Google'a Sor

Şunu aradınız:: dog (Almanca - Danca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Almanca

Danca

Bilgi

Almanca

Dog

Danca

fodkant

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Almanca

Combus kunne dog ikke leve op til budgettet for 1999.

Danca

Combus kunne dog ikke leve op til budgettet for 1999.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Almanca

42. Endvidere skulle staten justere købesummen (dog maksimalt 35 mio.

Danca

42.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Almanca

Gros, D., Mayer, T., Ubide, A., 2004, The Dog that Lost its Bark: The Commission and the Stability Pact, Briefing paper for the Committee on Economic and Monetary Affairs of the European Parliament.

Danca

Gros, D., Mayer, T., Ubide, A., 2004, The Dog that Lost its Bark: The Commission and the Stability Pact, Biefing paper for the Committee on Economic and Monetary Affairs of the European Parliament.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Almanca

80. Domstolen fandt i Altmark-dommen, at offentlige tilskud, som har til formål at muliggøre virksomhed med rutetransport i byer, forstæder eller regioner, dog ikke falder ind under denne bestemmelse [EF-traktatens artikel 87], for så vidt som sådanne tilskud skal anses for at være en kompensation, der er et vederlag for de af de begunstigede virksomheder leverede ydelser til opfyldelse af forpligtelser til offentlig tjeneste [24].

Danca

80. Domstolen fandt i Altmark-dommen, at offentlige tilskud, som har til formål at muliggøre virksomhed med rutetransport i byer, forstæder eller regioner, dog ikke falder ind under denne bestemmelse [EF-traktatens artikel 87], for så vidt som sådanne tilskud skal anses for at være en kompensation, der er et vederlag for de af de begunstigede virksomheder leverede ydelser til opfyldelse af forpligtelser til offentlig tjeneste [24].

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Almanca

EU's kvotesystem repræsenterer dog en obligatorisk standard i samtlige medlemsstater, og opfyldelsen af den kan derfor ikke betragtes som en miljømæssig modydelse, der er tilstrækkelig til, at statsstøtten kan tillades.

Danca

EU's kvotesystem repræsenterer dog en obligatorisk standard i samtlige medlemsstater, og opfyldelsen af den kan derfor ikke betragtes som en miljømæssig modydelse, der er tilstrækkelig til, at statsstøtten kan tillades.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Almanca

Domstolen præciserede endvidere, "at der vel skal foretages en sammenligning mellem de indgreb, som iværksættes af en offentlig investor, når denne forfølger visse formål mht. økonomisk politik, og den fremgangsmåde, der følges af en privat investor, men denne sidste behøver ikke nødvendigvis være en almindelig investor, som placerer kapital til forrentning på kortere eller længere sigt, men skal dog i det mindste være et privat holdingselskab eller en privat koncern af virksomheder, som følger en global eller sektorbestemt strukturpolitik, og som lader sig lede af mere langsigtede rentablilitetsudsigter." [30].

Danca

Domstolen præciserede endvidere, "at der vel skal foretages en sammenligning mellem de indgreb, som iværksættes af en offentlig investor, når denne forfølger visse formål mht. økonomisk politik, og den fremgangsmåde, der følges af en privat investor, men denne sidste behøver ikke nødvendigvis være en almindelig investor, som placerer kapital til forrentning på kortere eller længere sigt, men skal dog i det mindste være et privat holdingselskab eller en privat koncern af virksomheder, som følger en global eller sektorbestemt strukturpolitik, og som lader sig lede af mere langsigtede rentablilitetsudsigter." [30].

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Almanca

A su vez esta orden está relacionada con la Ley 2/2005, de 18 de febrero de 2005, de promoción y defensa de la calidad alimentaria gallega (DOG no 49, de 11 de marzo).

Danca

Denne bekendtgørelse er knyttet til lov 2/2005 af 18. februar 2005 om fremme og beskyttelse af den galiciske fødevarekvalitet (DOG nr. 49 af 11. marts).

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Almanca

89. Kommissionen mener dog, at en privat investor kunne have opført sig som den danske stat gjorde, hvis det viste sig, at det ville være mindre bekosteligt at omstrukturere virksomheden med henblik på salg end at lade den gå konkurs.

Danca

89. Kommissionen mener dog, at en privat investor kunne have opført sig som den danske stat gjorde, hvis det viste sig, at det ville være mindre bekosteligt at omstrukturere virksomheden med henblik på salg end at lade den gå konkurs.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Almanca

Kommissionen gør dog de danske myndigheder opmærksom på, at der ifølge artikel 14 i forordning (EØF) nr. 1191/69, som gælder umiddelbart og har forrang for national lovgivning, er mulighed herfor.

Danca

Kommissionen gør dog de danske myndigheder opmærksom på, at der ifølge artikel 14 i forordning (EØF) nr. 1191/69, som gælder umiddelbart og har forrang for national lovgivning, er mulighed herfor.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Almanca

- Den danske stat garanterede at ville betale eventuelle miljøudgifter (dog maksimalt 22,5 mio. DKK), der måtte opstå i fremtiden, men som vedrørte perioden inden salget.

Danca

- Den danske stat garanterede at ville betale eventuelle miljøudgifter (dog maksimalt 22,5 mio. DKK), der måtte opstå i fremtiden, men som vedrørte perioden inden salget.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Almanca

Arriva Danmark havde dog ladet forstå, at man ville fusionere Combus og Arriva Danmark A/S med virkning fra den 1. januar 2001, og Arriva Danmark A/S blev den fortsættende juridiske person.

Danca

Arriva Danmark havde dog ladet forstå, at man ville fusionere Combus og Arriva Danmark A/S med virkning fra den 1. januar 2001, og Arriva Danmark A/S blev den fortsættende juridiske person.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Almanca

Rechtsgrundlage _BAR_ Orden de la Conselleria do Medio Rural por la que se convocan ayudas a empresas para la promoción y mejora de la comercialización de productos agrarios y agroalimentarios gallegos en el año 2006 (DOG 75, 19.4.2006) _BAR_

Danca

Retsgrundlag _BAR_ Orden de la Conselleria do Medio Rural por la que se convocan ayudas a empresas para la promoción y mejora de la comercialización de productos agrarios y agroalimentarios gallegos en el año 2006 (DOG 75, 19.4.2006) _BAR_

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Almanca

Rechtsgrundlage _BAR_ Orden de 9 de marzo de 2004 por la que se establecen las bases reguladoras de los programas de incentivos a la contratación por cuenta ajena como medida de mejora de la empleabilidad de colectivos desfavorecidos, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2004 (DOG no 60, 26.3.2004) _BAR_

Danca

Retsgrundlag _BAR_ Orden de 9 de marzo de 2004 por la que se establecen las bases reguladoras de los programas de incentivos a la contratación por cuenta ajena como medida de mejora de la empleabilidad de colectivos desfavorecidos, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2004 (DOG no 60, 26.3.2004) _BAR_

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Almanca

De danske myndigheder er dog af den opfattelse, at alle virksomheder, der for øjeblikket er omfattet af EU's kvotesystem, er energiintensive som defineret i energibeskatningsdirektivet, og at brændselsforbruget i hele den industriproces, der er omfattet af EU's kvotesystem, derfor vil være berettiget til fuld godtgørelse af CO2-afgiften, hvis den anmeldte foranstaltning godkendes.

Danca

De danske myndigheder er dog af den opfattelse, at alle virksomheder, der for øjeblikket er omfattet af EU's kvotesystem, er energiintensive som defineret i energibeskatningsdirektivet, og at brændselsforbruget i hele den industriproces, der er omfattet af EU's kvotesystem, derfor vil være berettiget til fuld godtgørelse af CO2-afgiften, hvis den anmeldte foranstaltning godkendes.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Almanca

De kontrakter, som selskabet havde vundet ved udbud i de år, og som dannede grundlaget for ekspansionspolitikken, viste sig dog at være urentable og resulterede i store underskud.

Danca

De kontrakter, som selskabet havde vundet ved udbud i de år, og som dannede grundlaget for ekspansionspolitikken, viste sig dog at være urentable og resulterede i store underskud.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Almanca

So ermög­lichte die Begebung einer Anleihe von 100 Mio Pfund Sterling auf dem Bull-Dog-Markt im Dezember die Erhöhung des Betrages einer 1984 begebenen Anleihe auf 400 Mio. Zusätzliche Fest­satzmittel wurden durch Swap-Opera-tionen im Betrag von 285 Mio ECU be­schafft. Um der Nachfrage nach Mit­teln mit variabler Verzinsung Rechnung zu tragen, leitete die Bank als erster Emittent seit der Öffnung des Marktes für staatliche und internationale Emit­tenten im Jahre 1989 ein Commercial-Paper-Programm im Betrag von 250

Danca

Således gjorde, et lån på 100 mio GBP, der emitteredes på Bull­dogmarkedet i december, det muligt at øge et lån, der blev udbudt i 1984, til 400 mio. De resterende fast forrentede midler rejstes via swapforretninger på 285 mio. Med henblik på dækning af efterspørgslen efter variabelt forren­tede midler blev EIB den første statslige emittent siden markedets åbning for denne kategori af emittenter i 1989, der udbød et program for virksomheds­

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Almanca

Auf dem Bull-Dog-Markt war die Emissionstätigkeit im ersten Halbjahr relativ rege, kam jedoch in der zweiten Jahreshälfte fast zum Erliegen.

Danca

På Bulldogmarkedet var emissionsaktiviteten således forholdsvis livlig i første halvår, hvorefter den næsten ophørte. Der blev ikke udbudt emissioner i europund i tredje kvartal.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Almanca

Ausschlaggebend für die Ent­scheidung zugunsten eines dieser zwei Märkte waren entweder Laufzeiterwä­gungen — der Bull-Dog-Markt wird für lange Laufzeiten bevorzugt — oder die Attraktivität der zum jeweiligen Zeit­punkt gebotenen Konditionen.

Danca

Valget mel­lem disse markeder afhang dels af løbetiden — hvorved Bulldogmarkedet var kendetegnet af lang løbetid — dels af de til enhver tid tilbudte vilkår.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Almanca

Drei vom EFRE in den East Midlands (UK) geförderte Filme wurden am 10. Februar mit den höchsten British Academy Film Awards ausgezeichnet: „This is England“ (Preis für den besten Film), „Control“ und „Dog Altogether“ (Preis für den besten Kurzfilm). lm).

Danca

Tre lm, der blev produceret med EFRU-støtte i East Midlands (UK) modtog den 10. februar de fornemste hæderspriser fra British Academy Film Awards: "This is England" (prisen for den bedste lm), "Control" og "Dog Altogether" (prisen for bedste kortfilm). lm).

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam