Şunu aradınız:: godkendelsesperioderne (Danca - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Danca

İngilizce

Bilgi

Danca

om ændring af gennemførelsesforordning (eu) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne clothianidin, dimoxystrobin, oxamyl og pethoxamid

İngilizce

amending implementing regulation (eu) no 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances clothianidin, dimoxystrobin, oxamyl and pethoxamid

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

der blev afholdt møder forud for ansøgningsindgivelsen for 75% af ansøgningerne, hvilket førte til en halvering af den fornødne godkendelsesperiode for disse ansøgninger.

İngilizce

pre-submission meetings were held for 75% of applications, leading to a halving of validation time required for these applications.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Danca

den sidste udgave fra forligsudvalget indebar visse forbedringer på dette område, idet de kompetente myndigheder fik mulighed for ud fra sikkerhedsmæssige hensyn at begrænse disse aktiviteter til en enkelt leverandør, og fordi den tidsmæssige begrænsning af godkendelsesperioden blev fjernet.

İngilizce

the final version of the text as it emerged from the conciliation committee brought some improvements in this respect, in that the competent authorities could now limit the provision of pilotage services to a single provider for safety reasons, and the limitation of the period of authorisation was abandoned.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

for det andet har de nye strukturforordninger været i kraft siden 1994, dvs. at de efter en vanskelig godkendelsesperiode nu også kun i en kort periode virkelig har været fuldt ud i kraft.

İngilizce

secondly, the new structural fund regulations have been in force since 1994: in other words, they only recently came into full effect, after a difficult period of approval.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

i forslagene tror man, at godkendelsesperioder og udbud vil være markedsorienterede foranstaltninger, der vil forbedre tjenesteydelserne og styrke konkurrencen.

İngilizce

within the proposals, authorisation periods and tendering are thought to be market-orientated measures that will increase services and competition.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

mit andet punkt handler om godkendelsesperioden.

İngilizce

my second point relates to the duration of authorisation.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

der blev afholdt møder forud for ansøgningsindgivelsen for 75% af ansøgningerne, hvilket førte til en halvering af den fornødne godkendelsesperiode for disse ansøgninger.

İngilizce

s designation comp opinions s designation ec decisions

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Danca

idet jeg vender mig mod ændringsforslag nr. 1, som har til formål at begrænse godkendelsesperioden fra tre til to år, mener kommissionen, at det ville være at pålægge de medlemsstater, som vil få ansvaret for at bedømme anmodninger fra importører om aner kendelse for deres produkters tilsvarende be- skaffenhed, for stor en administrativ byrde.

İngilizce

brittan, sir leon, vice-president of the commission. — mr president, we would like to express our appreciation to the rapporteur, mr verbeek, to the committee on agriculture, fisheries and rural development, and to the committee on the environment, public health and con sumer protection.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

med hensyn til grækenland, spanien og portugal kan udløbet af godkendelsesperioden for visse sorter, som er godkendt i disse medlemsstater inden den 1. januar 1986, på disse medlemsstaters anmodning ligeledes fastsættes til den 30. juni 1990 efter proceduren i artikel 46, stk. 2, og de pågældende sorter kan omfattes af de i andet afsnit omhandlede officielle foranstaltninger på fællesskabsplan.

İngilizce

with regard to greece, spain and portugal, the expiry of the acceptance period for certain varieties for which acceptance has been granted in those member states before 1 january 1986 may, at the request of those member states, also be fixed for 30 june 1990, in accordance with the procedure referred to in article 46(2), and the varieties concerned may be included in the official measures referred to in the second subparagraph.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

medlemsstaterne kan for deres område indrømme en afsætningsfrist for certificering af frø, for kontrol med standardfrø og for handel med frø, der løber indtil senest den 30. juni i det tredje år efter godkendelsesperiodens udløb.

İngilizce

member states may, in respect of their own territory, allow a period for the certification, verification as standard seed and marketing of seed up to 30 june of the third year at the most after expiry of the acceptance.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

medlemsstaterne kan for deres område indrømme en frist for certificering af og handel med formeringsmateriale, der løber indtil senest den 30. juni i det tredje år efter godkendelsesperiodens udløb.

İngilizce

member states may, in respect of their own territory, allow a period for the certification and marketing of seed or propagating material up to 30 june of the third year at the most after expiry of the acceptance.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

derfor er det nødvendigt at forlænge godkendelsesperioden for disse aktivstoffer under hensyntagen til de elementer, der er fastsat i artikel 17, stk. 3, i forordning (ef) nr. 1107/2009.

İngilizce

therefore, it is necessary to extend the period of approval of those active substances taking into account, the elements provided for in the third paragraph of article 17 of regulation (ec) no 1107/2009.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

det er derfor nødvendigt at forlænge deres godkendelsesperioder.

İngilizce

it is therefore necessary to extend their approval periods.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

det er derfor nødvendigt at forlænge deres godkendelsesperioder.

İngilizce

it is therefore necessary to extend their approval periods.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

det er derfor nødvendigt at forlænge dets godkendelsesperiode.

İngilizce

it is therefore necessary to extend its approval period.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

det er derfor nødvendigt at udskyde udløbet af deres godkendelsesperiode.

İngilizce

it is therefore necessary to postpone the expiry of their approval periods.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

det er derfor nødvendigt at udvide deres godkendelsesperioder.

İngilizce

it is therefore necessary to extend their approval periods.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

en ændring, som er blevet vedtaget, men hvis 18 måneders godkendelsesperiode endnu ikke er udløbet, er bindende for en stat, der bliver kontraherende part i denne periode, hvis ændringen træder i kraft.

İngilizce

when an amendment has been adopted but the eighteen-month period for its acceptance has not yet expired, a state which becomes a state party during that period shall be bound by the amendment if it enters into force.

Son Güncelleme: 2014-11-10
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

for at give mulighed for regelmæssigt at vurdere stoffer, der identificeres som kandidater til substitution, bør godkendelsesperioden for disse stoffer selv i tilfælde af fornyelse ikke overstige syv år.

İngilizce

in order to allow for a regular examination of substances identified as candidates for substitution, the approval period for those substances should not, even in the case of renewal, exceed seven years.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

for de aktivstoffer, der er opført i del a i bilaget til kommissionens gennemførelsesforordning (eu) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af europa-parlamentets og rådets forordning (ef) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer [2], og for hvilke godkendelsesperioden udløber før den 14. juni 2014, kunne ansøgerne ikke give det varsel på tre år, der kræves i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (ef) nr. 1107/2009, med henblik på ansøgning om fornyelse.

İngilizce

for active substances set out in part a of the annex to commission implementing regulation (eu) no 540/2011 of 25 may 2011 implementing regulation (ec) no 1107/2009 of the european parliament and of the council as regards the list of approved active substances [2] for which approvals expire before 14 june 2014, applicants could not give the three years’ notice required under article 15(1) of regulation (ec) no 1107/2009 as regards applications for renewal.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam