Google'a Sor

Şunu aradınız:: unternehmenskredite (Almanca - Yunanca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Almanca

Yunanca

Bilgi

Almanca

Hedge-Fonds kaufen in beträchtlichem Umfang ausfallgefährdete Unternehmenskredite auf.

Yunanca

Τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου είναι κύριοι αγοραστές "δανείων απελπισίας".

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Almanca

Hedge-Fonds kaufen in beträchtlichem Umfang ausfallgefährdete Unternehmenskredite auf.

Yunanca

Τα κερδοσκοπικά αμοιβαία κεφάλαια είναι κύριοι αγοραστές "δανείων απελπισίας".

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Almanca

Infrastrukturkredite haben in der Regel geringere Ausfallraten und höhere Erlösquoten bei Ausfällen als vergleichbare Unternehmenskredite.

Yunanca

Το χρέος για έργα υποδομής έχει γενικά χαμηλά ποσοστά αθέτησης υποχρεώσεων και υψηλά ποσοστά ανάκτησης σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων από το αντίστοιχο εταιρικό χρέος.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

Dazu gehört die Lockerung der Zinscaps für Unternehmenskredite, die es unmöglich machen, Kleinstkredite kostendeckend zu vergeben.

Yunanca

Ένα από αυτά είναι η χαλάρωση των ανώτατων ορίων των τόκων για δάνεια σε επιχειρήσεις, οι οποίοι εκμηδενίζουν οποιαδήποτε πιθανότητα κάλυψης του κόστους της μικροπίστωσης.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

1997 verlangsamte sich jedoch dieser Gesamttrend, während die Unternehmenskredite real das zweite Jahr in Folge beschleunigt zunahmen.

Yunanca

Κατά τους πρώτους επτά μήνες του 1998, οι ακαθάρι­στοι μέσοι μισθοί αυξήθηκαν κατά 20 % περίπου σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 1997, δηλαδή κατά πέντε περίπου ποσο­στιαίες μονάδες πέραν του μέσου όρου που καθόρισε το ire.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

Der Anteil der notleidenden Unternehmenskredite ist nach wie vor hoch (über 18 %) und belastet die Bilanzen der Banken.

Yunanca

Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων εταιρικών δανείων παραμένει υψηλό (άνω του 18%) και συνιστά επιβάρυνση για τους ισολογισμούς των τραπεζών.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

Die neue EZB-Datenbank für Unternehmenskredite AnaCredit, die 2018 online gestellt werden soll, wird die Standardisierung von Kreditdaten erleichtern.

Yunanca

Η τυποποίηση των πιστωτικών δεδομένων θα διευκολυνθεί με τη νέα βάση δεδομένων AnaCredit της ΕΚΤ για τα εταιρικά δάνεια, η οποία θα είναι σε προσβάσιμη στο διαδίκτυο το 2018.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

Eine Nettolockerung der Kreditstandards für Unternehmenskredite war insbesondere in Italien zu verzeichnen; auch in den Niederlanden war ein Übergang von einer Nettoverschärfung zu einer Nettolockerung festzustellen.

Yunanca

Τα πιστοδοτικά κριτήρια χορήγησης δανείων σε επιχειρήσεις χαλάρωσαν σε καθαρούς όρους, ιδίως στην Ιταλία, και μεταστράφηκαν από καθαρή εφαρμογή αυστηρότερων κριτηρίων σε καθαρή χαλάρωση στις Κάτω Χώρες.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

In einigen Mitgliedstaaten wurden Schritte zur Behebung dieser Schwierigkeiten unternommen: in Finnland und Schweden werden weibliche Firmengründerinnen durch spezielle Unternehmenskredite unterstützt.

Yunanca

Αρκετά κράτη μέλη έχουν λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών: στη Φινλανδία και στη Σουηδία, για παράδειγμα, οι γυναίκες επιχειρηματίες υποστηρίζονται . με ειδικά επιχειρηματικά δάνεια.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

Diese Divergenz steht weiterhin mit typischen konjunkturellen Verlaufsmustern im Einklang, denen zufolge Wendepunkte im Wachstum der Unternehmenskredite der Konjunkturentwicklung in der Regel mit zeitlicher Verzögerung folgen.

Yunanca

Η αρνητική ετήσια μεταßολή των τραπεζικών δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα συνολικά αποτελεί τη συνισταμένη αντίρροπων εξελίξεων, καθώς τα δάνεια προς τα νοικοκυριά επανήλθαν σε θετικούς ρυθμούς αύξησης, ενώ η ετήσια μεταßολή των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις έγινε εντονότερα αρνητική.

Son Güncelleme: 2012-03-19
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Almanca

Portugal sollte Maßnahmen zum Abbau des Schuldenüberhangs der Unternehmen, zur Senkung des Anteils notleidender Unternehmenskredite bei den Banken und zur Verringerung der sich aus den Steuervorschriften ergebenden Verschuldungsanreize für Unternehmen ergreifen.

Yunanca

Η Πορτογαλία θα πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση των συσσωρευμένων χρεών επιχειρήσεων, για την αντιμετώπιση της αναλογίας των μη εξυπηρετούμενων εταιρικών δανείων των τραπεζών και για τη μείωση της ευνοϊκής μεταχείρισης του χρέους για τις επιχειρήσεις σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

Hinsichtlich des entsprechenden Zinssatzes merken die finnischen Behörden an, dass als Referenzzinssatz für Unternehmenskredite üblicherweise der 12-Monats-Euribor herangezogen wird.

Yunanca

Όσον αφορά το σχετικό επιτόκιο, οι φινλανδικές αρχές παρατηρούν ότι γενικά στα επιχειρηματικά δάνεια χρησιμοποιείται ως επιτόκιο αναφοράς το δωδεκάμηνο Euribor.

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

2.1 Die Debatte über Unternehmenskredite und -finanzierung konzentrierte sich stärker auf Angebot und Nachfrage bezüglich Entwicklungs- und Investitionskapital, insbesondere für KMU.

Yunanca

2.1 Η συζήτηση σχετικά με τη δανειοδότηση και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων έχει την τάση να επικεντρώνεται στην προσφορά και τη ζήτηση για αναπτυξιακό ή επενδυτικό κεφάλαιο, ιδίως για τις ΜΜΕ.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

Der Zinssatz für Unternehmenskredite kann in Irland bis zu 14% betragen, was für einen Betrieb mit weniger als zehn Beschäftigten und sehr engen Gewinnmargen, gelinde gesagt, exorbitant hoch ist.

Yunanca

Το Ευρωπαϊκό αυτό χρήμα θα υποβοηθήσει την εφαρμογή των εκθέσεων της ομάδας εργασίας γιά τις μικρές επιχειρήσεις και την απασχόληση στην Ιρλανδία σε τομείς που πρόσφατα έχουν δημοσιοποιηθεί από την Ιρλανδική Κυβέρνηση.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

Laut der jüngsten Erhebung der Europäischen Zentralbank zur Kreditvergabe („European Central Bank lending survey“) wurden die Konditionen für Unternehmenskredite im ersten Quartal 2015 weiter gelockert, wodurch die Erholung des Kreditwachstums unterstützt wurde.

Yunanca

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι πιστωτικοί όροι για τα δάνεια προς επιχειρήσεις χαλάρωσαν περαιτέρω κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την ανάκαμψη του ρυθμού αύξησης των δανείων.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

8.10 Die Europäische Investmentbank (EIB) müsste auch durch konkrete Maßnahmen des Euro­pä­ischen Investmentfonds (EIF) zinsgünstige Kreditrahmen schaffen, die zusammen mit Kredit­instituten auf Unternehmenskredite spezialisierten regionalen Finanzgesellschaften, Wagnis­kapitalgesellschaften und "Bürgschaftsgenossenschaften" verwaltet würden, um die Grün­dung sowie die Entwicklung von Unternehmen, die ihre Produktion auf Nanotech­produkte konzentrieren, zu fördern.

Yunanca

10.10 Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ), διαμέσου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), θα μπορούσε να διευκολύνει τη χορήγηση πιστώσεων διαχειριζόμενων από κοινού με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με τις περιφερειακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που ειδικεύονται στη δανειοδότηση των επιχειρήσεων, με τις εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων και με τις συμπράξεις εγγυοδοσίας προκειμένου να ενθαρρυνθεί η σύσταση και η ανάπτυξη επιχειρήσεων που εστιάζουν την παραγωγή τους σε νανοπροϊόντα.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Almanca

Alternative Investmentfonds sind besonders an ausfallgefährdeten Unternehmenskrediten (Distressed Debt) interessiert, die in der Regel weit unter Wert gehandelt werden.

Yunanca

Οι οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα "Δάνεια απελπισίας" που διατίθενται σε πολύ χαμηλή τιμή.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Almanca

Alternative Investmentfonds sind besonders an ausfallgefähr­deten Unternehmenskrediten (Distressed Debt) interessiert, die in der Regel weit unter Wert gehandelt werden.

Yunanca

Οι ΟΕΕ ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα "Δάνεια απελπισίας" που διατίθενται σε πολύ χαμηλή τιμή.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Almanca

Die Banken berichteten über eine weitere Nettolockerung der Kreditstandards bei Unternehmenskrediten, sowohl bei Krediten für Großunternehmen als auch bei Krediten für kleine und mittlere Unternehmen.

Yunanca

Οι τράπεζες ανέφεραν περαιτέρω καθαρή χαλάρωση των πιστοδοτικών κριτηρίων για τη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις, τόσο σε μεγάλες εταιρείες όσο και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

Es muß daher deutlich unterschieden werden zwischen Finanzdienstleistungen, die von “Großkunden” in Anspruch genommen werden (Unternehmenskredite, Rückversicherungsverträge usw.) und Finanzdienstleistungen für “Normalverbraucher”, die die Zielgruppe dieser Stellungnahme sind.

Yunanca

Είναι συνεπώς απαραίτητο να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που χρησιμοποιούν οι μεγάλοι χρήστες (πιστώσεις στις επιχειρήσεις, συμβάσεις αντασφάλισης, κλπ) και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών των "κοινών" χρηστών που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας γνωμοδότησης.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam