för varje enskild anläggning.

İngilizce

However, the emissions trading scheme has been designed to meet the Kyoto commitment in the most cost-effective manner, by reducing the aggregate emissions of all operators concerned, rather than through blanket reduction measures.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Jag är mycket nöjd med att både meddelandet och grönboken antagits samtidigt eftersom det centrala för att vi skall kunna uppfylla Kyotoåtagandena inte är att vi koncentrerar insatserna på en viss sektor eller ett visst instrument, utan att vi i stället parallellt vidtar åtgärder när det gäller en lång rad utsläppskällor.

İngilizce

I am very satisfied to see both the Communication and the Green Paper adopted together, because the key to meeting our Kyoto commitments is not to concentrate on one or the other sector, or one or the other instrument, but to take action simultaneously on a broad range of emission sources.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Kommissionen kan givetvis inte uttala sig om pågående utvärderingar , men kommer att använda alla politiska och rättsliga medel som den har för att se till att alla planer överensstämmer med Kyotoåtagandena och bekräftade uppgifter om utsläpp för 2005 , för att garantera företagen likvärdiga konkurrensvillkor.

İngilizce

The Commission cannot, of course, decide on the merits of evaluations under way, but will use every political and legal means at its disposal in order to ensure that all the plans are in keeping with the Kyoto commitments and the confirmed data on emissions for 2005, in a bid to safeguard equal terms of competition for companies.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam