Google'a Sor

Şunu aradınız:: omställningsperiod (İsveççe - Lehçe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İsveççe

Lehçe

Bilgi

İsveççe

b) en omställningsperiod om minst 12 månader före skörd har iakttagits,

Lehçe

b) spełniony jest okres konwersji co najmniej dwunastu miesięcy przed zbiorem plonów;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

- för jordlotter för vilka omställningsperiod började före den 31 december 2002, och

Lehçe

- dla działek rolnych, dla których okres konwersji rozpoczyna się przed dniem 31 grudnia 2002 r.,

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

24. omställningsfoder/omställningsfoderråvaror: foder/foderråvaror som följer produktionsreglerna i artikel 6, utom för omställningsperioden då dessa regler skall gälla under åtminstone ett år före skörden.

Lehçe

"pasze/materiały paszowe w okresie konwersji"; oznaczają pasze/materiały paszowe otrzymywane zgodnie z zasadami produkcji określonymi w art. 6, z wyłączeniem okresu konwersji, w którym zasady te obowiązują przez przynajmniej jeden rok przed zbiorem plonów;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İsveççe

Före utgången av omställningsperiodens tredje år skall varje mottagare av omställningsbidraget skriftligen meddela den behöriga myndigheten att han önskar bli betraktad som mottagare av ett bidrag för avstående från saluförande genom att acceptera villkoren i artikel 2 och artikel 4.1 i förordning (EEG) nr 1078/77.

Lehçe

Przed końcem trzeciego roku okresu konwersji każdy beneficjent premii z tytułu konwersji może przedłożyć właściwemu organowi pisemne oświadczenie, że wnosi o uznanie go za beneficjenta premii za niewprowadzanie do obrotu, akceptując warunki określone w art. 2 i art. 4 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1078/77.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

Det har visat sig nödvändigt att precisera i synnerhet bestämmelserna om force majeure och att föreskriva att omställningsbidraget delvis skall betalas tillbaka om mottagaren i slutet av omställningsperioden inte längre har det antal djur som krävs. Dessutom bör en mottagare som har åtagit sig de förpliktelser som är förenade med bidraget tillåtas att senare välja bidragssystem för avstående från saluförande, under förutsättning att bidragsbeloppen och perioden då saluförande inte skall ske anpassas därefter.

Lehçe

konieczne okazało się określenie w szczególności przepisów dotyczących przypadków siły wyższej i zapewnienie jedynie częściowego zwrotu premii z tytułu konwersji stad mlecznych w przypadkach, w których beneficjent nie hoduje już wymaganej liczby zwierząt na koniec okresu konwersji; z drugiej strony beneficjent, zaciągając zobowiązania związane z otrzymaniem takiej premii, powinien mieć później możliwość dokonania wyboru systemu premii za niewprowadzanie do obrotu, chociaż w takim wypadku kwoty premii i okres niewprowadzania do obrotu muszą być w odpowiedni sposób dostosowane;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

(15) Gemenskapsindustrin kan behöva en omställningsperiod i detta sammanhang, eftersom den måste genomföra komplexa förändringar både när det gäller den logistiska situationen och försäljningsnätet för att klara av försäljningen till EU-10 som utgör en ny marknad för den.

Lehçe

(15) W tym względzie należy oczekiwać, że przemysł wspólnotowy będzie potrzebował okresu dostosowawczego, mając na uwadze złożone zmiany sieci logistycznej i sprzedaży, jakich wymaga sprzedaż do UE10, aby zaopatrywać nowy dla nich rynek.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

30. Omstrukturering och omställning medför två viktiga ekonomiska konsekvenser för producenterna, nämligen intäktsförluster under omställningsperioden och kostnader för genomförandet av dessa åtgärder. Stödet bör därför täcka båda dess fall. I omstruktureringsprocessen bör det finnas plats för ytterligare nationella åtgärder, inom fastställda gränser.

Lehçe

(30) Restrukturyzacja i konwersja mają dwa podstawowe oddziaływania finansowe na producenta, to znaczy na utratę dochodów podczas okresu konwersji oraz na koszt związany z wdrożeniem tych działań; pomoc powinna pokryć te obydwa oddziaływania; w procesie restrukturyzacji jest miejsce na dodatkowe środki krajowe w ramach określonych ograniczeń.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

Om bidragsmottagaren i fall som inte kan anses vara force majeure under omställningsperiodens fjärde år inte uppfyller de skyldigheter som avses i artikel 3.2 c i förordning (EEG) nr 1078/77, skall trots artikel 9.1 25 % av det totala bidragsbeloppet som han skulle ha varit berättigad till återkrävas eller, om inte hela bidragsbeloppet betalats ut, innehållas; denna procentsats skall minskas i förhållande till skillnaden mellan det antal djurenheter som företaget har och det krävda antalet djurenheter."

Lehçe

W drodze odstępstwa od przepisów art. 9 ust. 1, w przypadku, którego nie można uznać za przypadek siły wyższej i w którym beneficjent premii z tytułu konwersji nie wypełnia już dłużej, w trakcie trwania czwartego roku okresu konwersji, zobowiązania określonego w art. 3 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 1078/77, kwota premii podlegająca zwrotowi lub, jeżeli nie wypłacono mu jeszcze wyrównania, kwota podlegająca wstrzymaniu wynosi 25 % całkowitej kwoty premii, do której otrzymania byłby uprawniony, przy czym wymieniona wielkość procentowa ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do różnicy między liczbą utrzymywanego inwentarza żywego a wymaganą liczbą inwentarza żywego."

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İsveççe

215) föreskrevs att ett bidrag för avstående från saluförande eller för omställning ska betalas till producenter som åtar sig att under en femårsperiod avstå från att saluföra mjölk eller mjölkprodukter, eller att upphöra med sådan försäljning, i syfte att under en omställningsperiod på fyra år ställa om sina mjölkkobesättningar till köttproduktion.

Lehçe

PRZECIWKO KOMISJI oraz z tytułu konwersji stad mlecznych (Dz.U. L 131, s. 1) przewidywało wypłatę premii za niewprowadzanie do obrotu lub premii za konwersję producentom, którzy zobowiązali się nie wprowadzać do obrotu mleka lub przetworów mlecznych w trakcie pięcioletniego okresu niewprowadzania do obrotu albo nie wprowadzać do obrotu mleka lub przetworów mlecznych i przekształcić swoje stada bydła mlecznego w stada bydła mięsnego w trakcie czteroletniego okresu konwersji.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

(15) Gemenskapsindustrin kan behöva en omställningsperiod i detta sammanhang, eftersom den måste genomföra komplexa förändringar både när det gäller den logistiska situationen och försäljningsnätet för att klara av försäljningen till EU-10 som utgör en ny marknad för den. Kommissionen konstaterade dock att exporten inom gemenskapen av kaliumklorid från den största tillverkaren i EU-15 till kunder i EU-10 hade mer än fördubblats mellan 2003 och 2004, vilket även om utgångsvolymen var relativt liten tydde på att leverantörsstrukturen till EU-25 delvis hade börjat förändras.

Lehçe

(15) W tym względzie należy oczekiwać, że przemysł wspólnotowy będzie potrzebował okresu dostosowawczego, mając na uwadze złożone zmiany sieci logistycznej i sprzedaży, jakich wymaga sprzedaż do UE10, aby zaopatrywać nowy dla nich rynek. Niemniej Komisja stwierdziła, że wewnątrzwspólnotowy wywóz potasu przez największego producenta w UE15 do klientów w UE10 zwiększył się ponad dwukrotnie między 2003 a 2004 r., nawet jeśli punkt wyjściowy był relatywnie niski, co wskazywałoby na fakt, iż częściowe zmiany struktury dostaw w UE 25 już się rozpoczęły.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

4. Om bidragsmottagaren i fall som inte kan anses vara force majeure under omställningsperiodens fjärde år inte uppfyller de skyldigheter som avses i artikel 3.2 c i förordning (EEG) nr 1078/77, skall trots artikel 9.1 25% av det totala bidragsbeloppet som han skulle ha varit berättigad till återkrävas eller, om inte hela bidragsbeloppet betalats ut, innehållas; denna procentsats skall minskas i förhållande till skillnaden mellan det antal djurenheter som företaget har och det krävda antalet djurenheter.%quot%

Lehçe

4. W drodze odstępstwa od przepisów art. 9 ust. 1, w przypadku, którego nie można uznać za przypadek siły wyższej i w którym beneficjent premii z tytułu konwersji nie wypełnia już dłużej, w trakcie trwania czwartego roku okresu konwersji, zobowiązania określonego w art. 3 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 1078/77, kwota premii podlegająca zwrotowi lub, jeżeli nie wypłacono mu jeszcze wyrównania, kwota podlegająca wstrzymaniu wynosi 25% całkowitej kwoty premii, do której otrzymania byłby uprawniony, przy czym wymieniona wielkość procentowa ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do różnicy między liczbą utrzymywanego inwentarza żywego a wymaganą liczbą inwentarza żywego."

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam