Google'a Sor

Şunu aradınız:: plaghe (İtalyanca - Danca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İtalyanca

Danca

Bilgi

İtalyanca

Plaghe contusioni e attriti muscolari

Danca

Forvridninger

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

La situazione in quelle plaghe è poco meno che disperata, anche se per il momento può apparirci meno preoccupante della guerra nel Golfo Persico.

Danca

Faktum er, at EF­landenes politiske samarbejde — dvs. arbejdet med at fastlægge en fælles udenrigspolitik — hidtil ikke har gjort det muligt at opfylde de krav, som den interna­tionale situation og de hermed forbunde problemer, stiller.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

Occorre combattere le pratiche di ricerca discutibili (che non si limitano al plagio, alla falsificazione e alla fabbricazione dei dati), dato che possono comportare rischi per la salute, la sicurezza e l’ambiente, suscitare la sfiducia del pubblico e rallentare la diffusione dei benefici della ricerca.

Danca

Tvivlsom praksis inden for nanoforskning (ikke kun plagiat og forfalskede eller opdigtede data) bør bekæmpes, eftersom de indebærer risici for sundhed, sikkerhed og miljø, medfører mistillid i befolkningen og sinker spredningen af forskningens gavnlige virkninger.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

Questo, signor Presidente, non è sintomo di libertà: è volgare plagio commerciale. L'Europa non è questo!

Danca

Fra dette synspunkt må vi følgelig sørge for, at Kommissionens virke bliver mere målrettet og mere præcist, og yderligere undtagelse kan ikke accepteres.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

Fin dalla prima comunicazione al Consiglio, il 22 novembre 1977, la Commissione si interessò al problema della creazione artigianale, ricordando l'urgenza — cito — di «eliminare l'ostacolo agli scambi di queste creazioni rappresentato dall'insufficiente protezione internazionale contro il plagio».

Danca

Kommissionen har derfor prøvet at finde konstruktive løsninger overalt, hvor der er problemer. Den undersgøgelse, som blev nævnt i spørgsmålet, og som Kommissionen har anmodet om, er endu ikke afsluttet.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

« telare i siti paesistici e gli ambienti naturali fragili, nell'imporre i tagli verdi nello sviluppo dell'urbanizzazione e nel conservare ampie plaghe allo etato naturale, accessibili a tutti.

Danca

Iværksættelse af en politik for "uberørte naturområder" sker gennem beskyttelse af naturskønne steder og Bàrbare miljøer, skabelse af grønne områder i byerne og bevaring af store sammenhængende områder ved kyeten, som er tilgængelige for offentligheden.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İtalyanca

Per intervenire a favore degli artigiani di arti figurative (e, in particolare, salvare quelli che esercitano mestieri in via di estinzione), è urgente eliminare l'ostacolo che l'insufficienza della pro tezione internazionale contro il plagio frappone agli scambi delle loro creazioni.

Danca

Hvis man vil hjælpe kunsthåndværkerne (og navnlig redde dem, hvis fag er ved at forsvinde), er det vigtigt at fjerne den hindring for ud veksling af deres produktion, der består i en utilstrækkelig international beskyttelse mod plagiat.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

Dalla documentazione che ciascuno di noi ha ricevuto, risulta che tali atti possono assimilarsi al sequestro di persona, al plagio, che certo giuridicamente è difficilmente de finibile, ma che comporta elementi di coazione materiale, fisica e morale; in altri casi, di incita mento alla prostituzione e sistematicamente — questa è esperienza di tutti noi — alla questua non autorizzata.

Danca

Under dække af en religiøs bevægelse gemmer der sig jo ofte ikke andet en intentionen om personlig økonomisk vinding. Frem for alt unge mennesker, der leder efter vejled­ning i livet, fællesskab og beskyttelse mod vor hver­dags, vor verdens barske realiteter, bliver ofte skamløst misbrugt.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

Il signor Genscher ha risposto benissimo a questa domanda con una formula che ho adottato perché nel corso della mia lunga carriera sono spesso ricorso al plagio.

Danca

En ny strategisk periode er indtrådt med det direkte forsvar, som jeg for mit vedkommende kalder integralmilitarisering. Hvad enten man synes om det eller ej, ud vikler denne strategiske forandring sig på Europas bekostning, fordi Europa over for supermagterne læg ger mindre og mindre sammenhold for dagen.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

Nonostante il plagio dei mezzi d'informazione e le intimidazioni nei confronti dell'opposizione, la rielezione del presidente domenica prossima è incerta.

Danca

Den anden grund er artikler i græske dagblade, som jeg personligt mener, vi bør tage alvorligt, om at nogle af de savnede befinder sig i live i Tyrkiet.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

Intorno ai concetti di reverse engineering e reverse analytic la direttiva lascia aperte troppe possibilità al plagio e alla sottrazione dei programmi, il che si ripercuoterà pesantemente so prattutto sui piccoli e medi produttori di software.

Danca

Dekompilering er nødvendig til nogle lovlige formål, men skal begrænses til det yderste og ikke tjene til japansk eller anden piratvirksomhed.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

Bangemann del diritto di protezione nei casi di plagio economico.

Danca

Hoon derfor fornuftigt, mener vi, at have en fælles stan dard for begge.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

Vorrei ancora una volta insistere sul fatto che il plagio e l'imitazione a basso prezzo sono una cosa — come ha detto molto bene l'onorevole parlamentare — che concernono il rispetto da parte della Cina dei diritti di proprietà intellettuale, mentre è un tutt'altro problema il dumping, che consiste nel vendere le cose al di sotto del prezzo di costo. È qui il principale problema del sistema socialista.

Danca

Jeg skal endnu en gang understrege, at der er tale om to problemer, hvoraf det ene er plagiering og billige efterligninger — som fru Rawlings henviste til — som drejer sig om, i hvilken grad Kina overholder bestemmelserne om intellektuel ophavsret, og et helt andet problem er dumping, dvs. det forhold at varerne sælges under fremstillingsprisen. Her ligger det største problem ved det socialistiske system.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

La mancanza di una posizione comunitaria in questo campo favorirà la frammentazione normativa e l'insicurezza giuridica, dovute alla divergenza dei. vari sistemi nazionali di protezione, il che frenerà gli investimenti nella creazione, limiterà le possibilità di sfruttamento delle opere, favorirà il plagio e andrà a svantaggio o a vantaggio di alcune delle parti interessate, a seconda della natura del particolare sistema giuridico.

Danca

Hvis dette spørgsmål ikke blev behandlet i en fællesskabssammenhæng, ville den lovgivningsmæssige opdeling og den manglende retssikkerhed på grund af de nationale beskyttelsesordningers forskelligartethed lægge en dæmper på lysten til at investere i kunstneriske produktioner, begrænse mulighederne for at udnytte værker, fremme piratvirksomhed og stille nogle af de implicerede parter dårligere og andre bedre, alt efter hvilket retssystem der blev anvendt.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

RUIZ-JARABO — CAUSE RIUNITE DA C-468/06 A C-478/06 nutrire il minimo risentimento che, invece, pare abbia ispirato il plagio di Avellaneda 4.

Danca

Disse bestemmelser gælder stadigvæk, da der endnu ikke er udstedt en definitiv momsordning for erhvervsmæssig samhandel med varer mellem medlemsstaterne.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

Pertanto, aUe lettere a, b e c del paragrafo 1 e alle lettere a, b e c del paragrafo 2 di detto articolo abbiamo stabilito alcune garanzie tipica mente giuridiche onde evitare che questi programmi, una volta decompilati o sottoposti a reversai engineering vengano inopportunamente utilizzati e formino oggetto di atti di frode o di plagio.

Danca

De vil endda i den fælles holdning genfinde den formulering, som ordføreren foreslog dengang, således at ændringsforslaget i dag er i modstrid med den holdning, Parlamentet indtog ved førstebehandlingen og desuden — også efter vor overbevisning — krænker Bernerkonventionen.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

È quindi indispensabile che, attraverso il piano per il Mediterraneo, siano sanate, o almeno siano avviate verso un definitivo superamento, le condizioni di inferiorità, e talora di drammatica inferiorità, in cui versano tuttora larghe plaghe dell'Europa mediterranea, Mezzogiorno d'Italia compreso.

Danca

Har de tænkt over, hvad der skal blive af Fællesskabets forbindelser med i snesevis af ud viklingslande, i særdeleshed med middelshavs- og AVS-landene?

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

Anche in questo caso, si tratta di incentivare gli investimenti proteggendone i risultati. Si valuta infatti che lo sviluppo di un «cip» sofisticato possa richiedere un investi­mento pari a un centinaio di milioni di ecu, mentre il plagio di una topografia già esistente richiede dai 50 ai 100 000 ecu (x).

Danca

Også her drejer det sig om at stimulere investeringer gennem en beskyttelse af resultaterne: Udviklingen af en avanceret chip kan kræve en investering på op mod 100 mio ECU, mens efterligning af en eksisterende kun nødvendiggør 50 000 — 100 000 ECU1).

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

Il rapporto prende in esame anche i problemi che le PMI devono affrontare nel caso in cui i loro diritti sui brevetti vengano violati, rivelando che il 67% delle circa 600 PMI intervistate ha affermato di aver subito tentativi di plagio delle proprie invenzioni brevettate.

Danca

Rapporten viser, at 67% af de ca. 600 SMVere, som indgik i undersøgelsen, hævdede, at der var blevet gjort forsøg på kopiering af deres patentbeskyttede opfindelser.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

La proposta modificata della Commissione relativa ad una direttiva con­cernente l'armonizzazione di alcuni aspetti dei diritti d'autore e diritti con­nessi nella società dell'informazione riguarda, in particolare, i diritti di riproduzione e di comunicazione in pubblico, il diritto di distribuzione, la tutela giuridica contro il plagio e i sistemi di gestione dei diritti.

Danca

Kommissionens ændrede forslag vedrørende et direktiv om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informations­samfundet omfatter navnlig retten til reproduktion, retlen til tilgængelig­gørelse for almenheden, retten til spredning, beskyttelse gennem lovgiv­ning dels mod illegal kopiering, dels af systemer til forvaltning af rettighe­der.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam