Google'a Sor

Şunu aradınız:: fischereistrukturpolitik (Almanca - Hollandaca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Almanca

Hollandaca

Bilgi

Almanca

Die Fischereistrukturpolitik als Teil der gemeinsamen Fischereipolitik zielt in erster Linie auf die Schaffung eines dauerhaften Gleichgewichts zwischen den Fischereiressourcen und ihrer Nutzung ab.

Hollandaca

De belangrijkste taak van het structuurbeleid voor de visserijsector, dat deel uitmaakt van het gemeenschappelijk visserijbeleid, is te streven naar een duurzaam evenwicht tussen de grootte van de visbestanden en de exploitatie daarvan.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

Die Fischereistrukturpolitik als Teil der Gemeinsamen Fischereipolitik zielt in erster Linie auf die Herstellung eines dauerhaften Gleichgewichts zwischen den Fischereiressourcen und ihrer Nutzung ab.

Hollandaca

De belangrijkste taak van het structuurbeleid voor de visserijsector, dat deel uitmaakt van het gemeenschappelijk visserijbeleid, is te streven naar een duurzaam evenwicht tussen de grootte van de visbestanden en de exploitatie daarvan.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

Ich möchte ausdrücklich begrüßen, daß der Rat ein Dreijahresprogramm mit 250 Mio ECU für die Weiterentwicklung der EG-Fischereistrukturpolitik beschlossen hat.

Hollandaca

En U weet heel goed hoe moeilijk het is een regering van mening te doen veranderen. Maar la ten wij objectief en niet al te dogmatisch zijn.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

Die Fischereistrukturpolitik als Teil der gemeinsamen Fischereipolitik zielt in erster Linie auf die Schaffung eines dauerhaften Gleichgewichts zwischen den Fischereiressourcen und ihrer Nutzung ab.

Hollandaca

De Commissie heeft in de loop van het jaar de maatregelen in de verschillende programma's en de programmacomplementen in verband met het Europees netwerk van beschermde gebieden (Natura 2000) beoordeeld en daarbij met name gelet op de cofinanciering van maatregelen ter bevordering van het behoud en het beheer van deze beschermingszones.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

Seit 1994, als die Fischereistrukturpolitik in den Tätigkeitsbereich der Strukturfonds einbezogenwurde, dienen sämtliche zugunsten des Fischereisektors eingesetzten Instrumenteeiner doppelten Aufgabe .

Hollandaca

Sinds 1994, het jaar waarin het structuurbeleid voor de visserijsector in de Structuurfondsen is geïntegreerd, zijn de instrumenten ten behoeve van de visserij structuur ingezet voor twee doelen.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

Gemeinschaftliche Regelung für die Erhaltung und Bewirtschaftung der Ressourcen Fischereistrukturpolitik Gemeinsame Marktorganisation Beziehungen zwischen der Gemeinschaft und einigen Drittländern auf dem Fischereisektor Internationale Organisationen Deutsche Einigung

Hollandaca

A — Communautaire regeling voor instandhouding en beheer van de visbestanden Β — Visserijstructuurbeleid C — Gemeenschappelijke ordening der markten D — Betrekkingen tussen de Gemeenschap en bepaalde derde landen op visserijgebied E — Internationale organisaties F — Duitse eenwording

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

Parallel dazu muß die Verhandlung über die Verordnung zur Fischereistrukturpolitik geführt werden, um eine Verabschiedung dieses Vorschlages spätestens im Juni 1999 sicherzustellen.

Hollandaca

Ook dienen er parallelle onderhandelingen te worden gevoerd over de verordening be treffende het structuurbeleid inzake visserij, opdat dit voorstel uiterlijk in juni 1999 wordt aangenomen.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

Parallel dazu muß die Verhandlung über die Verordnung zur Fischereistrukturpolitik geführt werden, um eine Verabschiedung dieses Vorschlages spätestens im Juni 1999 sicherzustellen.

Hollandaca

Ook dienen er parallelle onderhandelingen te worden gevoerd over de verordening betreffende het structuurbeleid inzake visserij, opdat dit voorstel uiterlijk in juni 1999 wordt aangenomen.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Almanca

Diese Erhöhung muß mit der vom Rat im Februar beschlossenen Reform und Ver doppelung der Strukturfonds übereinstimmen, die für die Fischereistrukturpolitik ausdrücklich nicht gelten sollten.

Hollandaca

Desondanks gaf hij tijdens de laatste vergaderperiode te kennen dat er geen overdracht van 1988 naar 1989 zou plaatsvinden.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

In jüngerer Zeit hat die Kommission in ihrem Vorschlag zur Erneuerung der Fischereistrukturpolitik angeregt, daß Nordirland in die Liste der empflindlichen Fische reigebiete aufgenommen wird.

Hollandaca

Dat wil zeggen dat er in 1992 geen verdeling van tarifaire importcontingenten over de Lid-Staten meer zal zijn want dat kan nu eenmaal niet in een grote markt.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

• bestimmte Erwägungsgründe über die Berück­sichtigung der Fischereistrukturpolitik im Rah­men der Reform der Strukturfonds sowie die Auswirkungen auf die Beschäftigungslage und die benachteiligten Regionen;

Hollandaca

• bepaalde overwegingen in verband met de in­tegratie van het structuurbeleid voor de visserij­sector in het kader van de hervorming van de structuurfondsen en het effect op de werkgele­genheid en in de probleemgebieden;

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

Diese Programme ergänzen, modifizieren und erweitern die Maßnahmen der gemeinsamen Fischereistrukturpolitik, bei denen die spezifischen Probleme der Fischerei im Mittelmeer bisher nur ungenügend Berücksichtigung fanden.

Hollandaca

De Raad had in januari principeel ingestemd met de verordening betreffende de sluiting van de overeenkomst (")· Het Parlement heeft op 11 maart advies uitgebracht (4) over het desbetreffende voorstel van de Commissie (l2).

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Almanca

Im Rahmen der Fischereistrukturpolitik unterstützt die Kommission Investitionen für den Bau und die Modernisierung von Auktionshallen, damit die Qualität der Erzeugnisse und eine Behandlung unter hygienisch einwandfreien Bedingungen ge währleistet ist.

Hollandaca

In het kader van het structuurbeleid heeft de Commissie bijstand verleend voor de bouw en de modernisering van visafslagen, zowel voor behoud van de kwaliteit van de vis als voor verbe tering van de hygiëne.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

Was die mündliche Anfrage der Abgeordneten Ewing und Vandemeulebroucke anbelangt, muß ich vor allem bemerken, daß bei der Anwendung der Fischereistrukturpolitik die Kommission spezifischen Kriterien in die sem Sektor Rechnung trägt.

Hollandaca

De heer Calvo Ortega (LDR). - (ES) Wij zullen positief stemmen over het goede verslag van de heer Vázquez Fouz en de daarop ingediende amendementen.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

Das würde unvermeidlich zu einer sehr starken Verzerrung führen, weil dadurch das eigentliche Motiv der Fischereistrukturpolitik vergessen wird, die auf die von der Fischerei abhängigen Gebiete gerichtet ist und nicht ausschließlich auf die Gebiete mit Beschäftigungsproblemen im Fischereisektor.

Hollandaca

Zo'n benadering zou onvermijdelijk leiden tot een sterk vertekend beeld omdat men daarmee de grondslag van het structuurbeleid voor de visserijsector uit het oog verliest, dat gericht is op gebieden die afhankelijk zijn van de visserij, en niet uitsluitend op gebieden die kampen met werkgelegenheidsproblemen in de visserijsector.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Almanca

Es ist durchaus überlegenswert, vor allem im Zusammenhang mit der Fischereistrukturpolitik und der Zukunft der Fischereistrukturpolitik, bei der es ja um die Ausrichtung der Förderung geht, hier spezifische Maßnahmen für Frauen aufzunehmen, wie in der ländlichen Entwicklungspolitik.

Hollandaca

Het is zeker het overwegen waard om vooral in samenhang met het visserijstructuurbeleid en de toekomst van dat beleid, waarbij het om de subsidievoorzieningen gaat, specifieke maatregelen voor vrouwen op te nemen, net als in het beleid met betrekking tot plattelandsontwikkeling.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Almanca

Im Einklang mit Ziel und Zweck des Grönland-Vertrags und des „Protokolls über die Sonderregelung für Grönland“ war das Fischereiabkommen nicht allein auf Fischereifragen beschränkt, sondern sollte auch der Zusammenarbeit bei der Entwicklung der Fischereistrukturpolitik Grönlands zugute kommen.

Hollandaca

In overeenstemming met onderwerp en doel van het Groenlandverdrag en van het Protocol betreffende de bijzondere regeling van toepassing op Groenland werd de visserijovereenkomst niet tot visserij beperkt, maar was de overeenkomst er ook op gericht bij te dragen tot de samenwerking bij de ontwikkeling van het structureel visserijbeleid in Groenland.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

Fraga Estévez (PPE), Vorsitzende des Ausschusses för Fischerei. — (ES) Herr Präsident, ich würde sagen, daß das Haupt verdienst des Ausschusses für Fischerei darin bestand, vor einem Jahr bei der Vorstellung der Vorschläge zur Agenda 2000 schnell die schwerwiegenden Fehler, die in den Vorschlägen über Fischereistrukturpolitik enthalten waren, aufgedeckt und umgehend eine Strategie erarbeitet zu haben, die von allen Verfassern der Stellungnahme sowie natürlich von Herrn Arias Cañete als Berichterstatter nachdrücklich vertreten wurde.

Hollandaca

Fraga Estévez (PPE), voorzitter van de Commissie visserij. — (ES) Mijnheer de Voorzitter, ik zou zeggen dat de groot ste verdienste van de Commissie visserij erin bestaat dat zij, toen een jaar geleden de voorstellen van Agenda 2000 gepresenteerd werden, snel de ernstige tekortkomingen in de voorstellen voor het structuurbeleid in de visserijsector heeft vastgesteld en onmiddellijk een strategie heeft uitgewerkt die krachtdadig door alle rapporteurs voor advies en uiteraard ook door de heer Arias Cañete, de rapporteur ten principale, verdedigd werd.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

A — Gemeinschaftliche Regelung für die Erhaltung und Bewirtschaftung der Ressourcen Β — Gemeinsame Marktorganisation C — Fischereistrukturpolitik D — Beziehungen zwischen der Gemeinschaft und einigen Drittländern auf dem Fischereisektor E — Internationale Organisationen

Hollandaca

A — Communautaire regeling voor het beheer van de visbestanden ... Β — Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserij­produkten C — Structuurbeleid in de visserijsector D — Betrekkingen op het gebied van de visserij tussen de Gemeenschap en sommige derde landen E — Internationale organisaties

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

ZIELSETZUNGEN tionen, c) Preis- und Beihilferegelungen, d) Außenhandelsvereinbarungen, e) Vorschriften für nationale Beihilfen und f) statistische Informationen) und führte außer dem eine Fischereistrukturpolitik der Gemeinschaft ein (*4.2.3.)· Auf diese Maßnahmen folgten die Verhandlungen über den EG-Beitritt des Vereinigten Königreichs, Irlands und Dänemarks Im Jahr 1972, bei denen die Fischerei eine maßgebliche Rolle spielte.

Hollandaca

Voorts werd er een communautair structuurbeleid ingesteld voor de visserij (*4.2.3.). Deze maatregelen werden korte tijd later, in 1972, gevolgd door de onderhandelingen over de toetreding tot de EG van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken, waarbij de visserij een belangrijke rol speelde.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam