Google'a Sor

Şunu aradınız:: områdebegrænsning (Danca - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Danca

İngilizce

Bilgi

Danca

Has tlghedsbegrænsning Områdebegrænsning Af s tandsbegrænsning Tid/planlægning/kørselsstrækning selsstrækning

İngilizce

Logistic control: Distance limitation Automatic Route Control Speedlimitation Area limitation Distance limitation Time/ planning/ routing

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Vi beskæftiger os her især med forbrugerens risiko for, at forholdet mellem salg og service ødelægges, hvis distributøren kan overdrage servicen til operatører, der officielt ikke er underlagt klausulen om områdebegrænsning.

İngilizce

We are particularly concerned that the consumer will be exposed to the risk of a break in the sales and after-sales service link if the distributor is able to award after-sales service contracts to authorised repairers which are not subject to a location clause.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Danca

"aftaler indgået mellem medlemmer af et patent- eller knowhow-fællesskab angående fælles udnyttelse af teknologi" (artikel 5, stk. 1, nr. 1), undtagen når parterne ikke er pålagt nogen områdebegrænsning hvad angår fremstilling, anvendelse og markedsføring af licensprodukterne eller udnyttelsen af den overførte eller i fællesskab udnyttede teknologi (artikel 5, stk. 2, nr. 2)

İngilizce

"agreements between members of a patent or know-how pool which relate to the pooled technologies" (Article 5.1(1)), except where the parties are subject to no territorial restriction with regard to the manufacture, use or putting on the market of the licensed products or to the use of the pooled technologies (Article 5.2(2));

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

Med hensyn til områdebegrænsninger (artikel 4, stk. 2, litra b)) bør det medtages i forordningen, at passivt salg i et andet aftaleområde kan forbydes.

İngilizce

As regards the territorial restriction set out in Article 4(2)(b), the regulation should also state that passive sales in another contract area may be prohibited.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Retspraksis har fastslået, navnlig for så vidt angår områdebegrænsninger i vertikale aftaler, at der ikke foreligger nogen overtrædelse af artikel 81, stk. 1, når aftalen kun har ubetydelig virkning for de relevante markeder på grund af parternes svage position på de pågældende markeder.6 Aftaler mellem små og mellemstore virksomheder, som defineret i bilaget til Kommissionens henstilling 96/280/EF7, kan sjældent påvirke samhandlen mellem medlemsstater.

İngilizce

Case law has established, especially with regard to territorial protection in vertical agreements, that there is no violation of Article 81(1) in cases where the agreement has only an insignificant effect on the relevant markets due to the weak positions which the parties concerned have on the markets in question.6 Agreements between small and medium sized undertakings, as defined in the Annex to Commission Recommendation 96/280/EC7, are rarely capable of affecting trade between Member States.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

at reducere områdebegrænsningerne, så forbrugerne kan få gavn af en effektiv konkurrence mellem forhandlerne, især priskonkurrencen, i områder, hvor de ikke har nogen reel mulighed for at vælge mellem forhandlere af samme mærke, og

İngilizce

to reduce territorial restrictions so that consumers can benefit from effective competition between dealers, particularly on prices and in areas where they have no real opportunity to choose between dealers of the same brand; and

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

gensidige licensaftaler mellem parter, der er "konkurrenter med hensyn til de af aftalen omfattede produkter" (artikel 5, stk. 1, nr. 3), undtagen når parterne ikke er pålagt nogen områdebegrænsning hvad angår fremstilling, anvendelse og markedsføring af licensprodukterne eller udnyttelsen af den overførte eller i fællesskab udnyttede teknologi (artikel 5, stk. 2, nr. 2)

İngilizce

cross-licensing arrangements between parties which are "competitors in relation to the products" covered by the licences (Article 5.1(3)), except where the parties are subject to no territorial restriction with regard to the manufacture, use or putting on the market of the licensed products or to the use of the licensed technologies (Article 5.2(2));

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

I forlængelse af de konsultationer, der blev afsluttet den 17. marts 2011 mellem kyststater (Færøerne, Grønland og Island) og andre deltagere i konventionen angående fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav (NEAFC) (Unionen og Norge) om forvaltningen af rødfisk i Irmingerhavet og tilstødende farvande, er det nødvendigt at fastsætte TAC'er for rødfisk i disse områder, samtidig med at de aftalte tids- og områdebegrænsninger overholdes.

İngilizce

Further to the consultations concluded on 17 March 2011 between coastal states (Faroe Islands, Greenland and Iceland) and other North East Atlantic Fisheries Convention (NEAFC) parties (Union and Norway) on the management of redfish in the Irminger Sea and adjacent waters, it is necessary to establish TACs for redfish in those areas while respecting the agreed time and area restrictions.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Fiskerfartøjsføreres misligholdelse af fiskeriindsatsbegrænsninger, jf. artikel 8 i forordning (EF) nr. 1098/2007, eller områdebegrænsninger for fiskeriet, jf. artikel 9 i samme forordning.

İngilizce

Failure by the master of a fishing vessel to comply with the fishing effort limitations laid down in Article 8 of Regulation (EC) No 1098/2007 or the area restrictions on fishing laid down in Article 9 of that Regulation;

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

kontrollere områdebegrænsningerne for fiskeri

İngilizce

crosscheck the area restrictions on fishing;

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

2) de i stk. 1, nr. 1, omhandlede aftaler samt de i stk. 1, nr. 3, omhandlede gensidige licenser, når parterne ikke inden for fællesmarkedet er pålagt nogen områdebegrænsning hvad angår fremstilling, anvendelse og markedsføring af licensprodukterne eller udnyttelsen af den overførte eller i fællesskab udnyttede teknologi.

İngilizce

(2) to agreements to which paragraph 1 (1) applies and to reciprocal licences within the meaning of paragraph 1 (3), provided the parties are not subject to any territorial restriction within the common market with regard to the manufacture, use or putting on the market of the licensed products or to the use of the licensed or pooled technologies.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

16. • at reducere områdebegrænsningerne, så forbrugerne kan få gavn af en eektiv konkurrence mellem forhandlerne, især priskonkurrencen, i områder, hvor de ikke har nogen reel mulighed for at vælge mellem forhandlere af samme mærke

İngilizce

• to reduce territorial restrictions so that consumers can benet from eective competition between dealers, particularly on prices and in areas where they have no real opportunity to choose between dealers of the same brand;

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

2) Som artikel 5, stk. 3. indaco» : b) de i stk. i, nr. 3, omhandlede gensidige licenser, sifremt aftaleparterne ikke inden for det fælles marked er underlagt nogen områdebegrænsning med hensyn til produktion, anvendelse og markeds­føring af aftaleprodukterne eller anvendelse af den overdragne knowhow.*

İngilizce

(b) to reciprocal licences within the meaning of point3 of paragraph 1, provided that the parties are notsubject to any territorial restriction within thecommon market with regard to the manufacture,use or putting on the market of the contractproducts or on the use of the licensed processes.'; of the market for all such products in the commonmarket or a substantial part thereof;

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Den oprindelige klage fra den franske forhandler af kontorudstyr Novalliance SA gik ud på, at Systemform havde håndhævet disse områdebegrænsninger ved at afslå at levere til Novalliances eneforhandler i Grækenland, Novapost, efter at Novapost havde udført ordrer fra Novalliance (passivt salg).

İngilizce

The original complaint by Novalliance SA, a French dealer in office equipment, alleged that Systemform had acted to enforce these territorial restrictions by refusing to supply its exclusivedistributor for Greece, Novapost, after Novapost had fulfilled unsolicited orders from Novalliance. Oninvestigating this allegation the Commission found that:

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

I ændringsforslag 4 godkender Kommissionen naturligvis områdebegrænsningen, men som helhed kan den ikke godkende dette ændringsforslag, netop på grund af bestemmelserne om den efter Kommissionens mening alt for restriktive sammensætning af fangsterne.

İngilizce

to achieve as yet its optimum performance, as the Com mission itself hopes, but to provide a minimum balance between imports and the external aspect of its own pro duction and between the different internal productions in terms of the Community market.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Licenserne kan begrænses til bestemte tekniske anvendelsesformål i det omfang sådanne anvendelsesformål falder inden for rammerne af den over dragne virksomheds aktiviteter. Normalt synes det ikke nødvendigt, at der til lecenseme knyttes en geografisk områdebegrænsning for licenshaverens produktion svarende til det geografiske område, hvor de overdragne aktiviteter udøvedes. Licenserne kan indgås med virkning for hele den lovhjemlede gyldighedsperiode for patentet eller lignende rettigheder eller for knowhow'ens normale økonomiske levetid.

İngilizce

They may be limited to certain fields of use, to the extent that they correspond to the activities of the undertaking transferred.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Normalt synes det ikke nødvendigt, at der til licenserne knyttes en geografisk områdebegrænsning for licenshaverens produktion svarende til det geografiske område, hvor de overdragne aktiviteter udøvedes. Licenserne kan indgås med virkning for hele den lovhjemlede gyldighedsperiode for patentet eller lignende rettigheder eller for knowhow"ens normale økonomiske levetid.

İngilizce

Normally it will not be necessary for such licences to include territoriallimitations on manufacture which reflect the territory of the activity transferred.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

Normalt synes det ikke nødvendigt, at der til licenserne knyttes en geografisk områdebegrænsning for licenshaverens produktion svarende til det geografiske område, hvor de overdragne aktiviteter udøvedes. Licenserne kan indgås med virkning for hele den lovhjemlede gyldighedsperiode for patentet eller lignende rettigheder eller for knowhow'ens normale økonomiske levetid.

İngilizce

Normally it will not be necessary for such licences to include territorial limitations on manufacture which reflect the territory of the activity transferred.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Normalt synes det ikke nødvendigt, at der til licenserne knyttes en geografisk områdebegrænsning for licenshaverens produktion svarende til det geografiske område, hvor de overdragne aktiviteter udøvedes. Licenserne kan indgås med virkning for hele den lovhjemlede gyldig­hedsperiode for patentet eller lignende rettigheder eller for knowhow'ens normale økonomiske levetid.

İngilizce

This objective is normally attained by the conclusion of purchase and supply agreements between the vendor and the acquirer of the underuking or part of an undertaking.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Patentlicensaftaler kan rejse problemer i betragtning af de områdebegrænsninger, de nor­malt er forbundet med, som kan føre til afskærmning af nationale markeder, og den ene­ret, de normalt giver licenstageren til at fremstille ogfeller sælge de produkter, patentet omfatter.

İngilizce

Such agreements must be notified to the Commission which will decide whether an individual exemption is justified according to the particular circumstances of the case.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam