Google'a Sor

Şunu aradınız:: fotometrica (İtalyanca - Lehçe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İtalyanca

Lehçe

Bilgi

İtalyanca

Prova fotometrica

Lehçe

Badanie fotometryczne

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

İtalyanca

misura fotometrica

Lehçe

pomiar fotometryczny

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İtalyanca

rivelazione fotometrica

Lehçe

detekcja fotometryczna

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İtalyanca

RIEPILOGO DEI PERIODI DI ACCENSIONE PER LE PROVE DI STABILITÀ DELLA PRESTAZIONE FOTOMETRICA

Lehçe

PRZEGLĄD OKRESÓW ROBOCZYCH DOTYCZĄCYCH BADANIA STABILNOŚCI CHARAKTERYSTYKI FOTOMETRYCZNEJ

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İtalyanca

Emax in distribuzione fotometrica abbagliante se si tratta di un proiettore soltanto abbagliante;

Lehçe

Punkt Emax rozsyłu fotometrycznego wiązki tylko dla reflektora światła mijania,

Son Güncelleme: 2014-10-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İtalyanca

Emax in distribuzione fotometrica abbagliante se si tratta di un proiettore anabbagliante-abbagliante;

Lehçe

Punkt Emax rozsyłu fotometrycznego wiązki światła drogowego dla reflektora świateł drogowych/mijania;

Son Güncelleme: 2014-10-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İtalyanca

La differenza tra i valori fotometrici misurati su ciascun campione prima e dopo la prova non deve superare il 10 %, comprese le tolleranze della procedura fotometrica.

Lehçe

Różnica pomiędzy wartościami fotometrycznymi zmierzonymi na każdej próbce przed i po badaniu nie powinna przekraczać 10 %, wliczając tolerancje procedury fotometrycznej.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İtalyanca

Si tollererà uno scarto del 10 %, comprese le tolleranze dovute alle procedure di misurazione fotometrica, fra le caratteristiche fotometriche e i valori misurati prima della prova.

Lehçe

Dopuszcza się istnienie rozbieżności do 10 %, także w przypadku procedury pomiarów fotometrycznych, między właściwościami fotometrycznymi i wartościami zmierzonymi przed rozpoczęciem badania.

Son Güncelleme: 2014-10-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İtalyanca

Il Transiting Exoplanet Survey Satellite, generalmente abbreviato con la sigla TESS, è un telescopio spaziale progettato nell'ambito del programma Explorer della NASA, il cui scopo è la ricerca di pianeti extrasolari usando il metodo fotometrico del transito.

Lehçe

Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) – planowany teleskop kosmiczny agencji NASA, zaprojektowany w celu wyszukiwania planet pozasłonecznych metodą tranzytu.

Son Güncelleme: 2016-03-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İtalyanca

Dopo la prova, i risultati delle misurazioni fotometriche eseguite sul proiettore ai sensi del presente regolamento non supereranno per più del 30 % i valori massimi prescritti ai punti B 50 L e HV né saranno inferiori di più del 10 % ai valori minimi prescritti al punto 75 R (nei proiettori destinati alla circolazione a sinistra, i punti da considerare sono B 50 R, HV e 75 L).

Lehçe

Po badaniu, wyniki pomiarów fotometrycznych dokonanych na świetle głównym zgodnie z niniejszym regulaminem nie powinny przekraczać o więcej niż 30 % maksymalnych wartości określonych dla punktów B 50 L i HV, i nie powinny być niższe o więcej niż 10 % od minimalnych wartości określonych dla punktu 75 R (w przypadku świateł głównych przeznaczonych do ruchu lewostronnego punktami branymi pod uwagę są: B 50 R, HV i 75 L).

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İtalyanca

I proiettori campione vanno sottoposti alle misurazioni fotometriche nei punti previsti dal presente regolamento; la rilevazione si limita ai punti Emax, HV [3], HL, HR [4] per il fascio abbagliante e ai punti B 50 L (o R), HV, 50 V, 75 R (o L) e 25 L (o R) per il fascio anabbagliante (cfr. figura nell’allegato 3).2.5.

Lehçe

Pobrane próbki świateł głównych poddaje się pomiarom fotometrycznym w punktach przewidzianych w regulaminie, przy czym odczyt jest ograniczony do punktów Emax, HV [3], HL, HR [4] w przypadku światła drogowego oraz do punktów B 50 L (lub R), HV, 50 V, 75 R (lub L) i 25 L (lub R) w przypadku światła mijania (patrz: rysunek w załączniku 3).2.5.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İtalyanca

Le prove di conformità di cui al presente regolamento riguarderanno le caratteristiche fotometriche e la verifica dello spostamento in senso verticale della linea di demarcazione per effetto del calore.

Lehçe

Badania zgodności określone w niniejszym regulaminie obejmują charakterystykę fotometryczną oraz sprawdzenie zmiany pionowego położenia linii odcięcia pod wpływem ciepła.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İtalyanca

Misurazione e registrazione delle caratteristiche fotometriche

Lehçe

Zmierzone i zarejestrowane charakterystyki fotometryczne

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İtalyanca

Misurazioni fotometriche

Lehçe

Pomiary fotometryczne

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İtalyanca

Per il controllo fotometrico, si userà una lampada ad incandescenza standard (campione).

Lehçe

Do kontroli fotometrycznej używa się wzorcowej żarówki (etalonu).

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İtalyanca

Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformità dei proiettori prodotti in serie non viene contestata se, nella prova delle prestazioni fotometriche di un proiettore scelto a caso e munito di una lampada standard:

Lehçe

Pod względem charakterystyki fotometrycznej, zgodność produkowanych seryjnie świateł głównych nie jest kwestionowana, jeżeli, badając charakterystykę fotometryczną dowolnego światła głównego wybranego losowo i wyposażonego we wzorcową żarówkę:

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İtalyanca

Prima e dopo la prova, effettuare misurazioni fotometriche sui campioni.

Lehçe

Pomiary fotometryczne przeprowadza się na próbkach przed i po badaniu.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İtalyanca

Riguardo alle prestazioni fotometriche, i proiettori prodotti in serie sono ritenuti conformi, nella prova delle medesime di un proiettore scelto a caso e munito di lampada standard (campione):

Lehçe

W odniesieniu do charakterystyki fotometrycznej, zgodności produkowanych seryjnie świateł głównych nie kwestionuje się, jeżeli badając charakterystykę fotometryczną dowolnego światła głównego wybranego losowo i wyposażonego we wzorcową żarówkę (etalon):

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İtalyanca

SEQUENZA DEI PERIODI DI FUNZIONAMENTO NELLA PROVA DI STABILITÀ DELLE PRESTAZIONI FOTOMETRICHE

Lehçe

PRZEGLĄD OKRESÓW ROBOCZYCH DOTYCZĄCYCH BADANIA STABILNOŚCI CHARAKTERYSTYKI FOTOMETRYCZNEJ

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İtalyanca

dopo la prova descritta al punto 2.6.1.1, i valori fotometrici nei punti di misurazione di cui al punto 2.6.1.2 devono rientrare nei limiti prescritti dal presente regolamento per la conformità della produzione.

Lehçe

po badaniu opisanym w ppkt. 2.6.1.1., wartości fotometryczne w punktach pomiaru wziętych pod uwagę w ppkt. 2.6.1.2. mieszczą się w granicach określonych dla zgodności produkcji przez niniejszy regulamin.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam