Google'a Sor

Şunu aradınız:: retinoico (İtalyanca - Romence)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İtalyanca

Romence

Bilgi

İtalyanca

375 Tretinoin * (acido retinoico e suoi sali)

Romence

375. Tretinoină* (acid retinoic şi sărurile sale)

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

Il range e la frequenza del rilevamento di concentrazioni plasmatiche misurabili di acido 9-cis- retinoico in pazienti con SK che applicavano il medicinale su un numero fino a 64 lesioni sono risultati paragonabili ai rispettivi valori osservati in pazienti non trattati.

Romence

Intervalul şi frecvenţa decelării în plasmă a unor cantităţi cuantificabile de acid 9- cis- retinoic la pacienţii cu SK care aplicau medicamentul pe până la 64 de leziuni, a fost comparabil cu valorile respective observate la pacienţii netrataţi.

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İtalyanca

Le concentrazioni plasmatiche di acido 9-cis-retinoico sono state valutate durante gli studi clinici in pazienti con lesioni cutanee da SK associato a AIDS dopo applicazioni multiple di dosi quotidiane di Panretin gel per un periodo fino a 60 settimane.

Romence

Concentraţiile plasmatice de acid 9- cis- retinoic au fost evaluate în timpul studiilor clinice la pacienţii cu leziuni cutanate de SK asociat cu SIDA, după aplicarea unor doze multiple zilnice de Panretin gel timp de până la 60 săptămâni.

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İtalyanca

Sulla base delle concentrazioni plasmatiche osservate nelle pazienti, le concentrazioni nel latte dell’ acido 9-cis-retinoico probabilmente rappresentano un rischio basso per il neonato.

Romence

Având în vedere concentraţiile plasmatice observate la pacienţi, concentraţia de acid 9- cis- retinoic în lapte va determina probabil un risc redus pentru sugar.

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İtalyanca

considerando che, ai fini della tutela della salute pubblica, è opportuno vietare l'impiego del 3,4,5-Tribromosalicilanilide, della Fitolacca Spp e dei loro preparati, dell'acido retinoico nonché l'impiego di talune sostanze utilizzate come tinture per i capelli;

Romence

întrucât, pentru a proteja sănătatea publică, este necesară interzicerea folosirii 3,4-5-tribromosalicilanilidei, Phytolacca spp. şi preparatelor acestora, acidului retinoic şi a anumitor substanţe pentru vopsirea părului;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

TRISENOX è indicato per l’ induzione della remissione e come terapia di consolidamento in pazienti adulti affetti da leucemia promielocitica acuta (LPA) recidivata o refrattaria, caratterizzata dalla presenza della traslocazione t(15; 17) e/ o del gene PML (leucemia promielocitica) / RAR (recettore dell’ acido alfa retinoico).

Romence

TRISENOX este indicat pentru inducerea remisiunii şi consolidare la pacienţii adulţi care prezintă recădere la sau o formă refractară de leucemie acută promielocitară (LAP), caracterizată prin prezenţa translocaţiei t( 15; 17) şi / sau prezenţa genei leucemiei pro- mielocitare/ receptorului- alfa al acidului retinoic (LPM/ RAR- alfa).

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İtalyanca

8 causare tossicità mucocutanea, delle unghie e dei peli, artralgia e mialgia, quali fenomeni spesso osservati con gli agenti della formazione di legami con i recettori dell' acido retinoico (RAR).

Romence

Din cauza activităţii sale primare de legare de RXR, bexarotenul este mai puţin probabil să determine toxicitate cutaneo- mucoasă, la nivelul unghiilor şi părului; artralgie; şi mialgie; care sunt frecvent raportate pentru agenţii care se leagă de receptorii acidului retinoic (RAR).

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

La capacità degli RXR di formare eterodimeri con diversi recettori partner che sono importanti per le funzioni cellulari e per la fisiologia è un' indicazione del fatto che le attività biologiche del bexarotene sono più diversificate di quelle dei composti che attivano i recettori dell' acido retinoico (RAR).

Romence

Capacitatea compuşilor RXR de a forma heterodimeri cu diverşi receptori care sunt importanţi în funcţia şi fiziologia celulară, evidenţiază faptul că activităţile biologice ale bexarotenului

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

E’ improbabile che gli effetti avversi sistemici osservati con i retinoidi assunti per via orale vengano osservati con Panretin gel perché il range e la frequenza delle concentrazioni plasmatiche misurabili di acido 9-cis-retinoico dopo l’ applicazione del prodotto medicinale sono risultati paragonabili al range e la frequenza delle concentrazioni plasmatiche di acido 9-cis-retinoico naturalmente presente in soggetti non trattati.

Romence

Este improbabil ca efecte secundare sistemice asociate cu retinoide orale vor fi observate la utilizarea gelului Panretin deoarece domeniul şi frecvenţa decelării de cantităţi cuantificabile în plasmă a acidului 9- cis- retinoic după aplicarea medicamentului sunt comparabile cu domeniul şi frecvenţa decelării de cantităţi cuantificabile în plasmă ale acidului 9- cis- retinoic care apare normal la indivizii netrataţi.

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İtalyanca

I risultati suggeriscono che l’ alitretinoina assorbe la luce nel range dell’ UV ed è soggetta a fotodegradazione ad altri isomeri (soprattutto acido allo-trans- retinoico).

Romence

Rezultatele sugerează că alitretinoina absoarbe lumina UV şi este supusă fotodescompunerii în alţi izomeri (predominant toţi ai acidului trans- retinoic).

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İtalyanca

In contrasto con tali osservazioni nel ratto, le concentrazioni plasmatiche di acido 9-cis- retinoico in pazienti con SK che applicavano Panretin gel non hanno mai superato gli 0,638 ng/ ml (2,13 nMol).

Romence

În contrast cu cele stabilite la şobolani, concentraţiile din plasmă de acid 9- cis- retinoic la pacienţii cu SK care aplică Panretin gel nu au depăşit niciodată 0, 638 ng/ ml (2, 13 nMol).

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İtalyanca

In quest’ ultimo gruppo, il range e la frequenza del rilevamento di concentrazioni plasmatiche misurabili di acido 9-cis-retinoico in pazienti con SK dopo l’ applicazione del medicinale erano paragonabili al range e alla frequenza del rilevamento di concentrazioni plasmatiche misurabili di acido 9-cis-retinoico naturalmente presente in circolo in soggetti non trattati.

Romence

În acest din urmă grup, intervalul şi frecvenţa decelării de cantităţi cuantificabile în plasmă a acidului 9- cis- retinoic la pacienţii SK după aplicarea medicamentului sunt comparabile cu domeniul şi frecvenţa decelării de cantităţi cuantificabile în plasmă ale acidului 9- cis- retinoic care apare normal la indivizii netrataţi.

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İtalyanca

L’ alitretinoina (acido-9-cis-retinoico), un ormone endogeno presente per natura associato alla vitamina A, si lega a, e attiva tutti i sottotipi dei recettori intracellulari dei retinoidi (RARα, RARβ, RARγ, RXRα, RXRβ, RXRγ).

Romence

Alitretinoina (acid 9- cis- retinoic), este un hormon natural endogen înrudit cu vitamina A, şi se leagă şi activează toate subtipurile cunoscute de receptori retinoizi intracelulari (RARα, RARβ, RARγ, RXRα, RXRβ, RXRγ).

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İtalyanca

Tuttavia, non è attualmente certo in quale misura il trattamento locale con Panretin gel faccia aumentare le concentrazioni plasmatiche dell’ acido 9-cis-retinoico rispetto ai valori presenti normalmente in donne con SK; quindi l’ alitretinoina non deve essere usata nelle donne durante la gravidanza.

Romence

Cu toate acestea, la această oră nu este clar în ce măsură tratamentul topic cu Panretin gel creşte concentraţia plasmatică a acidului 9- cis - retinoic peste nivelul natural, în cazul femeilor cu SK; în consecinţă, alitretinoina nu trebuie utilizată la femei gravide.

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İtalyanca

8 causare tossicità mucocutanea, delle unghie e dei peli, artralgia e mialgia, quali fenomeni spesso osservati con gli agenti della formazione di legami con i recettori dell' acido retinoico (RAR).

Romence

Din cauza activităţii sale primare de legare de RXR, bexarotenul este mai puţin probabil să determine toxicitate cutaneo- mucoasă, la nivelul unghiilor şi părului; artralgie; şi mialgie; care sunt frecvent raportate pentru agenţii care se leagă de receptorii acidului retinoic (RAR).

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

İtalyanca

Gli studi di farmacocinetica indicano che il range e la frequenza del rilevamento di concentrazioni plasmatiche misurabili dell’ acido 9-cis-retinoico in pazienti con SK dopo l’ applicazione del medicinale erano paragonabili al range e alla frequenza delle concentrazioni plasmatiche misurabili dell’ acido 9-cis- retinoico normalmente presente in circolo in individui non trattati (vedere il paragrafo 5.2).

Romence

5. 2).

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

İtalyanca

Il 25% dei pazienti affetti da LPA e trattati con TRISENOX ha accusato sintomi simili ad una sindrome denominata sindrome da acido retinoico-leucemica promielocitica acuta (AR-LPA) o sindrome da differenziazione LPA, caratterizzata da febbre, dispnea, aumento del peso, infiltrati polmonari e versamento pleurico o pericardico con o senza leucocitosi.

Romence

Douăzeci şi cinci la sută dintre pacienţii cu LAP trataţi cu TRISENOX au prezentat simptome asemănătoare celor ale unui sindrom numit sindrom de acid retinoic – leucemie acută promielocitară (AR- LAP) sau sindromul de diferenţiere LAP, caracterizat prin febră, dispnee, creştere ponderală, infiltrate pulmonare şi revărsate pericardice şi pleurale, cu sau fără leucocitoză.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

İtalyanca

La capacità degli RXR di formare eterodimeri con diversi recettori partner che sono importanti per le funzioni cellulari e per la fisiologia è un' indicazione del fatto che le attività biologiche del bexarotene sono più diversificate di quelle dei composti che attivano i recettori dell' acido retinoico (RAR).

Romence

Capacitatea compuşilor RXR de a forma heterodimeri cu diverşi receptori care sunt importanţi în funcţia şi fiziologia celulară, evidenţiază faptul că activităţile biologice ale bexarotenului

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam