Google'a Sor

Şunu aradınız:: verrichting (Almanca - İtalyanca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Almanca

İtalyanca

Bilgi

Almanca

De gemeenschappelijke beheersautoriteit is verantwoordelijk voor beheer en tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk operationeel programma, in overeenstemming met het beginsel van goed technisch en financieel beheer, en voor het verzekeren van de wettigheid en regelmatigheid van de verrichtingen.

İtalyanca

L'autorità di gestione congiunta avrà la responsabilità di gestire ed eseguire il programma operativo congiunto in base al principio della sana gestione tecnica e finanziaria e di garantire la legalità e la regolarità delle operazioni.

Son Güncelleme: 2017-01-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Almanca

De kapiteins van de vaartuigen van de Gemeenschap die hun vangst in een haven van Kiribati aanlanden of overladen, moeten de controle op deze verrichtingen door inspecteurs van Kiribati toestaan en vergemakkelijken.

İtalyanca

I comandanti delle navi comunitarie impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto di Kiribati consentono agli ispettori di tale paese di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l'operato.

Son Güncelleme: 2017-01-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Almanca

De toezichtsdocumenten kunnen slechts worden gebruikt zolang die liberalisatieregeling voor de invoer voor de betrokken verrichtingen van kracht blijft.

İtalyanca

I documenti di vigilanza possono essere utilizzati soltanto finché il regime di liberalizzazione delle importazioni rimane in vigore per le operazioni in questione.

Son Güncelleme: 2017-01-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Almanca

Kosten van verkopen en verrichtingen _BAR_ 112734 _BAR_ 43781 _BAR_ 62051 _BAR_ 58759 _BAR_ 80011 _BAR_

İtalyanca

Kosten van verkopen en verrichtingen _BAR_ 112734 _BAR_ 43781 _BAR_ 62051 _BAR_ 58759 _BAR_ 80011 _BAR_

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Almanca

Verkopen en verrichtingen _BAR_ 65377 _BAR_ 43184 _BAR_ 59091 _BAR_ 61369 _BAR_ 85751 _BAR_

İtalyanca

Verkopen en verrichtingen _BAR_ 65377 _BAR_ 43184 _BAR_ 59091 _BAR_ 61369 _BAR_ 85751 _BAR_

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Almanca

(273) De Commissie merkt op dat wat de voor de verrichting van de activiteiten noodzakelijke vergunningen en het door de bank verlangde onderpand betreft, ISD Stocznia reeds stappen heeft ondernomen om te voldoen aan de vereisten van de banken.

İtalyanca

(273) La Commissione osserva che per quanto riguarda i permessi necessari per svolgere l'attività e la garanzia collaterale richiesta dalle banche, ISD Stocznia ha già intrapreso passi per assicurare l'adempimento di quanto richiesto dalle banche.

Son Güncelleme: 2014-08-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Almanca

Indien geen vergelijkbare verrichting voorhanden is, betekent "normale waarde", met betrekking tot goederen, een waarde die niet lager is dan de aankoopprijs van de goederen of van soortgelijke goederen of, indien er geen aankoopprijs is, de kostprijs, berekend op het tijdstip waarop de levering wordt verricht, en met betrekking tot diensten, een waarde die niet lager is dan de door de belastingplichtige voor het verrichten van de dienst gemaakte uitgaven.".

İtalyanca

Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, il valore normale non è fissato al di sotto del prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, del prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni ovvero, nel caso di prestazioni di servizi, non al di sotto dell'importo delle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione della prestazione di servizi.";

Son Güncelleme: 2014-08-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Almanca

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt als "normale waarde" beschouwd het volledige bedrag dat een afnemer, om de desbetreffende goederen of diensten op dat tijdstip te verkrijgen, in dezelfde handelsfase waarin de goederenlevering of de dienst wordt verricht, bij eerlijke concurrentie zou moeten betalen aan een onafhankelijke leverancier of dienstverrichter op het grondgebied van de lidstaat waar de verrichting belastbaar is.

İtalyanca

Ai fini della presente direttiva, per "valore normale" si intende l'intero importo che, per ottenere i beni o servizi in questione in quel momento, un cliente, al medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare in condizioni di libera concorrenza ad un cedente o prestatore indipendente all'interno del territorio dello Stato membro in cui l'operazione è assoggettata all'imposta.

Son Güncelleme: 2014-08-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Almanca

- Informationen, mit deren Hilfe der Bedienungsmann die Verrichtingen des Komputers verstehen und vor allem erkennen kann, ob diesen

İtalyanca

- informazioni che aiutino l'operatore a comprendere le azioni impostate dal calcolatore ed in particolare se queste azioni sono basate su dati attendibili;

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Almanca

k) het bottelen, verpakken in blikken, flesjes, zakken, dozen of andere omhulsels, het bevestigen op kaarten of platen, en alle andere eenvoudige verrichtingen in verband met de opmaak;

İtalyanca

k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

Son Güncelleme: 2010-09-25
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Almanca

Onverminderd de bevoegdheden van het OLAF, is de in artikel 43 bis bedoelde instantie (hierna "de instantie" genoemd) bevoegd voor elke overtreding van een bepaling van het Financieel Reglement of een andere bepaling inzake financieel beheer en controle van de verrichtingen, die het gevolg is van een handeling of verzuim van een personeelslid.

İtalyanca

Fatti salvi i poteri dell'OLAF, l'istanza di cui all'articolo 43 bis (di seguito "istanza") è competente per ogni violazione di una disposizione del regolamento finanziario o di una disposizione relativa alla gestione finanziaria o al controllo delle operazioni, derivante da un'azione od omissione dei dipendenti.

Son Güncelleme: 2010-09-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Almanca

k) het bottelen, verpakken in blikken, flesjes, zakken, dozen of andere omhulsels, het bevestigen op kaarten of platen, en alle andere eenvoudige verrichtingen in verband met de opmaak;

İtalyanca

k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

Son Güncelleme: 2010-09-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Almanca

d) Wanneer is aangetoond dat afzonderlijke kwantificeerbare onregelmatigheden van hetzelfde type bij een groot aantal andere verrichtingen of herhaaldelijk binnen eenzelfde maatregel of programma zijn voorgekomen, maar wanneer het niet kosteneffectief is om nauwkeurig de onregelmatige uitgaven voor elk afzonderlijk project te bepalen, mag de financiële correctie op een extrapolatie worden gebaseerd.

İtalyanca

d) Laddove risulti evidente che singole irregolarità quantificabili della medesima natura si sono verificate per un numero elevato di altre operazioni o si ripetono per la medesima misura o programma, e che determinare la spesa irregolare per ogni singolo progetto comporterebbe un costo sproporzionato, la rettifica finanziaria può avvenire per estrapolazione.

Son Güncelleme: 2010-09-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Almanca

4045/89 van de Raad van 21 december 1989 inzake de door de lidstaten uit te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van de afdeling Garantie van het Europees Orientatie- en Garantiefonds voor de Landbouw en houdende intrekking van Richtlijn 77/435/EEG [11], kunnen aantonen dat de producten waren bestemd voor uitvoer naar Libanon.

İtalyanca

4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE [11], che i prodotti erano destinati all'esportazione in Libano.

Son Güncelleme: 2010-09-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam