Google'a Sor

Şunu aradınız:: slottid (İsveççe - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İsveççe

İngilizce

Bilgi

İsveççe

Om värdefull slottid för parkering vid terminalen inte utnyttjas under en längre tid bör rättigheterna dras in.

İngilizce

Non usage of valuable terminal parking slots over a prolonged period should lead to forfeiture of these rights.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Kommissionen har inte fått någon annan förklaring till att OA inte fick någon slottid när andra bolag fick det.

İngilizce

The Commission has not received any other information concerning the reasons for failing to obtain a landing slot while other companies were able to do so.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Slottider

İngilizce

On slots

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Åtgärderna avser kvaliteten på de tjänster som passagerarna och flygbolagen får på marken före start och efter landning (exempelvis bagagehantering, incheckning, bränslepåfyllning), insyn i beslut om flygplatsbuller, samt effektiviteten i det komplexa nätet av slottider som krävs för varje flygning.

İngilizce

The measures address the quality of services passengers and airlines receive on the ground before they take off and after they land (for example, baggage handling, check-in, refuelling), the transparency of decisions on airport noise, as well as the efficiency of the complex network of take-off and landing slots that make up every journey.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

De föreslagna åtgärderna för slottider skulle göra det möjligt att fram till 2025 hantera 24 miljoner fler passagerare per år.

İngilizce

The proposed measures on slots would allow the system to handle 24 million more passengers a year by 2025.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

För att undanröja kommissionens betänkligheter under den inledande översynen såg flygföretagen till att friställa tillräckligt många start- och landningstider vid Bryssels flygplats (Zaventem) för att en ny marknadsaktör skall kunna erbjuda tre dagliga avgångar till Manchester om det inte skulle finnas slottider tillgängliga genom det normala förfarandet för fördelning av start- och landningstider.

İngilizce

In order to remedy the concerns raised by the Commission during the initial review, the carriers undertook to release enough landing and take-off slots at Brussels National for a new entrant to operate three daily services to Manchester, in case these slots would not be available through the normal slot allocation procedure.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Paketet består av ett sammanfattande strategidokument och tre lagstiftningsåtgärder om slottider, marktjänster och buller.

İngilizce

The package consists of a policy summary document and three legislative measures, on slots, ground-handling and noise.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

3.4 Genom böter och straffpåföljder bör man stävja flygbolags fortlöpande missbruk av slottiderna för parkering samt kontinuerliga förseningar, som med tiden kan innebära allvarliga avbrott i trafikflödet på flygplatsen,

İngilizce

3.4 Continuous bad performance relating to their aircraft parking slots by airlines and regular delays, which can over time lead to serious disruption of airport traffic flow, should be tackled by fines and penalties.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

3.6.5 Inom området för lufttransporter upphävdes den 1 januari 2007, genom förordning (EG) nr 1459/2006, undantaget från förbudet i artikel 81.1 i EG-fördraget för IATA-konferenser om passagerartaxor på linjer inom EU och undantaget från slottider och tidtabeller.

İngilizce

3.6.5 Finally, in the area of air transport, the Commission adopted Regulation (EC) No 1459/2006 discontinuing, from 1 January 2007, the exemption from the prohibition under Article 81(1) EC of IATA passenger tariffs for routes within the EU as well as the exemption for slots and scheduling.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İsveççe

Ytterligare forskning kring interferensen mellan tilldelning av slottider och utsläppshandel inom luftfarten.

İngilizce

further research into interference between slot allocation and emissions trading in aviation;

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Ytterligare forskning kring interferensen mellan tilldelning av slottider och utsläpps­handel inom luftfarten.

İngilizce

further research into interference between slot allocation and emissions trading in aviation;

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Flygningen till New York den 15 september 2001 uppges ha blivit inställd på grund av brist på slottider. Även om JFK-flygplatsen i New York öppnades den 14 september kl. 23.00 grekisk tid gjorde den starka efterfrågan på slottider att OA inte kunde få någon.

İngilizce

The flight to New York of 15 September 2001 was said to have been cancelled due to the lack of a landing slot; even though JFK Airport in New York reopened on 14 September 2001 at 23:00, Athens time, the strong demand for landing slots prevented OA from obtaining one.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

När det gäller flygningen den 16 september medförde planets försenade ankomst att de tekniska kontrollerna inte kunde genomföras och att det inte gick att få slottider för den nya flygningen till Kanada, med följd att OA ställde in flygningen.

İngilizce

For the flight of 16 September 2001, the late return of the abovementioned aircraft did not allow enough time for carrying out the technical checks and acquiring the landing slots for the new flight to Canada, which led OA to cancel the flight.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

De inställda flygningarna till Kanada den 15 och den 16 september är likaså en följd av beslut som fattats av OA, både att bolaget inte hade något annat långdistansflyg tillgängligt och föredrog att prioritera andra planerade flygningar, och att bolaget inte i tid kunde genomföra åtgärder rörande tekniska kontroller och förvärv av slottider, med följd att flygningen ställdes in.

İngilizce

At the same time, the cancellation of the flights to Canada on 15 and 16 September 2001 was the result of choices made by OA, either because the company did not have any other long-haul aircraft available and preferred to operate other scheduled flights or because OA could not complete the technical checks and the acquisition of landing slots in due time and therefore had to cancel the flights.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

När det gäller bristen på slottider i New York bekräftar Grekland att JFK-flygplatsen mycket riktigt öppnade igen den 14 september kl. 23.00 grekisk tid, och att den stora efterfrågan på slottider var enda anledningen till att OA inte fick någon.

İngilizce

As regards the lack of landing slots in New York, Greece confirmed that JFK Airport was completely reopened on 14 September 2001 at 23:00, Athens time, and that only the strong demand for landing slots prevented OA from obtaining one.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Detta gäller för tilldelningen av slottider och för flygplatsavgifterna.

İngilizce

3.4.12 The Committee asks to be appropriately represented on the proposed Committee of government experts on charging for the use of infrastructure in order to be able to represent the interests of the EU's regions and local authorities there.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Jag skulle vilja att denna aspekt uppmärksammades- och inte bara av kommissionen - dvs. att landningsrätten inte skall dras in eftersom möjligheterna att få en slottid med ett godkänt plan är mycket viktig i dag i konkurrensen mellan olika länder : det kan finnas en risk att denna slottid ges till tredje land och därmed föreligger en risk för ett kommersiellt utnyttjande av slottider för plan som i allt väsentligt är godkända och som är förorenande och även bullriga.

İngilizce

I would like this point to be made, and not just by the Commission, that landing rights should not be the object of transfer because, naturally, the possibility of having a slot with an authorized aircraft is very important today in competition between the various countries. There may also be the risk of this slot being transferred to third countries, and therefore the risk of a real marketing of slots on aircraft that are basically authorized and are polluting and also noisy.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam