Şunu aradınız:: attentat (Almanca - Litvanca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Almanca

Litvanca

Bilgi

Almanca

die anschläge von mumbai 2008 und das fehlgeschlagene attentat auf den flug amsterdam-detroit weihnachten 2009 zeigen, dass sich die art der terroristischen anschläge verändert hat.

Litvanca

2008 m. išpuoliai mumbajuje ir mėginimas susprogdinti iš amsterdamo į detroitą 2009 m. kalėdų dieną skridusį lėktuvą rodo, kad teroristų išpuolių metodai pasikeitė.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

(33) wie der gerichtshof festgestellt hat, gehören tätigkeiten, für die normalerweise der staat aufgrund seiner hoheitlichen befugnisse zuständig ist, nicht zu den tätigkeiten wirtschaftlicher art und unterliegen nicht den vorschriften über staatliche beihilfen. zu nennen sind hier die bereiche gefahrenabwehr, flugsicherung, polizei, zoll etc. generell müssen die für diese tätigkeiten vorgesehenen finanzmittel unbedingt auf den ausgleich der durch diese tätigkeiten verursachten kosten beschränkt bleiben und dürfen nicht für tätigkeiten wirtschaftlicher art verwendet werden [23]. in ihrer mitteilung vom 10. oktober 2001 über die folgen der attentate des 11. september stellt die kommission fest: "wenn bestimmte maßnahmen auch direkt den luftfahrtunternehmen sowie anderen beteiligten der branche wie flughäfen, anbieter von bodenabfertigungsdiensten und anbieter von flugsicherungsdienstleistungen auferlegt werden, so darf ihre finanzierung durch den staat selbstverständlich nicht zu betriebsbeihilfen anlass geben, die mit dem eg-vertrag unvereinbar sind."

Litvanca

33. kaip teigia teismas, veikla, už kurią atsakomybė paprastai tenka valstybei, besinaudojančiai savo, kaip valstybės institucijos, prerogatyvomis, nėra ekonominio pobūdžio ir neįeina į su valstybės pagalba susijusių taisyklių taikymo sritį. tokia veikla apima saugumą, skrydžių valdymą, policiją, muitines ir t.t. apskritai šios veiklos finansavimas turi griežtai apsiriboti dėl jos patirtų išlaidų kompensavimu ir negali būti taikomas kitai ekonominio pobūdžio veiklai [23]. taip po 2001 m. rugsėjo 11 d. įvykdytų teroro aktų paaiškino ir komisija savo 2001 m. spalio 10 d. komunikate:%quot%savaime suprantama, kad, nors tam tikrus įsipareigojimus ir buvo pavesta vykdyti tiesiogiai oro transporto bendrovėms ir kitiems šio sektoriaus dalyviams, pavyzdžiui, oro uostams ir oro navigacijos paslaugų teikėjams, jų finansavimas neturi suteikti pagrindo veiklai skirti pagalbą, kuri būtų nesuderinama su sutartimi%quot%.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Almanca

(4) in der mitteilung vom 10. oktober 2001 über die folgen der attentate in den vereinigten staaten für die luftverkehrsbranche kündigte die kommission an, sie werde deckungshöhe und bedingungen der für die erteilung einer betriebsgenehmigung durch die mitgliedstaaten erforderlichen versicherungen überprüfen, um ein einheitliches vorgehen zu gewährleisten. in der mitteilung vom 2. juli 2002 über die versicherung im luftverkehr nach den terroranschlägen vom 11. september 2001 in den usa gab die kommission zudem ihre absicht bekannt, die entwicklungen auf dem luftfahrtversicherungsmarkt hinsichtlich der deckungshöhen und bedingungen von für die erteilung von betriebsgenehmigungen durch die mitgliedstaaten erforderlichen versicherungen weiter zu beobachten.

Litvanca

(4) savo 2001 m. spalio 10 d. komunikate dėl teroristinių atakų jungtinėse amerikos valstijose poveikio oro transporto pramonei, komisija pareiškė savo ketinimą patikrinti draudimo sumas ir sąlygas, reikalingas veiklos licencijoms išduoti valstybėse narėse, siekiant užtikrinti harmonizuotą režimų taikymą. be to, savo 2002 m. liepos 2 d. komunikate dėl oro transporto sektoriaus draudimo po 2001 m. rugsėjo 11 d. terorizmo išpuolių jungtinėse amerikos valstijose komisija pareiškė, kad ji ir toliau vykdys aviacijos draudimo rinkos plėtros monitoringą, atsižvelgdama į draudimo sumų ir sąlygų, reikalingų veiklos licencijoms išduoti valstybėse narėse, peržiūrą.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

-die von der kommission in ihrer mitteilung an das europäische parlament und den rat „die folgen der attentate in den vereinigten staaten für die luftverkehrsbranche“ dargelegten allgemeinen ansichten haben weiterhin bestand. in anbetracht dessen, dass der schutz der bürger europas vor terroranschlägen im wesentlichen aufgabe des staates ist, vertritt die kommission insbesondere die auffassung, dass die staatliche finanzierung von mit der ausübung typischerweise hoheitlicher befugnisse verbundenen maßnahmen zur verhinderung solcher anschläge keine staatliche beihilfe darstellt.

Litvanca

-bendros komisijos nuostatos, išdėstytos komunikate europos parlamentui ir tarybai „teroristinių išpuolių pasekmės jungtinių valstijų oro susisiekimo sektoriui“, nepakito. komisija laikosi būtent tos nuomonės, kad atsižvelgiant į tai, jog europos piliečių apsauga nuo teroristinių išpuolių iš esmės yra valstybės atsakomybė, viešasis prevencinių prieš juos nukreiptų priemonių, susijusių su viešajai valdžios institucijai būdingų įgaliojimų vykdymu, finansavimas nelaikomas valstybės pagalba.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

1.10 zuvor hatte sich der ewsa in seiner stellungnahme [4] zum "arbeitsdokument der kommission — das verhältnis zwischen der gewährleistung der inneren sicherheit und der erfüllung der anforderungen aus internationalen schutzverpflichtungen und den diesbezüglichen instrumenten" [5] zu diesem thema geäußert. unter den schlussfolgerungen dieser stellungnahme sind folgende hervorzuheben:a. "der ausschuss befürwortet gemeinsame maßnahmen zur bekämpfung des terrorismus auf unionsebene und spricht sich in diesem zusammenhang für den offenen koordinierungsmechanismus aus, der von der kommission vorgeschlagen wurde. der ausschuss ruft jedoch auch zu vorsicht und zu weiterreichenden Überlegungen in bezug auf die vorbeugung und die bekämpfung des terrorismus auf. wir dürfen uns dabei jedoch nicht von den tiefen und legitimen gefühlen leiten lassen, die die schrecklichen attentate vom 11. september in den vereinigten staaten sowie andere derartige verbrechen in europäischen und anderen ländern hervorrufen."

Litvanca

1.9 pasak europolo, šiuo metu europos sąjungoje aktyviai veikia apie 3000 organizuotų nusikalstamų grupių, kuriose dalyvauja apie 30000 narių. tačiau šie skaičiai, paremti valstybių narių duomenimis, pateikiami vien padėčiai apibūdinti; iš tikrųjų šie skaičiai yra kur kas didesni. tokių grupių dydis, struktūra ir kiti ypatumai skiriasi tiek valstybių narių viduje, tiek tarp jų. organizuotos nusikalstamos grupės es užsiima įvairių rūšių nusikalstama veika, ypač neteisėta prekyba narkotikais, nelegalia imigracijos, prekyba žmonėmis, kontrabanda, meno kūrinių vagystėmis iš muziejų ir bažnyčių, sukčiavimu ir finansiniais nusikaltimais.1.10 eesrk jau išdėstė savo požiūrį į šį klausimą savo nuomonėje [4] dėl komisijos darbo dokumento — vidaus saugumo užtikrinimo ir tarptautinių apsaugos įsipareigojimų ir priemonių laikymosi santykis [5]. nuomonės išvadose išdėstyta:

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Almanca

2. wünscht gemäß der erklärung des präsidenten des sicherheitsrates der vereinten nationen vom 15. februar 2005, dass die ursachen, die umstände und die folgen dieses attentats umfassend geklärt werden und wünscht, dass die libanesischen behörden mit der untersuchungskommission der uno zusammenarbeiten;

Litvanca

2. ragina, atsižvelgiant į 2005 m. vasario 15 d. jt saugumo tarybos pirmininko pareiškimą, dėti visas įmanomas pastangas siekiant išsiaiškinti šio išpuolio priežastis, aplinkybes ir padarinius; ragina libano valdžios institucijas tęsti bendradarbiavimą su jt faktų nustatymo misijos darbuotojais;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

die stärkung der sicherheit ist seit den anschlägen vom 11. september 2001 ein vorrangiges ziel der kommission. ihre allgemeinen ansichten hat die kommission in ihrer mitteilung an das europäische parlament und den rat „die folgen der attentate in den vereinigten staaten für die luftverkehrsbranche“[1] dargelegt. im anschluss daran erließ die kommission verordnungen zur festlegung gemeinsamer regeln für die sicherheit in der zivilluftfahrt und der schifffahrt. außerdem stellte die kommission ein europäisches programm zum schutz kritischer infrastrukturen auf[2].

Litvanca

tuojau pat po 2001 m. rugsėjo 11 d. išpuolių saugumo stiprinimas tapo komisijos prioritetu. bendrosios komisijos nuostatos buvo išdėstytos komunikate europos parlamentui ir tarybai „teroristinių išpuolių pasekmės jungtinių valstijų oro susisiekimo sektoriui“[1]. komisija tęsė darbą rengdama reglamentus, kuriais nustatomos bendrosios aviacijos ir jūrų laivybos saugumo taisyklės. be to, komisija pradėjo europos programą dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos[2].

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

daraus lässt sich folgern, dass die passagierschiffe, wenn man die situation höherer gewalt berücksichtigt, die durch die attentate vom 11. september 2001 entstanden ist, im rahmen ihres bisherigen und gegenwärtig bekannten zukünftigen betriebs eine förderwirkung für die entwicklung entfaltet haben, die der ursprünglich erwarteten wirkung ähnelt.

Litvanca

taigi galima daryti išvadą, kad, atsižvelgiant į rugsėjo 11 d. išpuolių sukurtą force majeure situaciją, ankstesnis ir šiuo metu apskaičiuotas būsimas kruizų laivų eksploatavimas padarė panašų į iš pradžių numatytą poveikį plėtrai.

Son Güncelleme: 2014-11-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

in ihrer mitteilung vom 10. oktober 2001 über die folgen der attentate vom 11. september stellt die europäische kommission fest: ‚wenn bestimmte maßnahmen auch direkt den luftfahrtunternehmen sowie anderen beteiligten der branche wie flughäfen, anbietern von bodenabfertigungsdiensten und anbietern von flugsicherungsdienstleistungen auferlegt werden, so darf ihre finanzierung durch den staat selbstverständlich nicht zu betriebsbeihilfen anlass geben, die mit dem eg-vertrag unvereinbar sind.‘

Litvanca

po 2001 m. rugsėjo 11 d. įvykdytų teroro aktų 2001 m. spalio 10 d. europos komisijos komunikate buvo paaiškinta: „savaime suprantama, kad, nors tam tikrus įsipareigojimus ir buvo pavesta vykdyti tiesiogiai oro transporto bendrovėms ir kitiems šio sektoriaus dalyviams, pavyzdžiui, oro uostams ir oro navigacijos paslaugų teikėjams, jų finansavimas neturi suteikti pagrindo skirti su sutartimi nesiderinamą pagalbą veiklai“.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

siehe auch randnr. 33 der mitteilung der kommission an das europäische parlament und an den rat — konsequenzen der attentate in den usa auf die flugverkehrindustrie/* kom/2001/0574 endg.*/.

Litvanca

Žr. taip pat 33 komisijos komunikatą europos parlamentui ir europos tarybai – teroristų atakų poveikis jungtinių amerikos valstijų oro transporto pramonei/* kom/2001/0574 galutinis */.

Son Güncelleme: 2014-11-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

(19) vor diesem hintergrund und unter dem eindruck der terroranschläge vom 11. september 2001 in den usa sowie angesichts des fehlenden versicherungsschutzes für schäden an fluggästen und dritten infolge der entwicklungen auf dem luftfahrtversicherungsmarkt unmittelbar nach den attentaten hat die gemeinschaft 2004 eine präzisere verordnung über versicherungsanforderungen an luftfahrtunternehmen und luftfahrzeugbetreiber verabschiedet, die mindestanforderungen an den versicherungsschutz für schäden enthält, die fluggästen, an gepäck, an post, an fracht und dritten entstehen können7.

Litvanca

(19) po 2001 m. rugsėjo 11 d. teroristų išpuolių jungtinėse amerikos valstijose, esant nepakankamai draudimo apsaugai keleivių ir trečiųjų šalių atžvilgiu ir po to vykusios oro transporto draudimo bendrovių rinkos plėtros, 2004 m. bendrija priėmė reglamentą, tiksliau apibrėžiantį draudimo reikalavimus oro vežėjams ir paslaugų teikėjams, nustatantį būtiniausius draudimo reikalavimus keleivių, bagažo, krovinių, pašto ir trečiųjų šalių atžvilgiu7.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

(4) in der mitteilung vom 10. oktober 2001 über die folgen der attentate in den vereinigten staaten für die luftverkehrsbranche kündigte die kommission an, sie werde deckungshöhe und bedingungen der für die erteilung einer betriebsgenehmigung durch die mitgliedstaaten erforderlichen versicherungen überprüfen, um ein einheitliches vorgehen zu gewährleisten.

Litvanca

(4) savo 2001 m. spalio 10 d. komunikate dėl teroristinių atakų jungtinėse amerikos valstijose poveikio oro transporto pramonei, komisija pareiškė savo ketinimą patikrinti draudimo sumas ir sąlygas, reikalingas veiklos licencijoms išduoti valstybėse narėse, siekiant užtikrinti harmonizuotą režimų taikymą.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

3.1.9 aber obwohl das klima der gewalt in diesem land nachgelassen hat, kommt es weiterhin zu terroristischen anschlägen: am tag des inkrafttretens des freihandelsabkommens mit den vereinigten staaten wurde ein attentat gegen ex -minister fernando londoño hoyos verübt, bei dem seine zwei leibwächter ums leben kamen und 49 personen verletzt wurden.

Litvanca

3.1.9 nors smurto ir prievartos protrūkių sumažėjo, šalyje vis dar vyksta teroristiniai išpuoliai: 2012 m. gegužės 15 d., tą pačią dieną, kai įsigaliojo laisvosios prekybos sutartis su jav, buvo įvykdytas pasikėsinimas į buvusį ministrą fernando londoño hoyos, kurio metu žuvo du jo palydos nariai ir buvo sužeisti 49 žmonės.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

3.1.9 aber obwohl das klima der gewalt in diesem land nachgelassen hat, kommt es weiterhin zu terroristischen anschlägen: am tag des inkrafttretens des freihandelsabkommens mit den vereinigten staaten wurde ein attentat gegen ex -minister hoyos verübt, bei dem seine zwei leibwächter ums leben kamen und 49 personen verletzt wurden.

Litvanca

3.1.9 nors smurto ir prievartos protrūkių sumažėjo, šalyje vis dar vyksta teroristiniai išpuoliai: 2012 m. gegužės 15 d., tą pačią dieną, kai įsigaliojo laisvosios prekybos sutartis su jav, buvo įvykdytas pasikėsinimas į buvusį ministrą fernando londoño hoyos, kurio metu žuvo du jo palydos nariai ir buvo sužeisti 49 žmonės.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

3.4 der neueste aspekt seiner wirkung ist aber sicherlich in den medien zu sehen, die augenblicklich und global zur stelle sind, um detailliert und leicht erfassbar mit bildern und manchmal geradezu in live-manier von attentaten zu berichten, die ein echo von bisher unbekanntem ausmaß hervorrufen.

Litvanca

3.4 naujausias terorizmo poveikio aspektas susijęs su išsamia ir vizualia informacija, kuri per visuotines žiniasklaidos priemones išplatinama labai greitai; vaizdai, kuriuos kartais galima stebėti transliuojamus tiesiogiai, t. y. tuo pačiu metu, kai vyksta istorijoje precedentų neturintys išpuoliai.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

3.4 der neueste aspekt seiner wirkung ist aber sicherlich in den medien zu sehen, die augenblicklich und global zur stelle sind, um detailliert und leicht erfassbar mit bildern und manchmal geradezu in live-manier von attentaten zu berichten, die ein echo von bisher un­bekanntem ausmaß hervorrufen.

Litvanca

3.4 naujausias terorizmo poveikio aspektas susijęs su išsamia ir vizualia informacija, kuri per visuotines žiniasklaidos priemones išplatinama labai greitai; vaizdai, kuriuos kartais galima stebėti transliuojamus tiesiogiai, t. y. tuo pačiu metu, kai vyksta istorijoje precedentų neturintys išpuoliai.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

auf die attentate vom 11. september 2001 hin erließ die kommission am 10. oktober 2001 eine mitteilung21, in der sie die auffassung vertrat, diese bestimmung lasse u. a. eine entschä- digung für die durch die sperrung des amerikanischen luftraums vom 11. bis zum 14. september 2001 entstandenen kosten zu.

Litvanca

galiausiai teismo praktika 2008m. leido patikslinti pareigas, kurios tenka komisijai priimant antrąjį sprendimą dėl tam tikros pagalbos, dėl kurios buvo priimtas pirmosios instancijos teismo panaikintas sprendimas.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

auf diesen historischen besuch folgte einige zeit später die Übergabe des sacharow-friedenspreises an einen palästinensischen vater, dessen sohn bei einem israelischen angriff getötet wurde, und an eine israelische mutter, deren tochter einem palästinensischen attentat zum opfer el und deren rede viele parlamentarier zu tränen rührte.

Litvanca

tai pirmoji pasaulinė tarpparlamentinė konferencija prieš mirties bausmę, kuriai bendrai pirmininkavau europos parlamento būstinėje strasbūre.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

bei terrorismusopfern ist die begutachtung besonders wichtig, weil die straftaten sehr unterschiedlich sein können, angefangen von großen terroranschlägen bis hin zu attentaten auf einzelpersonen.

Litvanca

atliekant bet kokį vertinimą terorizmo aukoms reikalingas ypatingas dėmesys, nes tokie išpuoliai gali būti skirtingo pobūdžio – nuo masinių teroristinių išpuolių iki tikslinių teroristinių išpuolių prieš tam tikrus asmenis.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

das wurde angesichts der ereignisse deutlich, die zu den attentaten von paris und brüssel geführt haben.

Litvanca

tą akivaizdžiai rodo įvykiai, nulėmę išpuolius paryžiuje ir briuselyje.

Son Güncelleme: 2017-04-25
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam