Google'a Sor

Şunu aradınız:: uppbyggnadsfas (İsveççe - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İsveççe

İngilizce

Bilgi

İsveççe

Av detta skäl måste institut från dessa länder delta redan i Emodnets första uppbyggnadsfas.

İngilizce

For this reason, institutes from these countries have taken part in the first phase of the EMODnet construction.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Genomförandet av ITER kommer att innefatta en uppbyggnadsfas på cirka 10 år, en driftsfas på ungefär 20 år samt en avvecklingsfas.

İngilizce

ITER implementation will include a construction phase lasting about ten years, an operation phase lasting about 20 years and a decommissioning phase;

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Rådet noterade att uppdraget för närvarande befinner sig i en uppbyggnadsfas och kommer att nå full operativ förmåga senast i mars 2008.

İngilizce

The Council noted that the Mission is currently in a build-up phase and will reach its full operational capability by March 2008.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Dessa fonderade system är för närvarande i en uppbyggnadsfas, men deras andel av det totala pensionspaketet kommer att bli väsentligt under de kommande decennierna.

İngilizce

At present, these funded schemes are in the build-up phase, but their share in the overall pension package will be significant in the coming decades.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

2.2 Kommittén kan och bör bistå civilsamhällesorganisationerna i södra Medelhavsområdet i deras uppbyggnadsfas genom att erbjuda sin hjälp och solidaritet.

İngilizce

2.2 The EESC can and must help civil society organisations in the southern Mediterranean in their current consolidation phase, providing support and solidarity.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Detta skulle säkerställa att det europeiska insättningsgarantisystemet är kostnadsneutralt för banker och nationella insättningsgarantisystem, och att fördelning av bidrag undviks under insättningsgarantifondens uppbyggnadsfas.

İngilizce

This would ensure that, overall, EDIS is cost-neutral for banks and national DGSs and avoid any redistribution of contributions during the build-up phase of the Deposit Insurance Fund.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Återbetalning: i allmänhet sker återbetalning varje halvår eller en gång per år. Amorteringsfria perioder kan beviljas under projektets uppbyggnadsfas.

İngilizce

Repayment: Normally semi-annual or annual payments.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Det är partnerskapets främsta uppbyggnadsfas där alla framtida åtgärder avgörs, inte minst hur de ska integreras och kunna leda till en konsoliderad utvecklingsplan för området.

İngilizce

It is the main building phase of the partnership, and it determines all future actions, and more especially, how they will be integrated and be able to provide the area with a consolidated development plan.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Sedan förhandlingarna påbörjades har det varit den sydafrikanska regeringens uttalade syfte att delta i främjandet av en regional ekonomisk integration och att inbegripa hela södra Afrika i denna uppbyggnadsfas.

İngilizce

Since the beginning of the negotiations it has been the South African government's declared aim to help promote regional economic integration and to involve the whole of southern Africa in its construction phase.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Detta gör att det europeiska insättningsgarantisystemet blir kostnadsneutral totalt sett för bankerna och de nationella insättningsgarantisystemen och att man undviker komplikationer när det gäller att fastställa bankernas riskprofiler under insättningsgarantifondens uppbyggnadsfas.

İngilizce

This would ensure that EDIS remains cost-neutral overall for banks and national DGSs, and avoid complications in determining banks’ risk profiles in the build-up phase of the Deposit Insurance Fund.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Sådana investeringar kan finansieras genom höjda skatter, utan att stabilitets- och tillväxtpaktens grundkrav överträds, men det skulle kunna äventyra den begränsade konkurrenskraften hos företag som fortfarande befinner sig i en uppbyggnadsfas.

İngilizce

The funding of these investments would be possible at the expense of raising the level of taxes without contravening the basic conditions of the Stability and Growth Pact, but this would endanger the already low competitive ability of enterprises that are still in the build-up phase.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İsveççe

begränsas anslagen för vissa budgetposter som inte grundas på fleråriga program, i synnerhet när det gäller press och kommunikation och förberedande åtgärder för säkerhetsforskning; minskas anslagen också avseende stöd för vissa organ, samtidigt som situationen för organ som är i en uppbyggnadsfas beaktas,

İngilizce

limitation of the appropriations for some budget headings not based on multiannual programmes, in particular regarding press and communication and preparatory action for security research; appropriations have also been reduced for subsidies for certain agencies, taking account of the situation of agencies that are being started up;

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

s) långt framskridet projekt: projekt för vilket ett finansieringsbeslut har fattats och vars projekterings- eller uppbyggnadsfas är i ett sådant stadium att en ändring av de tekniska specifikationerna skulle vara oacceptabel.

İngilizce

(s) "project at an advanced stage of development" means any project which has been the subject of a financing decision and whose design/construction stage has reached a point where a change in the technical specifications would be unacceptable.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İsveççe

långt framskridet projekt: projekt vars planerings- eller uppbyggnadsfas är i ett sådant stadium att en ändring av de tekniska specifikationerna skulle vara oacceptabel för den berörda medlemsstaten; ett sådant hinder kan vara av rättslig, avtalsmässig, ekonomisk, finansiell, social eller miljömässig karaktär och måste styrkas på vederbörligt sätt,

İngilizce

‘project at an advanced stage of development’ means any project whose planning/construction stage has reached a point where a change in the technical specifications would be unacceptable to the Member State concerned. Such an impediment may be legal, contractual, economic, financial, social or environmental in nature and must be duly substantiated;

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Denna rapport har uppenbarligen, vilket framgått av tidigare inlägg, till att börja med inlägget från föredragande Fourçans vars betänkande vi stöder, tjänat som underlag för ett första åsiktsutbyte om de inledande åtgärder som vidtagits av Europeiska centralbanken, som befinner sig i en uppbyggnadsfas sedan den 1 juni i år.

İngilizce

Obviously, as stated by the previous speakers, starting with the rapporteur, Mr Fourçans, whose report we support, this has been useful for a first exchange of views on the first steps of the European Central Bank,

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Banken kommer att särskilt föreslålångfristigalånmedmycket långalöptider (upp till 35år)och somi vissafallkan uppgå till 75%av investeringskostnaden med amorteringsfria perioder där såärlämpligt,garantier som täcker deprojekt somhar ettinvesteringsvärde under deras uppbyggnadsfas och skapandet av värdepapperiseringsfonder.

İngilizce

•offer maturities (up to 30 years andlonger) tailored tothe scaleof the schemes concerned;

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Denna rapport har uppenbarligen, vilket framgått av tidigare inlägg , till att börja med inlägget från föredragande Fourçans vars betänkande vi stöder, tjänat som underlag för ett första åsiktsutbyte om de inledande åtgärder som vidtagits av Europeiska centralbanken , som befinner sig i en uppbyggnadsfas sedan den 1 juni i år .

İngilizce

Obviously, as stated by the previous speakers, starting with the rapporteur, Mr Fourçans, whose report we support, this has been useful for a first exchange of views on the first steps of the European Central Bank, which has been undergoing a process of consolidation since 1 June this year.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam