Google'a Sor

Şunu aradınız:: remissvar (İsveççe - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İsveççe

İngilizce

Bilgi

İsveççe

Varje år håller ReK fem plenarsessioner där kommitténs 344 ledamöter röstar om yttranden som utgör remissvar på olika lagstiftningsförslag.

İngilizce

The CoR organises five plenary sessions a year, where its 344 members vote on opinions issued in response to proposed legislation.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İsveççe

I flera remissvar begärde nationella parlament att kommissionens argument skulle förtydligas eller underbyggas av mer fakta.

İngilizce

Several opinions sent by national parliaments asked for Commission arguments to be clarified or backed by more detailed data.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Varje år håller ReK fem plenarsessioner, där kommitténs 344 ledamöter röstar om yttranden som utgör remissvar på olika lagstiftningsförslag.

İngilizce

The CoR holds five plenary sessions a year, where its 344 members vote on reports, known as opinions, issued in response to proposed legislation.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Varje år håller ReK fem plenarsessioner där kommitténs 344 ledamöter röstar om rapporter, eller yttranden, som utgör remissvar på olika lagstiftnin

İngilizce

The CoR organises five plenary sessions a year, where its 344 members vote on reports, known as opinions, issued in response to proposed legislation.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Rapporten är en sammanställning av de yttranden och remissvar angående grönboken som inkommit till kommissionen med anledning av de planerade konstitutionella ändringarna av fördragen.

İngilizce

In this report, the Commission summarises, with a view to the constitutional revision of the Treaties, the opinions and reactions received in response to the Green Paper.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Varje år håller ReK fem plenarsessioner där kommitténs 344 ledamöter röstar om rapporter, eller yttranden, som utgör remissvar på olika lagstiftningsförslag.

İngilizce

The CoR organises five plenary sessions a year, where its 344 members vote on opinions issued in response to proposed legislation.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Varje år håller ReK fem plenarsessioner där kommitténs 344 ledamöter röstar om rapporter, eller yttranden, som utgör remissvar på olika lagstiftningsförslag.

İngilizce

The CoR organises five plenary sessions a year, where its 344 members vote on reports, known as opinions, issued in response to the proposed legislation.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

2.1.1 Enligt kommissionen får biståndet till mindre utvecklade regioner så gott som enhälligt stöd i de remissvar som inkommit till kommissionen.

İngilizce

2.1.1 points out that, according to the Commission, the opinions it has received have been almost unanimous in endorsing continued support for less developed regions.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Det åligger miljöministeriet att säkerställa att, när nationella listor över naturvårdsområden tas fram för regeringsbeslut på grundval av remissvar, inte otillbörliga argument påverkar denna process.

İngilizce

It is for the Ministry of the Environment to see that when the national list of sites is now further developed for government decision on the basis of comments received, inappropriate arguments do not influence this process.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

En utvärdering av det stora antal remissvar som inkommit på den grönbok om EU:s straffrättsliga lagstiftning om frihetsberövande som kommissionen offentliggjorde i juni 20114 visar att högsta prioritet bör läggas vid att rambesluten genomförs korrekt och inom föreskriven tid.

İngilizce

The assessment of the numerous replies to the Commission Green Paper of June 2011 on the application of EU criminal justice legislation in the field of detention4, showed that the proper and timely implementation of the Framework Decisions should have absolute priority.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Vidare har EMI avgett remissvar på förslag till nationell och EU-rättslig lagstiftning på områden som omfattas av institutets kompetens, så som föreskrivs i artikel 109f.6 i EG-fördraget.

İngilizce

It was also consulted on draft Community and national legislation within its sphere of competence as laid down in Article 109f(6) of the EC Treaty.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Anser kommissionen det nödvändigt att alla arbetsdokument, förslag till standarder och remissvar skall föreligga på tre språk samt att alla länder och intressenter skall vara eniga innan en standard skickas på omröstning till medlemsstaterna då detta förfarande innebär att ett enskilt land med ständiga förbehåll och invändningar kan blockera processen i det oändliga?

İngilizce

Is it necessary for all working papers, standards proposals and answers at hearings to be available in three languages and for all countries and interests to agree before a standard is put to the vote in the Member States, since this procedure results in one country being able to impede the process indefinitely with constant reservations and objections?

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

I många av remissvaren framhölls att 0,2 % av befolkningen var ett onödigt högt tröskelvärde för att se till att initiativet var representativt för det europeiska allmänintresset.

İngilizce

However many respondents considered that 0.2% of the population was an unnecessarily high threshold to achieve the objective of ensuring representation of a European interest.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

I många av remissvaren på grönboken framhölls att 0,2 % av befolkningen var en onödigt högt tröskelvärde för att se till att initiativet var representativt för det europeiska allmänintresset.

İngilizce

However many respondents to the Green Paper considered that 0.2% of the population was an unnecessarily high threshold in order to achieve the objective of ensuring representation of a European interest.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Med utgångspunkt i de många remissvaren har kommissionen sedan gjort en bedömning av de olika politiska handlingsalternativen.

İngilizce

Following a large number of responses, the Commission then assessed the different policy options for addressing the situation.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

För tydlighetens skull kommer inläggen vid den offentliga utfrågningen, som ger god överblick av åsikternas spridning, att behandlas skilt från de skriftliga remissvaren på grönboken, som i allmänhet är mycket mer detaljerade.15

İngilizce

A clearer picture can be obtained by looking at the separate sources, namely the contributions at the public hearing, which provides a comprehensive overview of opinion, and the written replies to the Green Paper, which are as a rule far more detailed.15

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Efter att ha granskat de inkomna remissvaren lade kommissionen fram sina planer för framtiden i meddelandet "Offentlig upphandling inom Europeiska unionen"3 i mars 1998.

İngilizce

After analysing the contributions received, the Commission mapped out the perspectives for future action in its Communication entitled "Public Procurement in the European Union" of March 19983.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İsveççe

Remissvaren, både från enskilda och från organisationer, bekräftar att man bör förtydliga och precisera hur principerna om skydd av personuppgifter ska tillämpas på ny teknik, för att se till att enskildas personuppgifter får ett faktiskt och effektivt skydd, oavsett vilken teknik som används för att behandla uppgifterna, och för att se till att de registeransvariga är fullt medvetna om hur den nya tekniken påverkar skyddet av personuppgifter.

İngilizce

Responses to the consultations, both from private individuals and organisations, have confirmed the need to clarify and specify the application of data protection principles to new technologies, in order to ensure that individuals' personal data are actually effectively protected, whatever the technology used to process their data, and that data controllers are fully aware of the implications of new technologies on data protection.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

I detta förslag har vi tagit hänsyn till remissvaren.

İngilizce

This proposal duly reflects the comments received.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

På samma webbplats återfinns även remissvaren från experter och organisationer på frågorna i det offentliga frågeformuläret.

İngilizce

The same web site displays the replies to the public questionnaire from experts and organisations.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam