Google'a Sor

Şunu aradınız:: områdesgränser (İsveççe - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İsveççe

İngilizce

Bilgi

İsveççe

Områdesgränser:

İngilizce

Area borders:

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

fil för Norra Amerikas statistiska områdesgränser

İngilizce

North America Statistical Areas Boundary File

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Lista över områdesgränser avgränsade med kommatecken

İngilizce

Comma-separated list of the area borders

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Lista med områdesgränser för kommentarer åtskilda med kommatecken

İngilizce

Comma-separated list of area borders for comments

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

c) Fastställande av områdesgränser på överkommunal nivå inom provinsen.

İngilizce

(c) territorial demarcations of supra-municipal scope not going beyond provincial boundaries;

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Projekten inom Life-Natur har lett till förbättringar av vetenskapliga uppgifter om områden och korrigeringar av områdesgränser.

İngilizce

LIFE-Nature projects have brought improvements to the scientific data concerning sites and corrections to site boundaries.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

För att minska de negativa miljöeffekterna föreslår vi emellertid också maximala områdesgränser som blir lägre än för de ytor som odlats under referensperioden för tilldelning av det nya arealbidraget .

İngilizce

To date, the European Parliament had always responded with a report or a resolution to communications prior to reform of the CMOs.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

För att minska de negativa miljöeffekterna föreslår vi emellertid också maximala områdesgränser som blir lägre än för de ytor som odlats under referensperioden för tilldelning av det nya arealbidraget.

İngilizce

However, in order to reduce the negative effects on the environment, we are also proposing maximum area limits, which are in fact below the areas planted during the reference period for the allocation of the new area payment.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Av den anledningen finnssärskilda Marie Curie Actions-program för att stödja initiativ somfrämjar samarbete över områdesgränser, t.ex. mellanindustrivärlden och den akademiska världen.

İngilizce

For this reason there are Marie Curie Actions specially designed to support initiatives which promotecross-sector collaborations, for example between industry andacademia.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Kommissionens meddelande "För ett kunskapens Europa" är ett betydelsefullt försök att definiera områdesgränser och innehåll i den nya generationen av gemenskapsåtgärder på sektorerna utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor.

İngilizce

The Commission Communication entitled "Towards a Europe of Knowledge" is an important attempt to define the scope and content of the new generation of European Union activities in the fields of education, training and youth.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İsveççe

Förutom dessa prioriterade områden vill kommissionen också stärka innovationen utöver områdesgränserna med övergripande åtgärder för att mer generellt öka spridningen av EU:s GNSS.

İngilizce

In addition to these priority domains, the Commission proposes to enhance innovation across domains with ‘horizontal’ action to improve EU GNSS pervasiveness more generally.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Ett sådant samarbete över områdesgränserna behövs även på EU-nivå eftersom politiken på en rad olika områden - till exempel näringsliv, informationssamhället, social sammanhållning och regional utveckling, miljö, transport, socialpolitik samt hälsa och säkerhet i arbetet - får konsekvenser för handikappfrågorna.

İngilizce

This is also true at EU level where a number of policies such as industry, information society, social cohesion and regional development, environment, transport, social policy and health and safety at work affect accessibility issues.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Om områdesgränserna överförs digitalt kan detta fält beräknas automatiskt som polygonens centrum.

İngilizce

If site boundaries are transferred in digital way this field can be automatically calculated as the central point of the polygons.

Son Güncelleme: 2017-02-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

İsveççe

Om områdesgränserna också finns i ett geografiskt informationssystem, med hänvisning till kartserier som används för digitalisering, skala, kartprojektion och -parametrar, bör dessa digitala data vara åtkomliga och hithörande information tas med i blanketten.

İngilizce

If site boundaries are also available from a geographical information system, with reference to map series used for digitisation, scale, map projection and parameters, these digital data should be accessible and information related hereto included in the form.

Son Güncelleme: 2016-10-24
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

İsveççe

Österrike har lämnat in en formell begäran, i form av en skrivelse till kommissionen av den 25 november, om en övergångsperiod under vilken ITS får användas i Österrike tillsammans med de punkt-till-punkt ENG-system som Österreichischer Rundfunk använder, och enbart inom de tids- och områdesgränser som ska fastställas efter samordning med de österrikiska myndigheter som ansvarar för spektrumförvaltning.

İngilizce

Austria has formally requested, by letter to the Commission of 25 November a transitional period during which ITS can be used in Austria only within time and regional limits to be set after coordination by the authorities responsible in Austria for spectrum management with the ENG point-to-point systems operated by the Austrian Broadcasting Corporation.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İsveççe

Övervakningskameror: övervakningskameror kan användas av säkerhetspersonalen för att kontrollera incidenter och larm från system för upptäckt av intrång på stora platser eller vid områdesgränsen.

İngilizce

closed circuit television (CCTV): CCTV may be used by security personnel in order to verify incidents and IDS alarms on large sites or at perimeters;

Son Güncelleme: 2014-11-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İsveççe

Jag är extremt besviken över attityden hos Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och konsumentskydd, ef­tersom de inte insisterar på inrättandet av ett minimiavstånd från områdesgränsen till närmaste bostadsområden.

İngilizce

I am extremely disappointed with the attitude of the European Parliament's Committee on the Environment, Public Health and Consumer Protection for not insisting that a minimum distance from the site boundary to residential areas be established.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İsveççe

Integration av nya aktörer utanför områdesgränserna

İngilizce

The magic triangle of the public, private and voluntary sectors

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İsveççe

Anser kommissionen att det är lämpligt att en statlig myndighet rekommenderar principer för områdesgränser för Natura 2000-nätverket som strider mot det rättspraxis som fastställdes i samband med domstolens mål C 44/95 (det så kallade Lappel Bank-målet)?

İngilizce

Does the Commission regard it as appropriate that a state authority should be recommending criteria for determining sites to be included in the Natura 2000 network which are at odds with the case law of the Court of Justice of the European Communities as reflected in its judgment in Case C 44/95 (the socalled Lappel Bank case)?

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İsveççe

Jag är extremt besviken över attityden hos Europaparlamentets utskott för miljö , folkhälsa och konsumentskydd, eftersom de inte insisterar på inrättandet av ett minimiavstånd från områdesgränsen till närmaste bostadsområden .

İngilizce

I am extremely disappointed with the attitude of the European Parliament 's Committee on the Environment, Public Health and Consumer Protection for not insisting that a minimum distance from the site boundary to residential areas be established.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam