Şunu aradınız:: infrastrukturarbeten (İsveççe - Letonca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İsveççe

Letonca

Bilgi

İsveççe

infrastrukturarbeten som finansieras av euf

Letonca

eaf finansētais infrastruktūras darbs

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İsveççe

artikel 5: infrastrukturarbeten och planerade åtgärder i schweiz ...

Letonca

2. Šie pasākumi ir saskaņā ar noteikumiem trīspusējā nolīgumā par kravu kombinēto ceļu/dzelzceļa pārvadājumu uzlabošanu cauri alpiem, ko 1991. gada 3. decembrī parakstīja vācijas federatīvās republikas transporta ministrs, Šveices konfederācijas transporta, komunikācijas un enerģijas federālā departamenta vadītājs un itālijas republikas transporta ministrs. 5. pants

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İsveççe

artikel 6: infrastrukturarbeten och planerade åtgärder i gemenskapen ...

Letonca

- dzelzceļa bāzes līniju starp frutigenes reģionu un ronas ieleju, ietverot lečberga pamattuneli (garums aptuveni 30 km, darba ilgums paredzams 7 līdz 10 gadi). 6. pants

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İsveççe

målet för programmet för infrastrukturarbeten är 220 projekt som betraktas som strategiska:

Letonca

infrastruktūru izlīdzināšanas mērķis ir 220, par stratēģiskiem uzskatītu, projektu realizēšana:

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İsveççe

genomförande av mindre och medelstora infrastrukturarbeten för att minska produktionskostnaderna och främja återupptagandet av denna odlingsform,

Letonca

neliela vai vidēja apjoma infrastruktūras darbu īstenošana, lai samazinātu ražošanas izmaksas un sekmētu kultūras pieaugumu;

Son Güncelleme: 2014-11-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

projektet omfattade inte offentliga arbeten såsom infrastrukturarbeten; sådana satsningar skulle göras av kommunen.

Letonca

projektā būvniecības uzņēmumiem nebija paredzēts veikt sabiedriskos celtniecības darbus, piemēram, infrastruktūras izveidi, kas vēlāk tiktu nodota pašvaldībai.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İsveççe

e) genomförande av mindre och medelstora infrastrukturarbeten för att minska produktionskostnaderna och främja återupptagandet av denna odlingsform,

Letonca

e) neliela vai vidēja apjoma infrastruktūras darbu īstenošana, lai samazinātu ražošanas izmaksas un sekmētu kultūras pieaugumu;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İsveççe

statligt stöd till investeringar i jordbruksföretag och stöd till infrastrukturarbeten utförda av consorzi di bonifica, och det planeras en ökning med 10406396 eur.

Letonca

Šis pasākums attiecas uz atbalstu investīcijām lauku saimniecībās un uz atbalstu zemes uzlabošanas konsorciju veiktajiem infrastruktūras darbiem. minētajam pasākumam ir paredzēts budžeta palielinājums par eur 10406396.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İsveççe

när det gäller projekt som finansierar infrastrukturarbeten består ett andra led i projektövervakningsprocessen av inspektioner på platsen där projektet pågår vilket i de flesta fall endast sker före den slutliga betalningen.

Letonca

infrastruktūras darbus finansējošiem projektiem otrs projektu uzraudzības procesa elements ir pārbaudes uz vietas projekta īstenošanas vietā, kas vairumā gadījumu notiek tikai pirms galīgā maksājuma.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İsveççe

[26] det finns ingen gräns fastställd i finansieringsförordningen för ten, men kommissionen tillämpar ändå en tröskel på 10 % för infrastrukturarbeten.

Letonca

[26] lai gan ten finanšu regulā nav paredzēts nekāds ierobežojums, komisija infrastruktūras darbiem piemēro robežlielumu 10 % apmērā.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İsveççe

se till att lagstiftningsramen för koncessioner är förenlig med eu och vidta åtgärder för att locka investerare, bl.a. via offentlig-privata partnerskap, för samfinansiering av stora och strategiska infrastrukturarbeten.

Letonca

nodrošināt atbilstību es tiesiskajam regulējumam attiecībā uz koncesijām un veikt pasākumus, lai piesaistītu ieguldītājus liela apjoma un stratēģisku infrastruktūras darbu līdzfinansēšanai, tostarp izmantojot valsts un privātās partnerības.

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

[12] en medlemsstat som har dömts för att ha låtit ett viktigt naturområde förfalla till följd av en dränering kan till exempel utföra infrastrukturarbeten som syftar till att återställa det vattenstånd som är nödvändigt ur ekologisk synvinkel.

Letonca

[12] piemēram, ja dalībvalsts notiesāta par to, ka pieļāvusi nozīmīgas dabas teritorijas ekoloģisko apstākļu pasliktināšanos nosusināšanas rezultātā, tā var veikt infrastruktūras pasākumus, kas vajadzīgi ekoloģiski nepieciešamo hidroloģisko apstākļu atjaunošanai.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İsveççe

de första åtta paketen, dvs. anläggningsarbeten, infrastrukturarbeten, hissar, fasader, takläggning, tillträdessystem för höjd, mekaniska tjänster och elektroarbeten sändes ut för anbud under 2009.

Letonca

2009. gadā tika izsludināti konkursi par pirmajām astoņām darbu kārtām, proti, būvkonstrukciju izbūvi, objekta infrastruktūras ierīkošanu, liftiem, fasādēm, jumta segumu, piekļuves sistēmām, ēku mehānisko inženieraprīkojumu un tehnisko celtniecības aprīkojumu elektrotehnikas jomā.

Son Güncelleme: 2017-04-28
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

vidare har hävdats att rör för allmänna ändamål används inom byggnadsindustrin och vid infrastrukturarbeten, medan rörledningar används inom olje- och gasindustrierna, att de två produkterna har olika försäljningskanaler samt att rörledningarna säljs direkt till slutanvändarna, inte till handlarna.

Letonca

apgalvoja arī, ka komerciālās caurules izmanto celtniecībā un infrastruktūrā, savukārt cauruļvadus izmanto naftas un gāzes rūpniecībā, un ka abus ražojumus pārdod pa dažādiem pārdošanas kanāliem; cauruļvadus pārdod uzreiz tiešajiem patērētājiem, nevis tirgotājiem.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İsveççe

vid granskningen konstaterades att de aktuella finansieringsnivåerna ligger under de maximalt tillåtna nivåerna (se punkt 21), men den årliga verifieringen av detta villkor är fortfarande synnerligen relevant i de fall där studierna inte åtföljs av infrastrukturarbeten.

Letonca

lai gan revīzijā tika konstatēts, ka faktiskās finansējuma likmes ir zemākas par maksimāli atļautajām likmēm (sk. 21. punktu), šā nosacījuma ikgadēja pārbaude tik un tā ir jo īpaši svarīga tajos gadījumos, kad pētījumiem neseko infrastruktūras darbi.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İsveççe

möjliga restriktioner: en översikt över möjliga delar som kan påverka uppfyllandet av införandeplanen (t.ex. signaleringsarbeten som inbegriper infrastrukturarbeten av större omfattning, försäkran om kontinuitet i gränsöverskridande trafik).

Letonca

potenciālie ierobežojumi: potenciālo elementu apskats, kuri varētu ietekmēt ieviešanas plāna realizāciju (piemēram, signalizācijas darbi, ka ietver lielāka apjoma infrastruktūras darbus, pārrobežu pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšana).

Son Güncelleme: 2014-11-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

infrastrukturarbetet kommer att inbegripa en förbättring av miljö-, arbets- och säkerhetsvillkoren och ett nytt parkeringsområde för färdiga fordon.

Letonca

infrastruktūras darbi iekļaus uzlabotus vides, darba un drošības apstākļus, un jaunu automobiļu parku gatavajiem transportlīdzekļiem.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İsveççe

det ekonomiska bidraget från ten-t får inte överskrida 50 % av kostnaderna för studier och 10 % av kostnaden för infrastrukturarbeten [26] med en övergripande gräns på 10 % av de totala investeringskostnaderna, förutom när det handlar om projekt som gäller positionsbestämnings- och navigeringssystem via satellit och för projekt som går över gränser eller naturliga hinder, för vilka bidragen kan täcka upp till 20 % av den totala investeringskostnaden.

Letonca

ten-t finansiālais atbalsts nedrīkst pārsniegt 50 % no pētījumu izmaksām un 10 % no infrastruktūras darbu izmaksām [26] ar vispārējo ierobežojumu 10 % apmērā no ieguldījumu kopējām izmaksām, izņemot projektus saistībā ar satelītu pozicionēšanu un navigācijas sistēmām un projektus, kuru darbībai ir pārrobežu raksturs, vai dabiskos šķēršļus, kuru gadījumā subsīdijas var būt līdz 20 % no kopējām ieguldījuma izmaksām.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İsveççe

43 i sin särskilda rapport nr 8/2003 [36] om genomförandet av infrastrukturarbeten som finansieras av euf betonade revisionsrätten vikten av att bättre övervaka genomförandet av avtal om bygg- och anläggningsarbeten som finansieras av euf och, framför allt, minska de avvikelser som uppdagats mellan avtalen och det faktiska genomförandet av dem.

Letonca

43. Īpašajā ziņojumā nr. 8/2003 [36] par eaf finansētā infrastruktūras darba izpildi palāta izcēla vajadzību uzlabot darba līgumu izpildes pārraudzību un jo īpaši samazināt novirzes, kas tika konstatētas starp līgumiem un to faktisko izpildi.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam