Google'a Sor

Şunu aradınız:: stragiudiziale (İtalyanca - Slovakça)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İtalyanca

Slovakça

Bilgi

İtalyanca

La conciliazione stragiudiziale

Slovakça

Mimosúdny zmier

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Slovakça

Mimosúdne riešenie sporov

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Slovakça

Mimosúdne urovnanie sporov

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İtalyanca

Articolo 32 23 Ricorso Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Slovakça

Článok 32 23 Mimosúdne riešenie sporov náprava

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İtalyanca

Si promuoverà inoltre la risoluzione stragiudiziale delle controversie per evitare vertenze.

Slovakça

Ako alternatíva k súdnym sporom sa bude podporovať aj mimosúdne riešenie sporov.

Son Güncelleme: 2014-11-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İtalyanca

A differenza di quanto accade nella procedura di conciliazione giudiziale, l’organismo di garanzia non è autorizzato a partecipare alla procedura di conciliazione stragiudiziale.

Slovakça

Na rozdiel od konania o súdnom zmieri záručnej inštitúcii nie je povolené zúčastniť sa konania o mimosúdnom zmieri.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İtalyanca

Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte procedure adeguate ed efficaci per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo relative a contratti di credito, eventualmente mediante il ricorso a organismi esistenti.

Slovakça

Členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedol primeraný a účinný postup pre mimosúdne riešenie sporov na urovnanie spotrebiteľských sporov, ktoré sa týkajú zmlúv o úvere, podľa potreby s využitím existujúcich subjektov.

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İtalyanca

A tale proposito, il governo spagnolo ritiene che la conciliazione stragiudiziale non possa essere paragonata alla conciliazione giudiziale, poiché essa non comporta garanzie sufficienti che consentano di evitare abusi.

Slovakça

V tejto súvislosti španielska vláda konštatuje, že mimosúdny zmier nie je porovnateľný so súdnym zmierom, keďže neobsahuje dostatok záruk umožňujúcich predísť zneužívaniu.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İtalyanca

Tu avia, un offerente che desideri esperire una via stragiudiziale, ha la possibilità di presentare la sua denuncia al Mediatore europeo in merito a casi di ca iva amministrazione in una procedura di aggiudicazione di un appalto.

Slovakça

Ak si účastník verejnej súťaže želá využiť mimosúdne opravné prostriedky, má možnosť podať sťažnosť vo veci nesprávneho úradného postupu počas verejnej súťaže ombudsmanovi.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İtalyanca

A tale fine, il diritto spagnolo prevede che le indennità di licenziamento concesse in seguito ad un procedimento di conciliazione stragiudiziale siano escluse dal beneficio dell’accollo da parte del Fogasa.

Slovakça

Na tento účel španielske právo stanovuje, že náhrady škody za prepustenie priznané v nadväznosti na konanie o mimosúdnom zmieri sú vylúčené zo záruky, ktorú poskytuje Fogasa.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İtalyanca

Uno degli sviluppi piùsignificativi è dato dalla mediazione stragiudiziale: ilsistema mira a risolvere le controversie tra le vittime e gliautori dei reati, nonché a risolvere i conflitti collegati aiprocedimenti penali.

Slovakça

Kvýznamným smerom vývoja patrí ajmimosúdna mediácia. Cieľom tohto systému je riešiť sporymedzi obeťami apáchateľmi aurovnávať konfliktyvsúvislosti strestným konaním.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İtalyanca

10695; in prosieguo: la «LPL»), stabilisce, in particolare, norme in materia di conciliazione stragiudiziale o precontenziosa.

Slovakça

10695, ďalej len „LPL“) stanovuje pravidlá mimosúdneho alebo súdneho zmieru.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İtalyanca

Dato che non sono menzionate nella detta disposizione dello Statuto dei lavoratori, ad avviso di tale giudice le indennità riconosciute nell’ambito di una procedura di conciliazione stragiudiziale non rientrano nel novero di quelle che il Fogasa si accolla.

Slovakça

Keďže v uvedenom ustanovení štatútu pracovníkov sa neuvádzajú náhrady škôd priznané mimosúdnym zmierom, podľa tohto súdu nepatria medzi náhrady, ktorých plnenie preberá Fogasa.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İtalyanca

In primo luogo, occorre ricordare che, secondo la decisione di rinvio, un accordo vertente su indennità di licenziamento concluso in occasione di una procedura di conciliazione stragiudiziale interviene in assenza di qualsiasi organo giudiziario.

Slovakça

Po prvé je potrebné pripomenúť, že podľa návrhu na začatie prejudiciálneho konania dohoda týkajúca sa náhrady škody za prepustenie uzavretá v konaní o mimosúdnom zmieri sa uzatvára za absencie akéhokoľvek súdneho orgánu.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İtalyanca

In tale contesto, occorre sottolineare che l’art. 23 della LPL non prevede l’intervento del Fogasa nell’ambito della procedura di conciliazione stragiudiziale.

Slovakça

V tomto kontexte je potrebné zdôrazniť, že článok 23 LPL nepredvída vstup Fogasy do konania o mimosúdnom zmieri.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İtalyanca

1. Gli Stati membri promuovono l'istituzione di adeguate ed efficaci procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte tra gli intermediari assicurativi e i consumatori, avvalendosi eventualmente di organi già esistenti.

Slovakça

1. Členské štáty budú napomáhať vytvoreniu vhodných a účinných postupov sťažností a náhrad pre mimosúdne urovnanie sporov medzi sprostredkovateľmi poistenia a zákazníkmi, ak je to vhodné, prostredníctvom existujúcich orgánov.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İtalyanca

Gli Stati membri favoriscono la cooperazione tra gli questi organismi incaricati della composizione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo per la soluzione delle, tra l’altro per risolvere le controversie transfrontaliere relative ai contratti di credito e di fideiussione.

Slovakça

Členské štáty podporujú tieto orgány zodpovedné za mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, aby spolupracovali aj pri riešení cezhraničných sporov týkajúcich sa zmlúv o spotrebiteľskom úvere a záručné zmluvy.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İtalyanca

Gli Stati membri provvedono affinché siano attuate procedure adeguate ed efficaci di reclamo e di ricorso in vista della per la composizione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo relative ai contratti di credito e di fideiussione con il ricorso, facendo eventualmente ricorso se del caso, agli organismi esistenti.

Slovakça

Členské štáty zabezpečia, aby existovalo primerané a účinné konanie pre mimosúdne riešenie sporov pre sťažnosti a nápravu na mimosúdne urovnanie spotrebiteľských sporov týkajúcich sa zmlúv o spotrebiteľskom úvere, podľa potreby s využitím existujúcich orgánov.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İtalyanca

garantire che le disposizioni nazionali sull’accesso alla giustizia siano in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e promuovere la risoluzione stragiudiziale delle controversie per trovare soluzioni efficaci in via amichevole per le controversie in ambito ambientale.

Slovakça

zabezpečiť, aby vnútroštátne ustanovenia o prístupe k spravodlivosti odrážali judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, podporovať mimosúdne riešenie sporov ako prostriedku na dosiahnutie zmieru a účinných riešení sporov v oblasti životného prostredia.

Son Güncelleme: 2014-11-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İtalyanca

Occorre concludere che le indennità di licenziamento riconosciute con un atto di conciliazione stragiudiziale non offrono sufficienti garanzie di evitare abusi, diversamente da quelle stabilite in occasione di una procedura di conciliazione svoltasi in presenza di un organo giurisdizionale e nella quale l’organismo di garanzia è legittimato ad intervenire.

Slovakça

Je potrebné prijať záver, že náhrady škody za prepustenie priznané mimosúdnym zmierom neponúkajú dostatočné záruky s cieľom predchádzať zneužívaniu, na rozdiel od náhrad škôd určených v zmierovacom konaní vedenom za prítomnosti súdneho orgánu, do ktorého má záručná inštitúcia právo vstúpiť.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam