Google'a Sor

Şunu aradınız:: lejeloven (Danca - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Danca

İngilizce

Bilgi

Danca

Lejeloven

İngilizce

Lejeloven

Son Güncelleme: 2014-11-22
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

Vi var nødt til at behandle den lejede ejendom med omhu (jf. § 25, stk. 1 i lejeloven).

İngilizce

We had to deal with the rented property carefully (see section 25, subsection 1, of the Rent Act).

Son Güncelleme: 2018-08-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

I skotsk og engelsk lovgivning afgøres dette af lejeloven eller af loven om ejen­domsret vedrørende ægtefællernes hjem, hvor det drejer sig om en ejerbolig og ikke en lejerbolig.

İngilizce

In the resolution it adopted in February 1981, the European Parliament made the point that the directive on equal pay was undermined by the fact that the Member States imposed a heavier tax burden on women — and particularly married working women — than on married working men.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

De sagsøgte har derfor opnået en ret, der bedst kan beskrives som berettiget forventning om, at deres lejeaftale ikke kan opsiges i henhold til §§ 82, 83 i lejeloven.

İngilizce

The defendants have therefore obtained a right best described as justified expectation that their lease agreement can not be terminated pursuant to sections 82, 83 of the Rent Act.

Son Güncelleme: 2018-07-01
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

Vi anså dette for at være en nødsituation i henhold til lejelovens § 25, stk. 3, pkt 2, af to grunde

İngilizce

We considered this to be an emergency in the sense of the Rent Act, § 25 (3) point 2 for two reasons

Son Güncelleme: 2018-08-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

Hermed underretter vi Dem behørigt om en mangel i lejemålet som nævnt ovenfor, hvilket er i overensstemmelse med lejelovens § 11, stk. 1, nr. 1:

İngilizce

We hereby duly inform you of a defect in the lease as mentioned in the above, which is in accordance with section 11 (1) 1 of the Rental Act:

Son Güncelleme: 2018-08-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

Påkrav om afhjælpning af mangelen af et rullegardin i henhold til lejelovens § 11, stk. 1, pkt. 1.

İngilizce

Requirement to rectify the lack of a roller blind in accordance with section 11, subsection 1, point 1, of the Rental Act.

Son Güncelleme: 2018-08-14
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

På tysk, standardformularen blev talt gennem af de fornævnte parterne, og de var enige om, at der var ikke behov for lejelovens §§ 82, 83, og at de lejere kunne strege over ”2. Lejeforholdets begyndelse og ophør fortsat”, idet der henvises til den ved bilag D fremlagte kopi. Dette forblev ubestridt.

İngilizce

In German, the standard form was spoken through by the aforementioned parties, and they agreed that there was no need for sections 82, 83 of the Rental Act and that the tenants could cross out "2. The beginning and termination of the rental agreement ", referring to the copy given in Annex D. This remained uncontested.

Son Güncelleme: 2018-07-01
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

Det ville være en væsentlig ulempe for min kone og mig selv, hvis De arbejder her på lørdage og søndage (se lejelovens § 55).

İngilizce

It would be a significant disadvantage for my wife and myself, if you work here on Saturdays and Sundays (see section 55 of the Rent Act).

Son Güncelleme: 2018-05-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

Hvis der sker ændringer bliver du informeret.Til orientering, er varsling af den 13. april gyldig ihht. lejelovens § 55, det er ikke til væsentlig ulempe for lejerne.

İngilizce

If any changes occur, you will be informed. For information, notice of 13 April is valid in accordance with section 55 of the Rental Act, as there is no significant disadvantage for the tenants.

Son Güncelleme: 2018-05-02
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

I og med mine klienter ønsker at anfægte opsigelsen, skal jeg derfor venligst anmode Dem om at bekræfte, at De i medfør af Deres anførte vedrørende lejelovens § 87, nu anlægger boligretssag mod mine klienter.

İngilizce

As with my clients wishing to contest the termination, I should therefore ask you to confirm that, in accordance with your statements regarding section 87 of the Rent Act, you now file a housing lawsuit against my clients.

Son Güncelleme: 2018-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Deres to emails af 13. og 16. April 2018 beror på den misforståelse, at § 55 (1) i lejeloven giver Dem ret til at arbejde omkring vores hjem. Lejelovens § 55, stk. 1, gælder for arbejde i det lejede hus! Lejelovens § 55, stk. 2, bestemmer, at inden iværksættelse af andre aktiviteter har lejeren krav på 3 måneders varsel. Deres varsel af 13. April 2018 og Deres varsel af 16. April 2018 er derfor ugyldige.

İngilizce

Your two emails of 13 and 16 April 2018 are due to the misunderstanding that Section 55 (1) of the Rent Act gives you the right to work around our home. Section 55 (2) of the Housing Act applies to work in the rented house! Section 55 (2) of the Rent Act stipulates that before the commencement of other activities the tenant is entitled to 3 months notice. Your notice of 13 April 2018 and your notice of 16 April 2018 are therefore void.

Son Güncelleme: 2018-04-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Deres meddelelser også se bort fra § 56, pkt. 1, i lejeloven. Det fremgår af dette afsnit, at udlejer skal udføre ethvert arbejde med den størst mulige hensyntagen til lejeren. De ved, at vi gør krav på vores stilhed om lørdagen og især om søndagen, hvornår vi ikke tillader nogen forstyrrelser. Derfor er De nødt til at respektere vores ret til rolig nydelse af lejemålet i weekenderne.

İngilizce

Your messages also disregard section 56, para. 1, of the Rent Act. It is apparent from this section that the landlord must carry out any work with the greatest possible consideration for the tenant. You know that we claim our silence on Saturdays and especially on Sundays when we do not allow any disturbances. Therefore, you must respect our right to quietly enjoy the lease during the weekends.

Son Güncelleme: 2018-04-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Hermed varsler jeg Sebastian, at foretage udendørs vedligeholdsarbejde Lør. den 26.Maj. som der står i lejelovens §55 er du varslet 6 uger før. Dvs. der bliver græsset slået første gang. Der ud over foretages nogle nødvendige reparationer.

İngilizce

By this I, Sebastian, announce to do outdoor maintenance work on Sat. the 26th May. As stated in section 55 of the Rental Act, you have been notified 6 weeks before, that is, the grass will be cut for the first time. In addition, some necessary repairs are carried out.

Son Güncelleme: 2018-04-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

I lyset af forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens indhold og senere indtrufne retssager, bør denne lejeaftale derfor ændres til et livslangt lejemål (jf. aftalelovens § 36), fordi det ville være i strid med redelig handlemåde, hvis enhver ny ejer gennem opsigelsen af denne kontrakt i henhold til lejelovens §§ 82, 83, hvilke blev enigt overstreget i løbet af kontraktforhandlingen, ville kunne bringe lejemålet til ophør.

İngilizce

In the light of the conditions of the contract, the content of the agreement and later instances of lawsuits, should this rental agreement be amended to a lifelong lease (see Contract Act. section 36), because it would be contrary to good faith, if any new owner through termination of this contract pursuant to §§ 82, 83 of the Rent Act, which were unanimously crossed out during contract negotiations, would be able to bring the tenancy to an end.

Son Güncelleme: 2018-02-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

lejelov

İngilizce

leasehold law

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: IATE

Danca

Det frarådes på det kraftigste at underskrive en lejekontrakt uden først at lade den kontrollere af egen advokat, et advokatkontor eller af »Forbindelseskontoret Bruxelles-Europa« (Bureau de Liaison Bruxelles-Europe) (jf. del 3, afsnit 3, punkt 2.1 ) for at sikre sig, at aftalen er i overensstemmelse med bel gisk lov, og at lejerens interesser i tilstrækkelig grad er tilgodeset. Justitsministeriet har udgivet en brochure om den nye lejelov med titlen »La nouvelle loi sur les loyers — La Loi du 13 avril 1997 —Arrêté royal du 8 juillet 1997«.

İngilizce

Before signing a contract or lease, you are strongly recommended to have it checked by a lawyer ('avocat') of your choice, a legal advice centre ('boutique de droit') or the Brussels-Europe Liaison Office (see Part III, Section 3, point 2.1 ) to make sure that it complies with Belgian law and protects the tenant's interests.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam